Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. A  – školní týden 27. 4. – 30. 4. 2020

 • Pondělí 27. 4.
  • Čtení – přečti si str. 86, nauč se zpaměti báseň ,, Co se povídalo“, natoč video jak přednášíš báseň a do středy mi ho pošli
  •  – písemně z knihy 98/8b, doplň koncovky podst. jmen a za slovo napiš vzor ve stejném tvaru
  • M –opakuj si zaokrouhlování na tisíce, desetitisícestatisíce
   • písemně z knihy 79/1,2,  udělej zápis, výpočet, odpověď, zápis udělej podle vzoru na str. 79
  •  Pošli mi úkoly z Jč do 15:30.
 • Úterý 28. 4.
  • Čt – přečti si str. 87
  •  – opakuj si vzory podstatných jmen
   • písemně  z knihy 99/9,  ke slovům v závorkách napiš vzor ve stejném tvaru
   • ústně 99/12 a,b,d
  • M – písemně z knihy 80/ 1, udělej zápis, výpočet, odpověď
  •  Pošli mi úkoly z Jč a M do 15:30.
 • Středa 29. 4. 
  • Čt – přečti si str.88
  • Jč- přečti si z knihy 100/1, odpověz si ústně na otázky za článkem
   • nauč se skloňovat vzor
   • napiš ve všech pádech vzor hrad a slovo nápis podle knihy 100/2
  • Př- přečti si z knihy str.57, vypiš do sešitu dřeviny a byliny ze str.57,  ke každé rostlině napiš stručnou charakteristiku podle knihy, nakresli si všechny byliny
  • M – písemně PS 12/1,2
  • Pošli mi úkol z Př a M do 15:30.
 • Čtvrtek 30. 4. 
  • Čt – přečti si str.89-90
   • napiš do sešitu svými slovy jak Ronja přišla na svět, nezapomeň napsat nadpis a nakreslit obrázek
  • Jč –ústně skloňuj podle vzoru hrad slova:pás, hřib, mobil, sloup
   • písemně z knihy 101/4,  opiš slova do sešitu, doplň koncovky a vzory ve stejném tvaru
  • M – písemně z knihy 81/1,2, udělej zápis, výpočet, odpověď     
  • Pošli mi úkoly z Jč a Čt do 15:30.
 • Vlastivěda
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková
 • Náboženství