Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. B – školní týden 4. 5. – 7. 5. 2020

 • Pondělí 4. 5.
  • Jazyk český :Časování sloves v přítomném čase, psaní koncovek sloves.
   • PS str. 16- pracuj podle zadání  jednotlivých cvičení.
  • Matematika :
   • PS str. 13 / cv. 7,8, str. 14 / cv. 1,2,3,4 ( počítej a procvičuj podle zadání )
 • Úterý 5. 5.
  • Jazyk český :Časování sloves v budoucím čase, složený a jednoduchý tvar
   • U – str. 28 / cv.2 ústně – Přečti si a zapamatuj, jak tvoříme jednoduchý a složený tvar u sloves v budoucím čase.
   • PS – str. 17 / cv. 1
   • Čtení : Čítanka str. 87 / A. Lindgrenová : Ronja, dcera loupežníka
  • Matematika : Jednotky hmotnosti- převádění, slovní úlohy.
   • PS – str. 14 / cv. 5,6,7,8  ( U slovních úloh napiš krátký zápis, jak jsme se učili. )
 • Středa 6. 5.
  • Jazyk český : Časování sloves v budoucím čase, slovní druhy, určování podst. jmen – opakování
   • U str. 28 / cv. 1,6 a,b,e   – písemně podle zadání, c,d  – ústně.
   • PS – str. 17 / cv. 2
  • Matematika : Jednotky objemu, převádění jednotek, pamětné sčítání a odčítání.
   • V učebnici na straně 84 si přečti tabulku v úvodu a zapiš 1 hl= 100 l
   • U str. 84 / cv 1, 4 –  písemně
   • cv 2 –  přes fólii, cv3 – ústně
  • Přírodověda : Opakovací test na nerosty a horniny (aktivní od pondělí do čtvrtku). Jednotky teploty, druhy teploměrů.
   • Po testíku si přečti  v U na str. 50 článek o teplotě. Už jsme se s tímto učivem částečně setkali na str.37- v úvodu do neživé přírody. Zapiš si : jednotky teploty :
    • Kelvin ( K), nejvíce užívaná jednotka teploty je stupeň Celsia ( °C ).                     
    • Podle stupnice na teploměru určíme teplotu. Vyjmenuj a zapiš typy teploměrů a jeden z nich si podle učebnice nakresli do sešitu.
  • Čtení : Ronja, dcera loupežníka str. 88 – pokračuj ve čtení s porozuměním.
 • Čtvrtek 7. 5.
  • Jazyk český :Časování sloves v budoucím čase, základní skladební dvojice.
   • U str. 28 / cv. 5 písemně  cv. 7 – Zkus si napsat diktát .
   • PS str. 17 / cv. 3 – Pracuj podle zadání.
  • Matematika:
   • Počítejte a procvičujte : Početník str. 27
   • Na závěr tohoto týdne zábavný matematický testík.
  • Čtení: Ronja, dcera loupežníka – dočti ukázku po str. 90 / cv. 1,2, 3 – ústně, povídej si  s rodiči cv.4
 • Pátek 8. 5.
  • Den vítězství – osvobození Československa od fašismu v roce 1945.
  • Náměty na výlet :
   • Památník Ostravské operace v Hrabyni
   • předválečná opevnění v pohraničí Hlučínska ( Štítina, Háj u Opavy, Darkovičky, Darkovice ……)
   • Most Miloše Sýkory v Ostravě ( Můžete tam dojet na kole po cyklostezce podél Ostravice).

Procvičování učiva-www.proskoly.czwww.onlinecviceni.cz