Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

15. – 16. 10. 2020

Vlastivěda

1) Přečíst v učebnici (Naše vlast) str. 14 – 15, prohlédnout obrázky, přečíst k nim text.

2) Pracovní sešit str. 8 – zkuste vypracovat opakovací test.

Zatím není třeba přihlašovat se k online výuce z vlastivědy. Zadané učivo je o vyhledávání informací v učebnici, pracovním sešitě, případně na internetu.

Angličtina

Učebnice – vše pouze ústně

· str. 9, 10: zopakuj si slovíčka family a numbers

· řekni nahlas tato čísla: 35, 87, 26, 95, 44, 71, 58, 39, 60, 28, 49, 74, 32, 84

· str. 11: slovní hra ve dvojicích – vyber si jeden obrázek a řekni o dítěti, které je pojmenované, jaké má sourozence (pomůžou ti bubliny Ziggyho a Quizzyho). Druhý ve dvojici hádá, který obrázek máš na mysli

Pracovní sešit – samostatná práce písemně

· str. 13 / 1: slova z šedého rámečku vrať zpátky do textu a potom přečti nahlas

· str. 13 / 2: nakresli sebe a jednoho člena vaší rodiny, doplň text pravdivými informacemi (podobně jako ve cvičení 1)

· str. 87: přečti si text a odpověz na otázky (jedním slovem nebo číslem)

________________________________________________________

PONDĚLÍ 

Seznámení s aplikací Teams, organizační záležitosti, kontrola učiva zvládnutého za čtvrtek, pátek 

JČ-uč.s. 21/3.a)-  JČ-Š 

M- PS s. 12/2 

DÚ: ČÍTANKA –  Odpovědět na otázky týkající se článku s. 10-12. Otázky jsou napsané v Teamsech-4A- Obecné- Zadání. Termín odevzdání do středy 21.10.  Probereme na online výuce. 

ÚTERÝ 

JČ- CITOSLOVCE 

Uč.s. 21/5-ústně, cv.6-JČ-Š. Cv 7,8-ústně. 

M- PS s.12 celá- Co nestihneme na online výuce, dodělají děti po výuce. Domluvíme, upřesníme v hodině. 

STŘEDA 

JČ- STAVBA SLOVA: Uč.s. 22+PS s. 14- Probereme online. 

M-PS s. 13 

ČTVRTEK 

Jč-Uč.s. 22,23- Online výuka vybraná cvičení 

M-PS  s. 13- dokončení 

PÁTEK 

JČ- Shrnutí: Stavba slova-kořen, předpona, přípona- uč.s. 23 

PŘ- HOUBY: Uč.s. 11-13, PS s. 3 

Je možné, že ne vždy všechno, co dopředu naplánuji, stihneme. Vždy se na online výuce s dětmi domluvím, co a jak mají dopsat po skončení online výuky. Ať mají nachystané všechny pomůcky do dané hodiny a úkolníček, kde si zapíší Dú. Pro Vaši kontrolu zapíši všechny DÚ za každý den ještě do Dmsoftware. Týdenní plán se vždy každou neděli po 20h objeví na stránkách školy a já jej ještě pro vaši lepší orientaci vložím sem do složky VÝUKOVÉ MATERIÁLY( Obecné- soubory- výukové materiály). 

Stále platí, že spolu komunikujeme přes Dmsoftware-el. žákovská, kde zároveň budete omlouvat absenci dětí na online výuce. V případě, že se z technických důvodů nepřipojíte k online výuce, napište mi to a já vám zašlu učivo z toho dne na Dmsoftware. Absence se v tomto případě nezapočítává. Pro rychlejší vyřešení akutních záležitostí můžete využít naši skupinu na Whatss App. 

S pozdravem

I. Bernatíková