Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Vlastivěda

Učivo : Podnebí a počasí ČR – opakování

1)  Práce s učebnicí na str. 29 – 30, přečíst texty, prohlédnout obrázky, prostudovat popisky k obrázkům, odpovězte si na otázky

2)  Pracovní sešit str.18/1,2 – doplnit údaje podle obrázků a textů u učebnice str.29,  společně v online hodině

3)  Pracovní sešit str.18 – na volné řádky nahoru opsat rámeček z učebnice str.29,

Zapamatuj si! – samostatně

 On-line hodina v pondělí 10:50 hodin.

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodiny

  • Slovní zásoba: jídlo (food)
  • Everyday English – at the restaurant (uč. str. 19)
  • Čtení – porozumění textu (uč. str. 21)
  • Určování času

Písemně – samostatná práce

  • Zápis do sešitu English – at the restaurant
  • Cvičení do sešitu English – určování času
  • Čtení a překlad textu  – uč. str. 21 – příprava na práci v on-line hodině, pouze ústně
  • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
  • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat v pondělí 7. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 9:45:10.15 hod. a ve čtvrtek 7. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

PONDĚLÍ

JČ: Věta jednoduchá, souvětí

Uč.s. 40/2- Přečíst, zopakovat.

PS s. 23/1. DÚ: Uč.s. 40/3a),b)- do JČD

M: Čísla větší než 10 000

Uč.s. 47/1,2,3- ústně + uč.s. 50- Přečíst oranžový rámeček + PS s. 24/ 1,2,3.

ÚTERÝ

JČ: Uč.s. 41/4- Práce s článkem na s. 40/1- do JČŠ

M: PS s. 24/4,5,6. DÚ: PS s. 24/7

ČTENÍ: Čítanka s. 44,45- Přečíst+ústně ot. 1,2.

STŘEDA

JČ: PS s. 23/2. DÚ: PS s. 23/3

M: PS s. 24/8

      Uč.s. 48/2, 49/1- Přečíst čísla a číselné řady. Uč.s. 49/2- do MŠ

PŘ: Uč.s. 21,22- Přečíst.

ČTVRTEK

JČ: Uč.s. 41/5a),b)- do JČŠ + c),d)- ústně

M: Zaokrouhlování na desetitisíce

      Uč.s. 51- Přečíst oranžový rámeček + cv.3- do MŠ.

      PS s. 25/11- Jen na desetitisíce, cv.12.

      DÚ: Uč.s. 49/5- MD

PÁTEK

JČ: Uč.s. 41/6- JČŠ + PS s. 24/4

M: Uč.s. 52- Přečíst oranž. Rám.+cv.2- MŠ.

      PS s. 25/11- statisíce, cv.15.

ČTENÍ: Čítanka s. 46,47- Přečíst.

              DÚ: Dočíst s. 48, 49.