Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. A  – školní týden 25. 5. – 29. 5. 2020

 • Pondělí 25.5.
  • Čt – str.101
  • Jč  – opakuj si určování vzorů a určování slovních druhů
   • napiš 109/4 a urči vzory
   • napiš 2 věty z cvičení 109/5,  nad slova napiš slovní druhy
  •  –  počítání s milionem
   • napiš z knihy 88/1,2
   • PS 17/1,2     
  • Pošli mi úkol z Jč do 15.30.
 • Úterý 26.5.
  • Jč –  opakuj si skloňování všech vzorů a slovní druhy
   • napiš si diktát 109/5
   • napiš 109/6, slova napiš na folii, nemusíš to celé opisovat
  • M – počítání s milionem
   • napiš z knihy 88/3,4,5
   • PS 17/3,4
  • Čt –str.102/2,3 odpověz na otázky, odpovědi natoč a pošli mi je na mobil, dobrovolný úkol 102/4
  • Pošli mi úkoly z Jč a  Čt do 15.30.
 • Středa 27.5.
  • Čt – str. 103
  • Jč – opakuj si vzory  podst. jmen a určování osoby, čísla a  času u sloves   
   • napiš slova do sešitu a urči osobu, číslo, čas : jsem, pracovali, napíšeš, zazpívali, nebude psát, je 
   • napiš 110/7    
  • – počítání s milionem
   • PS 17/5,6
   • napiš z knihy 88/6 podle vzoru v knize
  • Př – Ekosystém str.61. Do  sešitu vysvětli pojmy –  pole, remízek.Vypiš hospodářské rostliny a zemědělské stroje, vypiš škůdce / pracuj podle knihy /.
  • Pošli mi úkoly z Jč a Př do 15.30.
 • Čtvrtek 28.5.
  • Čt – str.104 – 105
  • Jč – opakuj si probrané učivo    
   • napiš 110/8 a       
   • ústně 110/8 b
  • M – počítání s milionem
   • napiš z knihy 89/1,2 jen  výpočet a odpověď
   • napiš z knihy 89/3
  •  Pošli mi úkoly z Jč  a M do 15.30.         
 • Pátek 29.5.     
  • Čt – str.106 – 108, odpověz na otázku 108/2  odpověď natoč a pošli mi ji  na mobil
  • Jč – opakuj si probrané učivo
   • napiš 110/9
  • – PS 17/7
   • napiš z knihy 89/5
   • Dobrovolný úkol kniha 89/6,7
  • Pošli mi úkoly z ČT, Jč a M PS str.17
 • Vlastivěda
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková