Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

  • Rozšířená slovní zásoba: zvířata – popis těla, potrava, kde žijí…
  • Čtení – porozumění textu, uč. str. 28
  • Opakování: předložky místa, větší/menší než (bigger than)

Samostatná práce

  • My favourite animal – popis zvířete
  • Opakování: přídavná jména, zvířata, předložky
  • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 4.A (PM) v sekci ´Zadání´.
  • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:

v pondělí 8. února: kluci 8:00-8:30 hod., holky 9:45:10.15 hod.

a ve čtvrtek 11. února: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

Vlastivěda: Poznáváme naši vlast – hrady ČR

  1. Práce s učebnicí, str. 40–41, přečíst texty, prohlédnout obrázky, prostudovat                                  popisky k obrázkům

2) Pracovní sešit, doplnit údaje podle obrázků a textů str. 26 – společně v online   hodině

Online hodina – středa – 10:50 hodin.

PONDĚLÍ
JČ: VZORY RODU STŘEDNÍHO-shrnutí
• UČ.S.8,9- Určujeme vzory rodu stř.(slova po obvodu)-ústní zkoušení
• ŠKOLÁKOV: Procvičujeme pravopis podst.jmen r.s.- ústní zkoušení
• Skloňujeme uč.s. 9/3- ústní zk.
• DÚ: uč.s.13/8- Celé opiš. V prvních třech větách nadepiš číslicí slovní druhy. Podtrhni podmět
a přísudek a vyznač základní sklad.dvojici.
M: ŘÍMSKÉ ČÍSLICE-procvičování
• Uč.s.68/2, 69/4- Zkouším čtení římských číslic. Cv.3,5- do MŠ
• PS s.6/3
• DÚ: PS S.6/4
ÚTERÝ
JČ: VZORY RODU ŽENSKÉHO-nové učivo
• Opíšeme vzory r.žen. do JČŠ: mojecestina.cz: https://www.mojecestina.cz/files/23-vzoryzensky-rod.pdf a napíšeme všechny vzory i v 2.p. č.j. kvůli koncovek. NAUČIT!
• Uč.s.12/4
M:
• ŠKOLÁKOV: římské č.- procvičení před testem
• Online test- římské číslice
• DÚ: uč.s.70/4
ČTENÍ:
• Čteme s porozuměním na www.umimecesky.cz: https://www.umimecesky.cz/porozumeni4-trida
• Vzpomínka na V. Steklače-úmrtí leden 2021: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3255058-
zemrel-vojtech-steklac-autor-borikovych-lapalii
PŘ:
• Souhrnné opakování živé přírody-viz.zadní obálka učebnice
• Rozdíly a společné znaky u živé a neživé přírody: https://slideplayer.cz/slide/11672641/
• DÚ: Vymysli a napiš (papír A4) KŘÍŽOVKU nebo KVÍZ na téma EKOSYSTÉM LES(rostliny,
živočichové lesa)
STŘEDA
JČ: PS s.4-celá
M: PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM-nové učivo
• Uč.s.71-Vysvětlíme na oranžovém rámečku+cv.1,4-MŠ
• PS s.7/1
• DÚ: uč.s.71/3-MD
PŘ: NEŽIVÁ PŘÍRODA-nové učivo
• Uč.s. 37-39 Přečteme.
• DÚ: PS s.19 ( Kontrolu správnosti najdeš v Souborech ve složce Přírodověda pracovní sešit)
ČTVRTEK
JČ:
• uč.s. 13/5-JČŠ, cv.6-ústně
• DÚ: uč.s. 13/7-JČD.
M:
• Uč.s. 72-oranžový rámeček+cv.1,3-MŠ
• PS s. 7/6
• DÚ: PS s.7/2
PÁTEK
JČ:
• PS s. 5/1,2,3
• DÚ: PS s. 5/4
M:
• PS s.7- Dokončíme chybějící cvičení.
• Uč.s.73-oranžový rám.+cv.1-MŠ
MG: PROSTOROVÉ ÚTVARY-TĚLESA
• Uč.s. 116/1-ústně, cv.2- do sešitu MG, cv.3,4,5- ústně.
• PS 1.díl s. 38- Vybarvíme vzor pro DÚ.
• DÚ: PS s. 38