Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

  • Slovní zásoba: zvířata (animals), předložky místa (next to, between, opposite)
  • Sloveso ´have got´
  • Opakování – jídlo – co mám na snídani

Samostatná práce

  • Zápis do sešitu English – have got
  • Procvičování v pracovním sešitě, vysvětlím na on-line hodině
  • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
  • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:

            v pondělí 18. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 9:45:10.15 hod.

            a ve čtvrtek 21. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

Vlastivěda

Učivo: Nerostné bohatství a průmysl ČR

  1. Práce s učebnicí na str. 33– 35, přečíst texty, prohlédnout obrázky, prostudovat popisky k obrázkům

2) Pracovní sešit str. 21 –23 doplnit údaje podle obrázků a textů (v učeb. str.33-35), na volné řádky opsat rámeček z učebnice str. 35     

Zapamatuj si! – samostatně

      On-line hodina – pondělí – 10:50 hodin.

PONDĚLÍ
JČ: Stavba věty jednoduché a souvětí
PS s. 26/2,3
Uč.s. 43/6-do JČŠ
M: Písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000
PS s. 28/16,17
DÚ: PS s. 29/18
ÚTERÝ
JČ: Uč.s. 43/7-ústně, 8- JČŠ
M: PS s. 29/19-22
DÚ: Uč.s. 64/5-MD
ČT: Čítanka s. 50-52: Přečíst+vypracovat odpovědi na otázky na Teamsech v Zadání do pátku 22.1.
PŘ: Zvířata v zimě, stopy ve sněhu
PS s. 18(někteří s.22)- celá
STŘEDA
JČ: Uč.s. 43/9-JČŠ
MG: Rovina a rovinné útvary
PS s. 36/1,2
DÚ: PS s. 36/3-Vypracovaný úkol vyfoť a pošli na Teamsy do Zadání do pátku 22.1.
PŘ: Neživá příroda
Uč.s. 37-Přečíst+PS s. 19/1,2. DÚ: PS s. 19/3
ČTVRTEK
JČ: Skloňování podstatných jmen podle vzorů
Uč.2.díl-s.4/3-JČŠ. DÚ: uč.s.4/2-Nauč se!
Uč.s. 5/4a)-ústně, b)-do JČŠ
M: Pamětné násobení čísel nad 10 000
Uč.2.díl-s. 64/1-3 do MŠ
PÁTEK
JČ: Vzory podstatných jmen rodu středního
Uč.s. 5/5-ústně, s.7/3- Opsat nadpis Vzory podstatných jmen rodu středního do JčŠ a vypsat vzory:
MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ+ Opsat ze s.6 žlutou část hradu.
Uč.s. 7/4- JČŠ
M: PS 2.díl-s. 3/1,3. DÚ: PS s. 3/2
MG: PS s. 36/4, s.37-celá.