Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. A  – školní týden 4. 5. – 7. 5. 2020

 • Pondělí 4. 5.

Milé děti, v úterý budeme mít test z matematiky. Zopakujte si písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, rovnice a převody jednotek. Nebojte se, nebude to těžké.                                                  Nezapomínejte odesílat i úkoly  z Aj a Vl a všechno učivo si stále opakujte. Příští týden  vás zase budu telefonicky zkoušet z Př a Jč. Moc se mi líbila vaše videa  a musím vás pochválit, jak všichni hezky spolupracujete a posíláte mi poctivě úkoly na mobil. Vaše paní učitelka Katka 

 • Jč – opakuj si vzory podstatných jmen, skloňuj  ústně vzor pán, hrad
  • písemně z knihy 101/5, slova v závorkách dej do správného tvaru a napiš vzory ve stejném tvaru, opiš celé cvičení
 • M – geometrie, zopakuj si trojúhelníkovou nerovnost / součet velikosti dvou stran musí být větší  než  velikost strany třetí /, kniha str.120                                                                                              
  • čtverec, obdélník – přečti si fialové rámečky z knihy str. 121
  • ústně kniha 121/ 1                                                                                                                        
  • písemně  121/2,4                                                                                                                                     
  • zopakuj si konstrukci čtverce a obdélníku kniha str. 122, 123  
  • písemně  z knihy 123/1, 2

Pošli mi úkoly z Jč a M do 15:30.                                                                          

 • Úterý 5. 5. dnes udělej test z matematiky
  • Čt – přečti si str. 91    
  • Jč – napiš si jako diktát – kniha 101/6                                                                   
   •  písemně z knihy celé cvičení  102/7, doplň koncovky a vzory napiš za slovo ve stejném tvaru                                                                                              
  • – obvod trojúhelníku – přečti si fialové rámečky z knihy str.125
   • vzorec pro výpočet obvodu  si zapiš do sešitu o = a+b+c
   • písemně z knihy 125/1, napiš vzorec a dosaď čísla do vzorce :     
    • o = a+b+c
    • o = 5+6+7 
    • o = 18 cm                          
   • písemně vypočítej obvod trojúhelníku jehož strany jsou dlouhé 8cm, 9cm, 160mm,       
   • napiš vzorec a čísla dosaď do vzorce 
   • Test z matematiky pošli dnes do 18h. Napiš mi, jak ti to šlo.

 Pošli mi úkoly z Jč a M do 15:30.

 • Středa 6. 5. 
  • Čt – přečti si str.92, ústně si odpověz na otázky 1,2,3,4
  • Jč – skloňuj ústně slovo kamarád, pole, kobyla, pes, sval
   • ústně  z knihy 102/8b
   •  písemně z knihy celé cvičení  102/8a,  věty dej do množného čísla a vzory za slova napiš ve stejném tvaru
  • Př- přečti si z knihy str.58-59, vypiš do sešitu podle obrázků všechny savce, ptáky, ryby, bezobratlé
   •  nakresli si ledňáčka, vydru říční, blatouch bahenní, kosatec
  • M- obvod čtverce str.125, vzorec  o = 4 . d     
   •  písemně z knihy 125/2, napiš vzorec a dosaď čísla do vzorce
   • obvod obdélníku  přečti si fialový rámeček na str.126, vzorec o =2.(m+n) – sečteš dvě strany délku a šířku a vynásobíš 2
   • písemně z knihy 126/1,2, napiš vzorec a dosaď čísla do vzorce
   • dobrovolný úkol kniha 126/3,4

Pošli mi úkol z Jč a M do 15:30.

 • Čtvrtek 7. 5 
  • Čt- přečti si str.14, ústně si odpověz na otázku č.4, písemně odpověz do sešitu na otázky č.5, 6
  • Jč- ústně si říkej vzor u těchto slov: krabi, konev, radost, kouzelníci, zajíc, písanka, byt, starosti, jehně, Labe, nebe, lampy, obdiv, klíště, čísla, holoubě
   • písemně z knihy celé cvičení 102/9                                                                                                
  • – písemně vypočítej obvod čtverce , který má velikost strany 28cm                                
   • písemně vypočítej  obvod obdélníku jehož strany jsou 150mm a 56cm
   •  písemně vypočítej obvod trojúhelníku, jehož strany jsou 45cm, 160mm, 32cm, u všech výpočtů použij vzorec pro výpočet obvodu

Pošli mi úkoly z M, Jč a Př do 15:30.

Angličtina 

Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková

Náboženství

Lekce 27