Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin (nový)

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – město (uč. str. 33)
 • Otázka  ´How do you go to school?´ (uč. str. 34)
 • Rozhovory – jméno, věk, oblíbená barva, zvíře, co rád snídáš, …)

Samostatná práce

 • Slovní zásoba – město (napsat do sešitu Vocabulary + naučit se)
 • How do you go to school? (zápis do sešitu English + naučit se)
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:

            v pondělí 22. února: kluci 8:00-8:30 hod., holky 9:45:10.15 hod.

            a ve čtvrtek 25. února: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

Vlastivěda: Poznáváme naši vlast – hrady ČR – opakování

 1. Práce s učebnicí, str. 40–41, přečíst texty, prohlédnout obrázky, prostudovat popisky k obrázkům
 2. Pracovní sešit, doplnit údaje podle obrázků a textů str. 26 – společně v online   hodině

      Online hodina – středa – 10:50 hod.  

PONDĚLÍ

JČ: Vzory podstatných jmen rodu ženského

 • Ústně zopakujeme mluvnické kat. podst. jmen, vyjmenujeme vzory rodu stř. a žen.
 • Kontrola DÚ: PS s. 5/1,2a),b),f)+dokončíme c),d),e),g)+cv.4

M: Písemné násobení dvojciferným činitelem

 • PS s. 7/2-6+kontrola DÚ CV.1
 • DÚ: uč.s. 73/5-MD

ÚTERÝ

JČ:

 •  uč.s.14/2-ústně skloňujeme vzory r. žen.- NAUČIT! Cv.3-do JČŠ
 • PS s. 6/1a),b),c),d)

M:

 • Uč.s.73/1-MŠ
 • PS s.8/1
 • DÚ: PS s. 8/2

HV:

STŘEDA

M:

 • uč.s. 73/2-MŠ
 • PS s. 8/3,4,5

PŘ: Neživá příroda

ČTVRTEK

JČ:

 •  PS s.6/1e)
 • Uč.s.14/4-JČŠ

M:

 •  PS s. 8/6,  9/1,2
 • DÚ: uč.s.75/2-MD

PÁTEK

JČ:

 • Uč.s. 15/5,6-ústně+cv.7-do JČŠ
 • PS s. 7/1
 • DÚ: PS s.7/2

MG:

VV: Kresba tužkou: Zvířata

 • Kreslíme online podle postupu na Pinterestu: https://cz.pinterest.com/ivabernatkov/m%C3%A1-ulo%C5%BEen%C3%AD/
 • DÚ: Nakresli pastelkami obrázek poskládaný ze samých geometrických těles( na papír A4). Jako vzor můžeš použít učebnici M s. 116/4. Hotový obrázek vyfoť a přilož jako přílohu do zadání na Teamsy. Úkol zadám. Termín odevzdání pátek 5.3.