Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodiny

  • Slovní zásoba: rodina, čísla 0-100, přídavná jména, zvířata
  • Gramatika: younger than …., bigger than …. – upevňování učiva
  • Gramatika: his /her (jeho / její) – upevňování učiva
  • Čtení: family, comparing ages – uč. str. 12
  • Video – procvičování slovní zásoby

Písemně – samostatná práce

  • Pracovní sešit str. 12/1: přečti si texty pod obrázky a odpověz na otázky (vypočítej věk)
  • Pracovní sešit str. 12/2: napiš podobný text jako ve cvičení 1 o členovi tvé rodiny
  • Zápis do sešitu English – ´younger than …´. Zápis bude na Teams / team English 4.A (PM) / zadání.
  • Písemné úkoly vysvětlím na on-line hodinách.  Zprávu o splnění úkolu můžete poslat na dm software nebo mi to děti ukáží na on-line výuce na kameru.
  • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat v pondělí 9. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 9.45 – 10.15 hod. a ve čtvrtek 12. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 11. – 11.30 hod.

Vlastivěda

Učivo : Nad mapou ČR

1) Opsat do pracovního sešitu do zelených linek nahoře, str.9, tento zápis:

Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu. Známe mapy turistické, vlastivědné, automapy a jiné. Zmenšený model Země je glóbus. Každá mapa má měřítko a mapové značky, které jsou vysvětleny v legendě mapy.

2)  Neznámé pojmy ze zápisu si vysvětlíme společně v on-line hodině – dlerozvrhu. Připravit si na on-line hodinu nějakou mapu nebo plán města, automapu, turistickou mapu. Mohou být i staré.

3)  Pracovní sešit str. 9 –10 doplníme společně údaje, které žákům chybí. Podle času přidáme i stranu 11. Vše splníme v on-line hodině (kromě zápisu nahoře).

PONDĚLÍ

JAZYK ČESKÝ: Vyjmenovaná slova po B

Uč.s. 26/2- Přečti žluté rámečky, opiš vyjmen.slova po B do JČŠ a nauč se je zpaměti!

          26/3,4- Pracuj s článkem Návštěvník dle zadání: 3a), 4a),b)- do JČŠ.

PS s. 16/1.  DÚ: Nauč se vyjmenovaná slova po B! Zkouším v úterý online.

MATEMATIKA: Násobení jednociferným činitelem zpaměti, zaokrouhlování

Kontrola DÚ-PS s. 16/8,9 + 17/1-5.

Procvičuj zaokrouhlování na 10, 100, 1 000 na ŠKOLÁKOVĚ: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/duhova-cisla-3/priklady1.htm

ÚTERÝ

JAZYK ČESKÝ: Uč.s. 26/4c) dle vzoru: BÝT- pobýval, přibyl, ubyl( nový žák)

PS s. 16/2. 

DÚ: KVÍZ- na Teamsech v Zadání. Jedná se o souhrnné opakování učiva 3. roč. Termín odevzdání: středa 11.11.

ČTENÍ: Online čtení-BAJKY- na www.umimecesky.cz: https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/39

MATEMATIKA: Písemné sčítání, odčítání do 10 000, násobení jednociferným činitelem

PS s. 17/6-9.   DÚ: Uč.s. 35/5- MD: Kontrola ve středu na výuce.

STŘEDA

JAZYK ČESKÝ:  PS s. 16/3- Doplň, odůvodni pravopis. Uč.s. 27/9a)- JČŠ, 27/7- ústně.

DÚ: Uč.s. 29/9b)- Vypracuj do Zadání na Teamsech. Termín odevzdání: čtvrtek 12.11.

MATEMATIKA: PS s. 18.  DÚ: Dopočítej- PS s. 18.

PŘÍRODOVĚDA: HOUBY

  Kontrola DÚ-PS s. 3, 4.

Uč.s. 14,15- Přečíst+ PS s. 5.

ČTVRTEK

JAZYK ČESKÝ: Uč.s. 27/11b),c)- JČŠ.    DÚ: Uč.s. 26/5- Opiš do JČŠ a nauč se vyjmenovaná slova po L.

MATEMATIKA: PS s. 19/17, 19, 20.     DÚ: PS s. 19/18, 21.

PÁTEK

JAZYK ČESKÝ:

Uč.s. 28/2- Opiš do JČŠ, 28/3- Pracuj s článkem s. 28/1- JČŠ.   DÚ: PS s. 17/1.

ČTENÍ: Boříkovy lapálie s. 42-47.     DÚ: Dočti Boříka po s. 47 a nakresli obr. do sešitu čtení.

MATEMATIKA: PS s. 19/22, 23

                           Uč.s. 35/4, 6- MŠ: Zápis, výpočet, odpověď.