Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. B – školní týden 20. 4. – 24. 4. 2020

 • Pondělí 20. 4.
  • Jazyk český :koncovky podst. jm. – procvičování , mluvnické kategorie podst. jmen- opakování
   •   U- str. 23/ cv. 10 – písemně ( říkej si vzory ve stejném pádu – koncovka y-i )
   •   PS – str. 13 / cv. 1
  • Matematika :slovní úlohy, písemné dělení – opakování.
   • U str. 78 / cv 3 – zopakuj si písemné dělení
   • U str. 80 / cv1,2 – přečti si návod v tabulce a podle něj napiš zápis obou slovních úloh, výpočet a odpověď. 
   •   PS str. 11/ cv. 2,3- jen výpočet a odpověď.
 • Úterý 21. 4.
  • Jazyk český :opakujeme tvary podst. jm. rodu mužského a slovesa
   • PS – str. 13 / cv 2 ( pomáhej si vzory v daném pádě )
   • U – str. 24 – zopakuj si, co víme o slovesech ( ústně ) , str. 25 písemně cv. 2,3.
   • Čtení : str. 79- Čarodějův klobouk- přečti si pouze 1 stranu ( zkus si říct nahlas o čem byla ).
  • Matematika : slov.úl. o několik více nebo méně a několikrát více nebo méně, písemné počítání
   • U str. 81- přečti si zápis slov. úlohy- POZOR: o několik více  -sčítáme , několikrát více-násobíme 
   • o několik méně- odčítáme, několikrát méně – dělíme
   • str. 81/ cv 1,2 – písemně i krátký zápis, výpočet a odpověď
   • cv 3 – přes folie opakování, během týdne si počítej v Početníku str. 25
  • Tělocvik :Nezapomeň na pohyb, např. Obíhej kolem stromů v zahradě nebo parku, skákej žabáky od jednoho bodu k druhému….
 • Středa 22. 4.
  • Jazyk český :
  • Matematika : slovní úlohy – procvičování, počítání se závorkami, písemné násobení
   • PS – str. 11- dokonči, u slov. úloh napiš krátký zápis, výpočet a odpověď.
   • str. 12 / cv. 4 procvičuj písemné násobení dvojcif. činitelem.
  • Přírodověda :Délka , jednotky délky, měřidla.
   • U str. 48 – přečíst, zjistit na internetu a zapsat do sešitu cv4, opiš tabulku s jednotkami a nakresli si do sešitu čím měříme.
  • Čtení : dočíst str. 80 – 81
 • Čtvrtek 23. 4.
  • Jazyk český : Slovesa – opakování- mluvnické kategorie, slovesné tvary
   • U str. 25 / cv.4,5,6,7e,f  – ústně , 7 a,b,c,d – práce s článkem -písemně.
  • Matematika: Slovní úlohy, písemné dělení
  • PS – str. 12 – dokonči. Nezapomeň na stručný zápis u slov. úloh a u písemného dělení na zkoušku.
  • cv.3 – dobrovolné
  • Čtení: str. 81 / cv3 – zkuste vyprávět příběh a přidejte dokončení podle osnovy v čítance ( ústně )
 • Pátek 24. 4.
  • Jazyk český : Slovesa – opakování : tvary určité – jednoduché, složené, neurčité, slovesa zvratná.
   •   PS – str. 14 ( celá )
  • Geometrie : Rovnoběžníky- rýsování.
   • PS – str. 33 / cv 1,2,3,4  ( Čti postupně a zároveň rýsuj podle zadání ).
  • Tělocvik : Během víkendu se projeď na kole – hezký víkend !

A pokud budete chtít, můžete si pro zábavu jen tak pustit videa s pokusy- Veselá věda – na youtube

 • Anglický jazyk
 • Tento týden vám posílám pracovní list.
 • Posílejte přes ´domácí úkoly k odevzdání ´. Pokud vám to nepůjde, napište odpovědi do dokumentu Word a pošlete na mail kratochvilova@zsmasaryk.cz
 •  
 • Náboženství

Procvičování učiva-www.proskoly.czwww.onlinecviceni.cz