Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Vlastivěda

Učivo : Nad mapou ČR

1)  Přečíst v učebnici (Naše vlast) str. 17–19, prohlédnout obrázky, přečíst k nim text – budeme dělat společně v on-line hodině dne  2. 11. v 10.50 hodin.

2)  Pracovní sešit str. 9 –10 samostatně v průběhu týdne doplnit údaje, které žáci    sami zvládnou.

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodiny

  • Slovní zásoba: rodina, barvy, čísla 0-100
  • Gramatika: Jack is older than Daisy. (uč. str. 12)
  • Gramatika: his /her (jeho / její)
  • Čtení: uč. str. 15 – porozumění textu

Písemně – samostatná práce

  • Pracovní sešit str. 7/2: napiš, co je od Jacka (his) a co je od Polly (her).
  • Pracovní sešit str. 17: cv. 1 – napiš názvy členů rodiny, cv. 2 – spoj slovo a číslo, cv. 3 – spoj osobu a věc a napiš věty.
  • Zprávu o splnění úkolu v pracovním sešitě mi, prosím, pošlete na dm software nebo mi to děti ukáží na on-line výuce na kameru. V pondělní on-line hodině vysvětlím zadání úkolů z prac. sešitu a ve čtvrteční hodině můžou děti úkoly ukázat.
  • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat v pondělí 2. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 9.45 – 10.15 hod. A ve čtvrtek 5. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 11. – 11.30 hod.

Pondělí

Jazyk český: Rozdíl mezi předponou a předložkou

Uč. s. 24- Přečti Zapamatujte si: (Pod cv.2 -žlutý rámeček) a vypracuj cv.2 do JČŠ přesně podle zadání.

PS- s. 15/1- Chybná slova dej do kroužku a napiš je správně do Opravy.

Procvičuj rozdíl mezi PŘEDLOŽKOU a PŘEDPONOU na https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozky-a-predpony-od-nad-pod-pred/stavba-slov-4.html

Matematika: Zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce. Slovní úlohy

Uč. s. 31/1- do MŠ: Přečti, zopakuj si, jak se zaokrouhluje na 100. Najdeš v oranžové bublině nahoře.

Uč. s. 32/1- do MŠ s nadpisem Zaokrouhlování na tisíce. Postup najdeš v oranžové bublině.

PS s. 14/14, 15, 16. DÚ: PS s. 14/18.

Úterý

Jazyk český: Uč. s. 24/3,4- ústně, s. 25/5- JČŠ. DÚ: Uč. s. 25/6- Věty nebudeš psát do sešitu, ale na Teams do Zadání. Neboj, já to tam zadám. 😊

Uč.s. 25/7- ústně + PS s. 15/2.

Matematika: Sčítání, odčítání do 10 000

PS s. 14/17, uč. s. 33/1,2- MŠ, cv.3- ústně.

Procvičuj sčítání, odčítání do 10 000 na https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/podzimni-pocitani/priklady1.htm

Čtení: Čítanka s. 15,16- Přečti článek a ústně vypracuj cv.1,2 za článkem.

Středa

Jazyk český: Uč. s. 25/8b),c) – do JČŠ, PS s. 15/3, 4.

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozka-a-predpona-bez/cviceni.html

Matematika: Uč. s. 33/4,5- ústně, cv.7- MŠ ( zápis, výpočet, odpověď)

PS s. 16/6,7. DÚ: PS s. 16/5.

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/ruzova-zahrada/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/cajovy-dychanek/priklady1.htm

Přírodověda: Uč. s. 11- Přečti + PS s. 3- Doplň podle obrázku v učebnici. DÚ: V Zadání na Teams.

Čtvrtek

Jazyk český: Uč. s. 25/9- ústně + PS s. 15/5. DÚ: PS s. 15/6.

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/cviceni3.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/prace-na-silnici/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/krizovky/krizovky1.htm

Matematika: Písemné sčítání, odčítání do 10 000

Uč. s. 34- Přečti oranžovou bublinu a vypracuj cv. 1, 3- do MŠ. Cv.2- ústně.

PS s. 16/4. DÚ: PS s. 16/1.

Pátek

Jazyk český: Uč. s. 25/10- Pracuj s článkem na s. 24/1 dle zadání- do JČŠ.

Matematika: PS s. 16/3,8,9. Uč. s. 35/1,3- MŠ.

Čtení: Boříkovy lapálie: Přečti s. 30-34: Kapitola INSPEKTOR