Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin (nový)

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – popis školy, předložky místa
 • Gramatika – opakování: sloveso ´být´, vazba there is / there are, předložky, množné číslo, neurčitý člen a/an
 • Písemné opakování: sloveso ´být´, množné číslo, neurčitý člen, there is/are, předložky

Samostatná práce

 • Procvičování v pracovním sešitě – vysvětlím na on-line hodině
 • Opakování: sloveso ´být´, množné číslo, neurčitý člen, there is/are, předložky – pouze ústně
 • Písemné úkoly budou na Teams (team English 5.A (PM) v sekci ´Zadání´. Vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:
  • kluci: v pondělí 18. ledna 10:30 – 11:00 hod. a ve středu 20. ledna 11:45-12:15 hod.
  • holky: v pondělí 18. ledna 11:15-11:45 hod. a v úterý 19. ledna 12:00-12:30 hod.

Pondělí 18.1.

ZMĚNA  –  v úterý a ve čtvrtek budeme mít ještě všichni jednu společnou hodinu čtení online v 11.15-11.45

Tento týden budeme psát test z M-opakování písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání do 100 000 000, VL- EU, státy a jejich hlavní města podle PS 39/2, JČ- zdvojené souhlásky a psaní I,Y po obojetných souhláskách.

Odkazy na opakování  

Nový rok 2021 (skolakov.eu)

Luštěnky | Domů (websnadno.cz)

opakování: vyjmenovaná slova, podmět a přísudek, koncovky podstatných jmen 

Online K 48/16,18                                               

DÚ K 48/19 POŠLI

VL přečti K str.50 

M čísla větší než milion

Online K 53/23, PS 27/3,6

DÚ vypočítej příklady do sešitu

5 678 871: 8=         5 097 023:9=              6 953 321:6=                8 872 890:5=

5 678 963: 2=         7 675 110:4=              965 518:7=                   5 673 005:8=     POŠLI

DÚ PS 27/2

Úterý 19.1.

Online test

opakování: vyjmenovaná slova, podmět a přísudek, koncovky podstatných jmen 

Online PS 41/7,8

DÚ K 48/20 POŠLI

Napiš si diktát K 48/17

M čísla větší než milion

Online test

Online K 54/4,8, PS 27/1

DÚ PS 27/4,5

DÚ podívej se na video v zadání v M Obsah čtverce (výpočet), Geometrie pro 4.ročník, str. 30, úvod A – YouTube

VL online test

Online-Evropa orientace podle mapy vzadu v knize, PS 39/4, opakování Slovensko

Online K str.52-53 Polsko

DÚ PS 40 /1,5 POŠLI

Dobrovolný úkol PS 40/3,4

ČT online str.31 ,,O Kozinovi a Lomikarovi,,

DÚ přečti si str. 31-33 odpověz na otázky v testu v zadání čtení

Středa 20.1.

opakování: vyjmenovaná slova, podmět a přísudek, koncovky podstatných jmen 

Online K 49/22, 24

DÚ K 49/21 napiš 6 řádků POŠLI

M obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku a obsah čtverce a obdélníku

Online K str.136, 138

DÚ K 136/4, 137/2 a, b, c, 137/3 POŠLI

online K str.42-43, PS 24/1

DÚ 24/2 odpověď si vyhledej na GOOGLE

VL-přečti si v knize Polsko

Čtvrtek 21.1.

opakování: vyjmenovaná slova, podmět a přísudek, koncovky podstatných jmen 

Online K 49/25, PS 41/9

DÚ PS 42/11 POŠLI

ČT online str.34-35

DÚ do sešitu napiš nadpis, autora a odpověz celou větou na otázky č.1,2, VV- nakresli k tomu velký obrázek  POŠLI

 M obsah a obvod

Online K 137/4, 138/4, 138/6 vypočítáme pomocí kalkulačky

DÚ vypočítej obsah těchto útvarů, napiš vzorec a dosaď čísla do vzorce

1) a=78cm  b=54cm         2) c=670mm  d=56cm       3) e=39m       4) f=457cm  g=97cm   POŠLI

VL opakování Polsko, Slovensko PS 41/2,3

DÚ PS 41/1,5 POŠLI

K-orientace podle mapy, hlavní města Evropy

DÚ přečti si v knize Německo

Pátek 22.1.

opakování vyjmenovaná slova

Online PS 42/10,13a)

DÚ PS 42/13b, cv.13 a, b POŠLI

VL-online K str.54-55 Německo, opakování Slovensko, Polsko, orientace na mapě, hlavní města

Dobrovolný úkol pro bystré hlavičky PS 42/3

Dobrovolný úkol PS po str.42- vše, co jsme nestihli, si můžete vyplnit

Online PS 42/1,2

ČT str. 36-38

DÚ udělej test v zadání čtení vymysli konec příběhu podle knihy  38/2 (napiš nejméně 4 věty)

M obsah a obvod

Online K 139/1,2

DÚ K 139/5 POŠLI