Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

3. třída – 15. – 16. 10. 2020

 • JČ 4 vyučovací hodiny včetně čtení a psaní
  • Učebnice str. 18. přečti článek Jak slavíme Václava hlasitě. Tabulku Opakujte pročíst a poslední část Prohlédněte si, jak píšeme slova si opište do sešitu školního. Uvědomíme si při tom, jak píšeme slova:
  • Ať, teď, nechť, už, až, kéž,…atd.
  • Splňte zadání a, b pod žlutou tabulkou pouze ústně.
  • Cvičení 2. slova vypište do sešitu školního a některá můžete doplnit obrázkem namalovaným do sešitu.
  • Do sešitu domácího jako D.Ú. učebnice 18/3 (pro děti s P.O. text krácen o 2 věty, píší pouze 5 vět, zbylé 2 věty si řeknou pouze ústně).
  • Pracovní sešit str. 9. cvičení 1., 3., 4.(cvičení nepřepisovat, jen vyznačit a spočítat chyby).5.cv. proveďte ústně.
  • Pracovní sešit str. 10. celá.
  • Čítanka str. 26. přečíst článek a ústně splnit zadání pod textem. Ke zjištění ze cv. 1. využij PC a internetu. Do sešitu čtení napiš svou zjištěnou odpověď co je to encyklopedie. Napiš si nadpis Encyklopedie.
  • Písanka str. 10. celá.
 • MAT 2 vyučovací hodiny včetně geometrie
  • Pracovní sešit 36/5.,7. Dále 37/2.,4.,5., 6. Pokračuj 38/1.,2.,5.,6.,7.
  • video
  • Učebnice str. 22.cv. 6, ústně si zopakuj násobilku jedné a dvou. Do sešitu školního si napiš činitel, činitel, součin a příklad 4 krát 2 je 8, 2 krát 4 je 8. 22/7 si doplň na fólii.
  • Pracovní sešit str. 16. celá.
 • PRV 1 vyučovací hodina
  • Pracujeme s učebnicí na str. 18. Ze cvičení 8., které si nejprve přečti si uděláš zápis do sešitu.
  • TYPY KRAJINY PODLE VZHLEDU:
  • Rovinatá: krajina je rovná, málo členitá.
  • Kopcovitá: krajina je málo zvlněná.
  • Hornatá: krajinu tvoří hory, které oddělují hluboká údolí.
  • TYPY KRAJINY PODLE ZÁSAHŮ ČLOVĚKA:
  • Zemědělská: pole, pastviny, sady, vinice, chmelnice.
  • Průmyslová: doly, továrny, výrobní haly, elektrárny, pískovny, lomy, cementárny,…
  • Rybničnatá: rybníky, bažiny.
  • Lesnatá: lesy jehličnaté, listnaté, smíšené.
  • Pokud je to pro někoho možné, může si zápis upravit, zvětšit, vytisknout a do sešitu vlepit. Pokud ne, můžete si zápis zestručnit pouze na 2 nadpisy a tučně napsané pojmy.
  • V učebnici splň 18/8A).
 • Angličtina 1 vyučovací hodina ze středy 14.10.20
  • sešit English – dokresli obrázky TOYS
  • pracovní sešit str. 18/2 – doplň názvy hraček
  • pracovní sešit str. 19/2 – podívej se na obrázky a odpověz Yes, it is. / No, it isn´t.
 • Pro čtenářský klub 90 min
  • kniha kterou děti dostaly včera od A. Lindgrenové. Přečíst polovinu první kapitoly o Nilsu Karlssonovi a skřítku Bertilovi od str. 7. až po str. 16. Kombinujeme tiché a samostatné čtení s hlasitým, může číst rodič, starší sourozenec na střídačku.
  • vyrobit si destrukční deník z pracovního listu ke kocouru Modroočkovi. Prohlédneme si společně a vyhodnotíme, až se znovu setkáme opět ve škole.