Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. B – školní týden 11. 5. – 15. 5. 2020

 • Pondělí 11. 5.
  • Jazyk český :Časování sloves v minulém čase, slovesa v určitém i  neurčitém tvaru, souvětí.
   • U str. 29 – Práce s článkem cv. 1,5. Písemně – 5a,b, zbytek ( c,d,e, cv1) – ústně. cv 2a,b si přečti a nauč se jak časovat slovesa v minulém čase ( ústně)
   • PS str. 18/ cv1 – Časuj slovesa v minulém čase ( tabulka ve cv. 2 v uč. ti napoví). 
   • Pracovní list z JČ (doc) vyplň a pošli během týdne na můj mail kratochvilova@zsmasaryk.cz ( Můžeš udělat i později. )
  • Matematika : Jednotky času, jednotky objemu – procvičování, slovní úlohy.
   • U str. 85 – přečti si tabulku převodu, napiš do sešitu jednotky času ( pamatuj si )
   • 85 / cv1, 3 písemně, cv2 ústně, cv4 – dobrovolný úkol
   • Procvičuj v Početníku str. 28
 • Úterý 12. 5.
  • Jazyk český : Časování sloves v min.čase, opakování mluvnic. kategorií u podst.jm. a sloves.
   • U str. 29/ cv. 3,4  písemně, u cv. 4 časuj pouze sloveso volatzpívat si, učit se.
   •  Zbytek sloves časuj jen ústně.
   • PS – str. 18/cv 2 – Pracuj podle zadání, zopakuj si vše o podst. jménech ( d, )
   • Čtení : Milne – Medvídek Pú – str. 91, Přečti si o spisovateli a první str. příběhu.
  • Matematika : Jednotky objemu a času -procvičování, slovní úloh
   • PS – str. 15/ cv. 1,2,4- u slov. úlohy krátký zápis, procvičování v Početníku str. 28
 • Středa 13. 5.
  • Jazyk český : Opakování – slovní druhy, základní skladební dvojice, určování sloves, časování.
   • U str. 30/ cv. 1 Práce s článkem ústně- příklady otázek dole pod čarou. 
   • Cv. 2 a,b,c, – ústně, d – piš do sešitu JČ.
   • PS – str. 19 – cv 1-  časuj sloveso ve všech časech.
  • Matematika :Jednotky objemu a času, slovní úloha.
   • PS str. 15 / cv. 3,5,6- krátký zápis slovní úlohy, procvičování v Početníku str. 29.
  • Přírodověda :Čas, jednotky času – přečti si stranu 51 v učebnici Př a najdi odpovědi,které zapíšeš do sešitu, na otázky: Čím měříme čas? Jak se měřil čas ve starověku? Kdo sestrojil kyvadlové hodiny?  Nakresli si také některý z obrázků hodin z učebnice.
  • Čtení : Milne – Medvídek Pú – str.92 – dočti příběh a zkus si ústně odpovědět na otázky
   • Za článkem cv 1,2,3,4
 • Čtvrtek 14. 5.
  • Jazyk český : Opakování – slovní druhy, určování podst. jmen a sloves, koncovky podst. jm.
   • U- str. 30 / cv. 3 – celé písemně do sešitu JČ, cv 4 – Zkuste si diktát.
   • PS- str. 19 / cv. 4 – pozor na koncovky podst. jmen ( řídíš se stejným tvarem daného vzoru- např. nádobí jako stavení, dva kosi jako pánatd. )
  • Matematika: Jednotky objemu a času – procvičování, porovnávání, sebehodnocení.
   • PS str. 15 / cv. 7,8,9, sebehodnocení – Jak zvládám, co jsme se naučili.
   • Procvičování v Početníku str. 29
  • Čtení: Carroll – Alenka v kraji divů a za zrcadlem – str. 99, přečti a řekni, o čem je tato str.
 • Pátek 15. 5.
  • Jazyk český : Opakování vyjmen. slov, slov. druhy, základ. skladeb. dvojice, určování sloves.
   • PS – str. 19 / cv. 2,3. Pracuj podle zadání.
  • Matematika:
  • Čtení: Carrol – Alenka v kraji divů a za zrcadlem – str. 100, dočti a cv. 1,3,4 – ústně
   • Cv. 2 Vytvoř si osnovu vyprávění – zapiš do sešitu a zkus vlastními slovy převyprávět úryvek – Dolů králičí dírou.

A protože je 15. května – Den rodin, zahrejte si s rodiči večer nějakou hru nebo si něco hezkého společně přečtěte nebo si jen tak povídejte a udělejte si hezký večer.

Procvičování učiva-www.proskoly.czwww.onlinecviceni.cz