Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. B – školní týden 1. 6. – 5. 6. 2020

 • Pondělí 1. 6.
  • Den dětí :  Všem dětem přeji všechno nejlepší k jejich svátku.
  • Sváteční úkoly pro zábavu : Čítanka str. 109 – Letní básně ( pro dobrou náladu )
   • Můžeš se některou naučit zpaměti nebo si k ní namaluj obrázek.
   • Naučný a přitom zábavný kvíz z přírodovědy.
 •   Úterý 2. 6.
  • Jazyk český: Shoda přísudku s podmětem rodu středního
   • PS – str. 21/ cv1a, b, – pracuj podle zadání
   • U – str. 34/ cv 4a, b – vzor podst. jm. napiš nad slova
   • cv 5 podtrhni podmět a zakroužkuj koncovku v přísudku
  • Čtení : Čtyři a půl kamaráda a záhadná nemoc – čítanka str. 104 – 105 číst
  • Matematika: Zlomky – dělení celku na části, zápis a čtení zlomků
   • U str. 90/ Přečti si tabulku- rozdělení koláče, zápis zlomků, čtení zlomků
   • Zápis do sešitu
    • 1   čitatel
    • __  zlomková čára
    • 2    jmenovatel
   • str.90/ cv 1,2 – zkus si skládat z kruhu a říkej nahlas
   • cv 3 – čti a zapisuj do sešitu
   • PS – str. 18 / cv 1
 •  Středa 3. 6.
  •  Jazyk český: Shoda přísudku s podmětem rodu středního a ženského
   • PS str. 21 / cv. 3 a,b,c,d – opakování, pracuj podle zadání.
   • U str. 35 / cv. 3 – opiš si tabulku do sešitu a vyznač barevně.
   • / cv. 4 a, b, c – vzory nadepiš nad slova.
  • Čtení :Čtyři a půl kamaráda a záhadná nemoc – str. 106-  číst a říci si, jak vyplnit přihlášku na tábor, školu v přírodě nebo do zájmového kroužku ( co musí přihláška obsahovat).
  • Matematika: Zlomky- psaní, vyznačení dané části z celku a vyjádření zlomkem
   • U str. 91 / tabulka- rozdělení úsečky na stejné části- udělej do sešitu
   • U str. 91 / -ústně cv 1, 3, 4
   • cv 2 – do sešitu,  cv 5 přes folii – rozhodni, co je více.
   • PS – str. 18 / cv 2,3,4,5.
  • Přírodověda :  Ekosystém Pole
   • U str. 61- 63 – přečíst – zápis do sešitu :
    • Pole jsou společenstva uměle vytvořená člověkem. Je to část půdy určená k pěstování některých druhů rostlin. Hospodářskými rostlinami pěstovanými na poli jsou: obiloviny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny a textilní plodiny. Na polích se pěstují některé druhy zeleniny ( okurky, zelí ) a ovoce ( jahody ). Pole je životním prostředím mnohých živočichů: býložravci, masožravci i všežravci. Někteří z nich jsou škůdci.
    • Pracuj s učebnicí na str. 62-63 a vypiš do sešitu odpovědi na otázky 4,5
    • Nakresli si obrázek pole s některými rostlinami a živočichy.
              
 •  Čtvrtek 4. 6.
  • Jazyk český: Shoda přísudku s podmětem rodu ženského
   • U str. 35 / cv 5a,b, 6 – Napiš pouze v čase minulém, podtrhni podmět a koncovku v přísudku zakroužkuj.
   • PS str. 22 / cv 1 – pracuj podle zadání
  • Čtení : Čtyři a půl kamaráda a záhadná nemoc – str. 107 – čtení s porozuměním.
  • Matematika :  Zlomky – výpočet části z celku
   • U str. 92 / tabulka – přečíst, podívej se na youtube: Matýskova matematika pro 4.r.
   • Zlomky – výpočet části z celku.
   • U str. 92 / 1 ( ústně ) 2,3,4 do sešitu
   • PS – str. 18 / cv 6,7, cv 8,9 dobrovolný úkol
 •   Pátek 5. 6.
  • Jazyk český: Shoda přísudku s podmětem rodu ženského
   • PS str. 22/ cv 2,3,4 – pracuj podle zadání, procvičuj si a opakuj.
  • Čtení : Čtyři a půl kamaráda a záhadná nemoc- str. 108- dočíst, práce s článkem, cv 1,2,3 ústně
  • Matematika :   Opakování převodů jednotek, zlomky – část z celku
   • U str. 92 / cv 5 – zopakuj si   ,   cv 6 pro šikovné- folie
   • str. 19 / cv 1,2,3,4.   Procvičuj v Početníku str. 32