Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. B – školní týden 27. 4. – 30. 4. 2020

 • Pondělí 27. 4.
  • Jazyk český :Časování sloves v přítomném čase, opakování – podstatná jména.
   • U – str. 26 / ústně cv.1 ( po přečtení vyprávěj svými slovy ), 2( všimni si koncovek) , 3b, 4a
   • písemně cv. 3a, c,d,e,f , 4b. ( Návody, jak pracovat máš v uč. u cvičení).
  • Matematika :
 • Úterý 28. 4.
  • Jazyk český :Časování sloves v přítomném čase, určování slovních druhů.
   • PS – str. 15 / cv. 1 ( Podtrhni si slovesa v přítomném čase než je budeš určovat ), cv2
   • Čtení : spřečti si od F. Nepila- Jak chaloupka přestala být opuštěná str.83, otázky pod čarou- ústně.
  • Matematika : Jednotky délkypřevádění a porovnávání jednotek délky, zaokrouhlování .
   • U str. 82- přečti si tabulku s přehledy jednotek délky a do sešitu přepiš přehled: Zopakuj si…..
   • cv.1,2,3 písemně u cv. 3 i se zápisem, jak ho znáš.
   • PS str. 13 / cv. 7,8
 • Středa 29. 4.
  • Jazyk český : Časování sloves v přítomném čase, osobní koncovky sloves.
   • PS – str. 15/ cv. 3,4.
   • U – str. 27 / písemně cv 5 a,b      cv 7,8 – ústně
  • Matematika : Jednotky délky- procvičování převodu.
   • PS – str. 13 / cv. 1,2,3,4,5,6.
  • Přírodověda : Neživá příroda- vlastnosti látek- hmotnost, jednotky hmotnosti.
   • U str. 49- přečti si a zapiš- K čemu se užívají váhy, jednotky hmotnosti ( malá tabulka ) a vypiš druhy vah- dolů do sešitu si je nakresli.
  • Čtení : F. Nepil – Proč má datel červenou čepičku str. 83-84, otázky za článkem str. 85- ústně
 • Čtvrtek 30. 4.
  • Jazyk český :Časování  sloves v přítomném čase, osobní koncovky sloves- procvičování. 
   • U str. 27/ cv.6, 10, 11, 13 – písemně 
   • cv.9, 12 – ústně ( Zapamatuj si psaní koncovek u 3.os. č.j i mn.- přečti tabulky ).
  • MatematikaJednotky hmotnostipřevádění , zaokrouhlování, porovnávání jednotek hmotnosti.
   • U str. 83 / Zase si přečti tabulku s přehledem a malou s názvem : Pamatuj si! opiš do sešitu.
   • Převáděj jednotky, porovnej a zaokrouhluj do sešitu ve cv. 1,2,3, 4.
   • Procvičuj v Početníku na str. 26
  • Čtení: Od F. Nepila pokračuj ve čtení – Doma, Jalovcové údolí – str. 85, otázky za články si promysli a zodpověz ústně.
 • Pátek 1. 5.
  • Svátek práce – oslavte tím, že do školy nemusíš dělat nic, ale můžeš pomoci rodičům doma nebo na zahrádce nebo si vyjeďte společně na výlet do přírody a užívejte si prvního květnového dne.

Procvičování učiva-www.proskoly.czwww.onlinecviceni.cz