Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. A  – školní týden 18. 5. – 22. 5. 2020

 • Pondělí 18.5.
  • Čt – str.97 napiš do sešitu odpovědi na otázky 97/5,6,  nakresli si  obrázek 
  • Jč  – opakuj si skloňování vzorů pán, hrad, muž                                                                      
   • napiš do sešitu 106/8,  ke slovům v závorkách napiš vzory
  •  –  číslo milion
   • prohlédni si oranžovou tabulku na str. 86
   • ústně čti čísla z knihy 86/2,3
   • napiš z knihy  86/3, ukaž si čísla na číselné ose
   • PS 16/2
  • Pošli mi úkoly z Čt a Jč do 15.30.
 • Úterý 19.5.
  • Jč –  zopakuj si vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen
   • ústně skloňuj slova: výkres, učitel, král, javor, čáp
   • napiš do sešitu 106/9                                                                                                                   
   • napiš polovinu 107/10, pozorně si přečti zadání
  • M – číslo milion
   • napiš z knihy rozvinutý zápis čísel 86/4 podle vzoru:   3M+4ST+0DT+5T+2S+8D+1J=
   • 3.1 000 000+4.100 000+0.10 000+5.1 000+2.100+8.10+1.1                                                     
   • napiš z knihy 86/5 
  • Čt – str.98 nauč se básně číst, natoč se a pošli mi video / 2 básničky/
  • Pošli mi úkoly z M a  Čt do 15.30.
 • Středa 20.5.
  • Čt – str.99
  • Jč – opakuj si určování vzorů a slovních druhů
   • ústně urči slovní druhy 106/8
   • napiš do sešitu 107/11, urči vzory
  • – číslo milion
   • PS 16/1,4,5
   • napiš z knihy 87/1,2
   • opakuj si písemné násobení a dělení 
  • Př – opakuj si str. 54- 60
  • Pošli mi úkoly z Jč do 15.30.
 • Čtvrtek 21.5.
  • Čt – str. 100, čti nahlas, natoč se a pošli mi video / jeden odstavec/
  • Jč – opakuj si určování vzorů a slovních druhů
   • napiš z knihy podle zadání 107/13
   • ústně 107/14
  • M – číslo milion
   • napiš z knihy 87/3,4
   • PS 16/6,7
  •  Pošli mi úkoly z Jč  a Čt do 15.30.         
 • Pátek 22.5.     
  • Jč –  opakuj si skloňování a určování vzorů
   • nauč se skloňovat vzor stroj 108/2
   • napiš do sešitu ve všech pádech slovo čtverec, pytel, jetel
   • ústně 108/1a,b
  • – číslo milion
   • napiš z knihy 87/6
   • opakuj si písemné dělení
  • Pošli mi úkoly z M z knihy a z PS str.16 , úkol z Jč.
 • Vlastivěda
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková