Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

15. – 16. 10. 2020

19. – 23. 10. 2020

2. – 6. 11. 2020

9. – 13. 11. 2020

16. – 20. 11. 2020

Rozvrh online hodin

Vlastivěda

Učivo : Orientace v krajině podle přírodních úkazů

1)  Práce s učebnicí na str. 20 – obrázky, prohlédnou, prostudovat popisy k obr.

2)  Pracovní sešit str.12/4,3 – doplnit údaje podle obrázků v učebnici str. 20

          On-line hodina v pondělí nebude.

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodiny

  • Slovní zásoba: jídlo
  • Gramatika: určování času (What’s the time?)
  • Rozhovor: V restauraci (At the restaurant)

Písemně – samostatná práce

  • Slovní zásoba – jídlo (do sešitu Vocabulary)
  • Pracovní list – numbers, his/her, younger than, food
  • Písemné úkoly vysvětlím na on-line hodinách.
  • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat v pondělí 23. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 9.45 – 10.15 hod. a ve čtvrtek 26. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 11. – 11.30 hod.

PONDĚLÍ

JČ:  1. Umět vyjmenovaná slova po B,L,M.

       2. Procvičovat doplňovací cvičení na Školákově: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

       3. Uč.s. 32/2- Opsat vyjm. Slova po P- JČŠ

       4. Procvičovat na Školákově: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

        5. PS s. 19/4 + DÚ: Uč.s. 31/9- Piš na Teams do Zadání nebo pošli fotku na Teams.

M:  Písemné dělení 1-cifer. Dělitelem- nové učivo

       1. Uč.s. 39/1- Postup vysvětlím na online výuce( jinak je nahoře v oranžovém rámečku).

        2. PS s. 21/11 + DÚ: Uč.s. 39/4- Piš do MD- Kontrola výsledků na online výuce.

ÚTERÝ

JČ:  PS s. 19/1,2,4 + DÚ: Uč.s. 32/4- V Zadání na Teams

M:  Uč.s. 39/3, 40/1- MŠ ( Postup vysvětlím na výuce nebo je v oranžovém rám. Uč.s. 40)

ČTENÍ: Čítanka s. 19, 20- Přečíst článek Babiččin svátek+ústně odpovědět na otázky za čl.

DÚ: Na papír A4 vyrob a napiš přání k svátku či narozeninám blízké osobě podle vzoru v čítance s. 21/5. Piš správnou adresu a dej si pozor na pravopisné chyby! Vše se projeví ve výsledné známce.

DÚ si vyberu v pondělí 30.11. ve škole.

STŘEDA

JČ:  1. PS s. 19/3

       2. Uč.s. 33/7- ústně, 8- JČŠ- Piš jen doplňovaná slova.

DÚ: Uč.s. 33/11- Teams- Zadání

M:  Uč.s. 40/3,6- MŠ + DÚ- uč.s. 40/4- MD- Kontrola výsledků online.

PŘÍRODOVĚDA:  Rostliny – Květy, plody

  1. PS s. 6-8: Kontrola, doplnění chybějícího

  2. Prezentace: Rostliny-Květy, plody na Školákově:  https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm

ČTVRTEK

JČ: 1.  Opsat vyjm.slova po S- uč.s. 34/2 do JČŠ

      2. Školákov: Chytáky po S: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

      3. PS s. 20/2 + DÚ: 20/1- kontrola online

M:  1. Uč.s. 41/1- Vypočítat dle postupu nahoře + PS s. 21/12

PÁTEK

JČ:  PS s. 20/3,4 + Zkouším vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S!

M:  PS s. 21/13,14,15,16,18.

ČT:  Bořík: s. 48-50 přečteme na online výuce + DÚ: Přečíst s. 51-53