Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Vlastivěda

Učivo: Zemědělství a půda ČR

 1. Práce s učebnicí na str.31– 32, přečíst texty, prohlédnout obrázky, prostudovat popisky k obrázkům
 2. Pracovní sešit str.20 – doplnit údaje podle obrázků a textů, učebnice str.31-32, společně v online hodině, na volné řádky opsat rámeček z učebnice str. 32 – Zapamatuj si! – samostatně           
 3. On-line hodina – pondělí – 10:50 hodin.

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba: zvířata (animals)
 • Opakování – rozhovor v restauraci, určování času
 • Čtení – porozumění textu (uč. str. 21) – dokončení

Samostatná práce

 • Zápis do sešitu English – animals
 • Procvičování v pracovním sešitě, vysvětlím na on-line hodině
 • Čtení a překlad textu  – uč. str. 21 – příprava na práci v on-line hodině, pouze ústně
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat v pondělí 11. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 9:45:10.15 hod. a ve čtvrtek 14. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

PONDĚLÍ
JČ: Uč.s. 41/5c),d)+cv. 7- do JčŠ
PS s. 24/4-půlka domečku. DÚ: Uč.s. 41/6- Na Teamsy do Zadání elektronicky nebo do JčD+
poslat foto na Teamsy.
M: Uč.s. 54/1, 55/1- zpaměti, ústně
PS s. 25/16, 17, 18. DÚ: PS s. 25/19.
ÚTERÝ
JČ: PS s. 24/4- dokončit
Uč.s. 42/2b),d)- přečíst. 2a), 3- do JčŠ
DÚ: PS s. 24/1
M: Uč.s. 54/4, 56/5- zpaměti, ústně
PS s. 26/1,2,3
Školákov- Procvičovat násobilku.
ČTENÍ: Čítanka s. 48, 49- Dočíst pohádku.
STŘEDA
JČ: PS s. 24/2,3
M: PS s. 26/6, 27/7. DÚ: PS s. 27/8.
PŘ: PS s. 11,12
ČTVRTEK
JČ: Uč.s. 43/5a)- JČŠ, 5b)- přečíst a cv.6- ústně.
PS s. 25/2,3. DÚ: PS s. 25/1.
M: PS s. 27/9,10,11.
DÚ: PS s. 28/12.
PŘ: Uč.s. 34-36 Přečíst+ PS s. 18- na horní volné řádky opsat z učebnice s. 36- ZAPAMATUJ SI.
PÁTEK
JČ: PS s. 26/1,2+ Procvičování na Školákově online
DÚ: PS s.25/4.
M: PS s. 28/13-15. DÚ: 28/16.
MG: PS s. 35- celá (délka úsečky)