Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

4. B – školní týden 8. 6. – 12. 6. 2020

 • Pondělí  8.6. 
  • Jazyk český :   Shoda přísudku s podmětem rodu mužského, životnost podmětu.
   • U str. 36/ cv 3 – Přečti, zapiš tabulku do sešitu a nauč se.
   • Cv 1,2 – práce se článkem podle návodu – 2a, b, – ústně,  c, d, – písemně
  • Čtení :  Robinson Crusoe – Daniel Defoe  str. 111
   • Přečti si modrý rámeček o spisovateli a první stranu příběhu.                                                         
  • Matematika:   Zlomky – výpočet části z celku.
   • U str. 93/ cv 1,3 – folie ,   2,4 – písemně do sešitu.
   • PS str. 19/ cv 5,6
 • Úterý  9.6.
  • Jazyk český:   Shoda přísudku s podmětem rodu mužského, podmět rodu M živ a neživ
   • PS – str. 23/ cv 1, 2
   • U – str. 36/ cv 4 ( Nad podmět ve větě si napiš TY nebo TI )
  • Čtení: Robinson Grusoe – Daniel Defoe – čtení str. 112
  • Matematika:    Zlomky – výpočet části z celku – slovní úlohy.
   • U str. 93/ cv. 4, 5
   • PS str. 19/ cv. 7, 8, 9
 • Středa  10.6.
  • Jazyk český:   Shoda přísudku s podmětem rodu mužského, procvičování
   • U –  str. 36/ cv 5 ( cvičení ofoť a pošli na můj mail kratochvilova@zsmasaryk.cz )
   • PS – str. 23/ cv 3, 24/ cv 4
   • Čtení : Robinson Crusoe – Daniel Defoe – čtení str. 113
  • Matematika :  Opakovací práci na zlomky pošli na můj mail kratochvilova@zsmasaryk.cz
  • Přírodověda:   Ekosystém Pole – obiloviny, okopaniny, luskoviny, olejniny, pícniny, textilní plodiny, plevele
   • Čti : U- str. 64-65
   • Zápis:  Obiloviny – pěstují se na nejúrodnějších půdách. Při sklizni obilí se z klasů mlácením uvolňují zrna, z kterých se mele mouka. Zbytky – sláma se používá jako  podestýlka hospodářských zvířat.
   • Úkol : Vypiš zástupce obilovin a nakresli alespoň jednoho z nich.
   • Okopaniny – V podhorských oblastech se pěstuje lilek brambor –  spotřebováváme jeho hlízy. Vyrábí se z něj škrob a líh. Řepa se pěstuje v nížinách, zpracováváme její bulvy. Řepa cukrová- cukr. Řepa krmná – krmivo pro dobytek. Řepa červená – kořenová zelenina.
   • Luskoviny –  plody dozrávají v lusku.  
   • Úkol: Vypiš zástupce luskovin, olejnin, pícnin textilních plodin a plevele  a nakresli alespoň jednoho z každého druhu.
   • Zápis a splněné úkoly mi pošli na můj mail kratochvilova@zsmasaryk.cz do konce týdne.
 •    Čtvrtek  11.6.
  • Jazyk český:    Shoda přísudku s podmětem– procvičování, koncovky podst. jm., slovní druhy
   • PS – str. 25/ cv 1,2,3
   •  Opakovací testík : Slovní druhy, podst. jm.- rod, číslo, pád a vzor. ( Žáci doma.)
   •  Pracovní list: Určování podst. jmen – rod, číslo , pád, vzor ( Žáci ve škole.)
   •  Žáci si mohou také dobrovolně vyzkoušet obojí ( test i PL) podle možností.
  • Čtení:    Robinson Crusoe – Daniel Defoe – číst str. 114
  • Matematika:  Vztahy mezi čísly, porovnávání čísel, součet, rozdíl, součin, podíl.
   • U – str. 94/ přečíst si text v rámečku  cv 1,4 písemně do sešitu 2,3 ( rozšiřující- přes folii )  str. 95/ cv 1 do sešitu PS – str.20/ cv 1,2,3,5.
 •    Pátek  12.6.
  • Jazyk český : Opakování- shoda přísudku s podmětem, koncovky podst. jm.,- ě, – je,významy slov
   • PS – str. 25/ cv 4( stromeček), 4 ( domeček)   str. 26/ cv 5
  • Čtení :    Robinson Crusoe – Daniel Defoe – dočíst na str. 115 a zapsat osnovu podle cv1 do sešitu, vyprávění podle osnovy – ústně.
  • Matematika:  Vztahy mezi čísly, opakování zlomky, písemné násobení, pamětné sčít. a odčít.
   • U str. 96/ cv 1,4 písemně , 2 folie, 3,5 – dobrovolný úkol.
   • 95/ cv 4 písemně  ,  5 – ústně zpaměti
   • PS str. 20/ cv 6,7,8.