Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Předchozí školní týdny


4. B – školní týden 22. 6. – 26. 6. 2020

Milé děti,

máme před sebou již poslední týden tohoto školního roku. V tomto týdnu budeme dokončovat, co  nám ještě zbývá.

 • Pondělí – čtvrtek :
  • Jazyk český:  U str. 39 – přímá řeč- Hurá na prázdniny- cv 1,2,3 – ústně, cv 4 – písemně do sešitu
  • Matematika : Dokonči v PS – str. 26,27,31 ( povinné) a můžeš do konce týdne procvičovat v U str.104 – 106 (dobrovolné),
   • dokonči si Početník 1. díl ( můžeš i o prázdninách )
  • Přírodověda : U str. 72 – 75 Ekosystém rybník- přečti si a do sešitu zapiš 5 rostlin rostoucích v okolí rybníka a 5 živočichů žijících u rybníka. Některé z nich také nakresli. Na závěr si přečti : Pravidla chování v přírodě na str. 77 a řiď se jimi o prázdninách.
  • V čítance si dočti zbývající texty a básně na léto.

Učebnice budeme vracet až 2.září v příštím škol. roce, a proto si je dobře prohlédněte, vygumujte, polepte ( pokud bude třeba) a připravte během prázdnin k odevzdání. Stejně tak nové učebnice do 5. třídy si rozdáme až v novém škol. roce. Sešity do geometrie, přírodovědy a PS z matematiky si schovejte, budeme je potřebovat v 5. ročníku. Můžeš si je přinést a uschovat v naší třídě v den vysvědčení– tj. pátek 26.6.2020.  Rozdávat vysvědčení budeme od 7.55 – 8.30h ( viz webové stránky ).

Na závěr bych chtěla všem žákům i rodičům poděkovat za spolupráci a pochválit je za to, že jsme učení společnými silami v tomto nelehkém období zvládli. Přeji všem zasloužený odpočinek a krásné prázdniny! 

tř. uč. Marcela Kratochvílová

 

 • Vlastivěda

Ahoj děcka,

jsme na konci. Učebnici už máme dobranou. Hodně učiva, které jsme probrali, budete probírat a prohlubovat ještě v 5. ročníku. Nemám pro vás už žádný úkol k zaslání, ale chtěla bych, abyste se podívali na pěkný český film Noc na Karlštejně o životě Karla IV. Je to zábavný film pro všechny generace, bývá často v televizi a někteří ho možná máte doma na CD nebo si ho umíte stáhnout.  I když film je velmi známý, mám zkušenosti, že některé děti ho ještě neviděly. Tak ať se vám líbí.

Děkuji všem za skvělou spolupráci a přeji všem dětem a rodičům hezké prázdniny – bez učení. Alice Čavojská

 

 • Anglický jazyk

Milí žáci,

máme před sebou poslední školní týden. V pátek dostanete vysvědčení a začnou prázdniny, na které se určitě těšíte. Chtěla bych vám poděkovat, že jste dlouhé týdny vydrželi pracovat sami doma, což pro některé určitě nebylo lehké. Také bych chtěla poděkovat rodičům, kteří vám pomáhali.

Pokud jste něco nestihli vypracovat v pracovním sešitě nebo napsat do sešitu English, tak to zpětně najdete na webových stránkách školy pod jednotlivými týdny. Dodělejte si to a v září se na to společně ve škole podíváme.

Tento týden posílám pouze videa na procvičení slovíček. Jsou zaměřená na učivo, které jste se naučili. Nemusíte všemu rozumět, procvičte si to, co zvládnete.

My day

Kids vocabulary – weather

Na dm-software nebudu tento úkol zadávat, nemusíte mi posílat zprávu.

Přeji vám krásné prázdniny

Petra Mrnuštíková