Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. B – školní týden 18. 5. – 22. 5. 2020

 • Pondělí 18.5.
  •  Jazyk český :   Procvičování – slovesa, souvětí- základní skladební dvojice.
   • U str. 31/ cv. 1 – Pracuj s článkem, ústně odpovídej na otázky dole pod čarou.
   • 2- a, b – písemně
  • Matematika :   Číslo milion – 1 000 000 ( psaní,čtení sedmiciferného čísla, porovnávání, rozvinutý zápis).
   • U str. 86- seznámení s pojmem – milion- přečti si tabulku ( nahoře)1,2 – ústně
   • 3,4,5 – písemně do sešitu.
 •   Úterý 19.5.
  • Jazyk český: Mluvnické kategorie u sloves- časování.
   • U str. 31/ cv 3 – ústně.
   • PS str. 20/ cv1,2 – pracuj podle zadání – časuj pouze sloveso šít.
  • Čtení :  Čaroděj ze země Oz – str. 94 – Přečti si o spisovateli v modrém rámečku a první stranu příběhu.
  • Matematika:  Rozvinutý zápis sedmiciferných čísel, sčítání a odčítání zpaměti.
   • PS str. 16/ cv 1, 4,6. Pracuj podle zadání
   • Počítej do konce týdne v Početníku na str. 30
 •  Středa 20.5.
  •  Jazyk český:     Časování sloves, skloňování podst. jmen- koncovky podle vzorů.
   • U str. 31/ cv 5, 7 – písemně
   • PS – str. 20/ cv 2 – časuj sloveso smát se
  • Čtení : Čaroděj ze země Oz – str. 95- čtení s porozuměním.
  • Matematika:  Porovnávání sedmiciferných čísel, písemné sčítání a odčítání.
   • U str. 87 / cv 1.2,3 písemně do sešitu
   • PS str. 16 / cv 3 – Ať ti někdo diktuje čísla větší než milion a ty je zapisuj.
  • Přírodověda :     Příroda na jaře, ekosystém park.
   • U str. 52-53 , čti a zapisuj do sešitu přírodovědy:
   • Park je umělým ekosystémem. Je součástí města, kde je zeleň udržovaná.
   • Slouží  k rekreaci lidí. Zámecké parky byly zakládány podle určité výsadby.
   • Prohlédni si obrázek parku a do sešitu vypracuj cv 1,2 ( žlutý rámeček ). Nakresli si park ve zmenšeném měřítku do sešitu podle sebe.
  • Příští hodinu přírodovědy si napíšeme opakovací testík ( délka, hmotnost, teplota, čas a jejich jednotky ). Nezapomeň si to zopakovat .
 •  Čtvrtek 21.5.
  • Jazyk český:  Procvičování –  slovní druhy, podmět a přísudek.
   • U str. 31/ cv 4 – zkuste si diktát, vypracujte b,c,d, podle zadání písemně.
  • Čtení :  Čaroděj ze země Oz – str. 96 – čtení s porozuměním.
  • Matematika :      Porovnávání sedmiciferných čísel, písemné násobení dvojciferným činitelem            
   • U str. 87/ cv 4,6 písemně do sešitu, nezapomeň na zápis u slovní úlohy.
   • PS str. 16/ cv 2
 •   Pátek 22.5.
  • Jazyk český:   Vyplňte pracovní list (pdf),pracovní list (docx) na opakování a pošlete na můj mail: kratochvilova@centrum.cz
  • Čtení : Čaroděj ze země 0z – str. 97 – dočti příběh a ústně si projdi cv. 1,4,5,6.
  • Geometrie :    Grafický součet úseček .
   • Podívej se na video – Grafický součet úseček – str. 37 úvod –Matýskova matematika pro 4.roč. Pak si přečti, jak postupovat při rýsování ještě jednou
   • v U – str 134 / zelený rámeček a vyzkoušej si do sešitu narýsovat  cv1.
   • PS – str.40 / cv1
   • Dokonči procvičování v Početníku str. 30.                      

Procvičování učiva-www.proskoly.czwww.onlinecviceni.cz