Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. B – školní týden 15. 6. – 19. 6. 2020

 • Pondělí 15.6.
  • Jazyk český :  Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným
   • U str. 37 / 1 – přečíst článek a hledat věty s nevyjádřeným podmětem. ( ústně )
   • Přečíst si tabulky ve cvičení 3 a 4.
   • cv 5 – věty napište do sešitu a podtrhněte podmět a přísudek. U vět s nevyjádřeným podmětem, nadepište nad přísudek, kdo, co je podmět (čím ho vyjádříme ).                                                                                                   
   • PS str. 24 / cv 1
  • Matematika :  Průměr – pracujeme s daty
   • U str. 99 – přečti si tabulku, jak vypočítat aritmetický průměr.
   • Cv 1,2, 5 písemně do sešitu.
   • PS str. 23 / cv 1
  • Čtení : str. 117 –  Karlík a továrna na čokoládu ( čtení s porozuměním )
 • Úterý 16.6.
  • Jazyk český:  Opakovací práce z JČ :                         
   • U str. 38 / cv 3– doplň a opiš do sešitu, podtrhni podmět rovně a přísudek vlnovkou.
   • Ofoť a pošli na můj mail: kratochvilova@zsmasaryk.cz
   • PS str. 27 / cv 1 ( vše, ale bez cv 2 ) zase ofocené pošli.
  • Matematika :  Aritmetický průměr, opakování a procvičování probraného učiva
   • U str.100 / cv 1,2, 4, 5.
   • PS str. 23 / cv 2,3,4
 • Středa 17.6.
  • Jazyk český:   Opakování a procvičování probraného učiva
   • U str. 37 / cv 6 – písemně do sešitu cv7 – zkus si diktát.
   • PS str. 24 / cv 2,3
  • Matematika:     Opakovací práce z MA:
  • Přírodověda :   Příroda v létě – ekosystém louka          
   • U str. 66-67 – přečíst. Zápis : Louka ( niva) může být přírodní nebo vytvořená člověkem. Typickými rostlinami jsou trávy, jeteloviny, žije zde mnoho živočichů, hlavně hmyzu. Často se využívají jako pastviny a jako zdroj sena pro krmení v zimním období. Úkol: str. 68-70  Vypiš a nakresli zástupce trav, lučních květin, bezobratlých živočichů a obratlovců a pošli na můj mail kratochvilova@zsmasaryk.cz
 •   Čtvrtek 18.6.
  • Jazyk český:   Opakování a procvičování probraného učiva
   • U str. 38 / cv 1,2 – práce se článkem, ústně si zopakuj významy slov, tvoření vět.
   • PS str. 26 / cv 1,2,3.
  • Matematika :   Závěrečné procvičování probraného učiva
   • U str. 103 / cv 1,3, 6  ( folie)
   • PS str. 24 / cv 1, 2, 3, 6
  • Čtení :  str.118-119    Karlík a továrna na čokoládu  ( čtení s porozuměním )
 •   Pátek 19.6.
  • Jazyk český:  Opakování a procvičování probraného učiva
   • PS str. 26 / cv 4
   • U str. 38 / cv 4 – ústně
   • cv 5 – do sešitu  , cv 6 zkus si diktát a podtrhni podmět a přísudek.
  • Matematika:   Závěrečné opakování
   • PS str. 30 – sebehodnocení
   • Počítej v Početníku- co ti ještě chybí.
  • Čtení : str. 120 – Karlík a továrna na čokoládu ( dočíst a vyprávět vlastními slovy)