Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

  • Slovní zásoba: přídavná jména, předložky místa
  • Popis zvířete (přídavná jména), popis ZOO (předložky)
  • Anglická snídaně: slovíčka, reálie

Samostatná práce

  • Přídavná jména – slovíčka do sešitu Vocabulary
  • Procvičování v pracovním sešitě – vysvětlím na on-line hodině
  • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
  • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:

v pondělí 25. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 9:45:10.15 hod.

a ve čtvrtek 28. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

Vlastivěda: Ochrana přírody

  1. Práce s učebnicí, str. 36–37, přečíst texty, prohlédnout obrázky, prostudovat popisky k obrázkům
  2. Pracovní sešit, str. 24 –25, doplnit údaje podle obrázků a textů (v učeb. str.36-37), na volné řádky opsat rámeček z učebnice str.37     

Zapamatuj si! – samostatně

Pozor změna !   Online hodina – středa – 10:50 hodin.

PONDĚLÍ
JČ: VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO
PS s. 1/1,2+uč.s. 7/5- Vypsat prvních 12 podst. jmen r.s. a určit pád a vzor.
DÚ: PS s. 1/3- Fotku pošli do Zadání-Teams
M: PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ, DĚLENÍ-ČÍSLA NAD 10 000
Uč.s. 66/1,2-i s nadpisem do MŠ, s. 67- př. z oranžového rám.
PS s. 4/1
ÚTERÝ
JČ: uč.s. 7/5-Dopsat cvičení-JČŠ+PS s. 2/1
DÚ: uč.s. 8/2- NAUČIT! Do 2.2.
M: uč.s.67/1,2
ČT: Z uč. Přírodovědy přečíst s.29-31 EKOSYSTÉM LES
PŘ: EKOSYSTÉM LES
uč.s. 32,33 dočíst+PS s.13/1,2
DÚ: PS s.13-Na volné řádky opiš text ZAPAMATUJ SI z uč.s. 33.
STŘEDA
JČ: PS s.2/2+uč.s.9/3-ústně a cv.4-JČŠ
M: PS s.4/2,3,4+DÚ: PS s.4/5
PŘ: PS s. 14,15
ČTVRTEK
JČ: HRA: uč.s. 8,9-Hoď kostkou, posuň se na patřičné pole a urči vzor podstatného jména.
M: Procvičování na Školákově: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimoobor-nasobilek/pocitani-se-strasidly/priklady1.htm
PÁTEK
Pololetní prázdniny 🙂