Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

15. – 16. 10. 2020

Angličtina

Učebnice – vše pouze ústně

· str. 17 / 3, 4: přečti si několikrát nahlas rozhovory (jsou to rozhovory z videa, na které jsme se dívali), místo dětí z učebnice použij své jméno a jména příbuzných nebo kamarádů

· str. 19 / 5: přečti nahlas instrukce a řekni, co znamenají v češtině

· str. 22: podívej se na obrázek a pojmenuj co nejvíce věcí a osob, které umíš říct anglicky

· str. 23 / 3: přečti si otázky v levém sloupečku a najdi správnou odpověď v pravém sloupečku (podle obrázku na straně22)

· str. 23 / 4: přečti si otázky a odpověz na ně podle obrázku na straně 22

Pracovní sešit – samostatná práce písemně

· str. 17 / 4: písmenka v závorce dej do správného pořadí a vytvoř slovo. Potom přečti rozhovor nahlas

· str. 17 / 5: přečti si věty na mobilu a najdi v nich chyby. V každé bublině je jedno slovo, které je napsáno špatně. Opravené věty napiš na tečkované řádky.

· str. 6-7: napiš slovíčka – poue do zelené a oranžové větve (zelená větev – barva + věc, oranžová větev – roční období, měsíce v roce

Pondělí 19.10.

– kniha str. 19 přečíst modrý rámeček společně online

kniha -19/1,2 ústně společně online

PS -15/1,2 samostatná práce

M – Geometrie

kniha 119/1 zopakuj si , 119/3,5 udělej do sešitu M1 pokud nemáš sešit z geometrie

PS 36/5,6

Čt -přečti si 7.kapitolu Pekelná třída str.59-60

Úterý 20.10.

– kniha 20/3,4 společně online

PS – 16/4,5 samostatně

M-kniha 24/12,14 společně online, 24/9,13,15 samostatně do M-1

VL – kniha str.12-13 online, nauč se ZAPAMATUJ SI!

PS – 14/ 1,2,3 samostatně

Středa 21.10.

– kniha 20/5, 21/8 společně online

PS – 16/6 opiš do sešitu Jč- 1

M – kniha 25/16,22 společně online, 25/19,21 samostatně do sešitu M-1

– kniha str.21-22 společně online , PS str. 9 společný zápis online

Čtvrtek 22.10.

– kniha 21/10 společný diktát online kniha 21/9a – samostatně napiš do Jč- 2 věty se slovy v knize

M – ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ MILION tabulka v knize na str.29 společně online

kniha 29/17,18 společně online, 28/14,15 samostatně do sešitu M-1

Vl – kniha 14-15 přečti si , PS 15/1,3 dopiš ,

dobrovolný úkol PS 15/2

Pátek 23.10.

– kniha 22/ 1 společně online, 22/2a samostatně do sešitu Jč-2

M – kniha 28/ 8,9 společně online

PS -13/1,2 samostatně

Čt – str.65-66 napiš obsah kapitoly do sešitu Čt /5 vět/