Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodiny

 • Slovní zásoba: země, národnosti (uč. Str. 26)
 • Gramatika: sloveso ´být´ – kladná věta (uč. Str. 27)
 • Otázky (jméno, věk, národnost, …) – uč. Str. 28
 • Rozhovor – identity card (uč. Str. 29)

Písemně – samostatná práce

 • Zápis do sešitu English
 • Gramatické cvičení – sloveso ´být´
 • Práce s textem – porozumění textu
 • Všechny písemné úkoly budou na Teams v sekci ´Zadání´. Písemné úkoly vysvětlím v pondělní on-line hodině, nevypracovávejte, prosím, dopředu.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:
  • kluci: v pondělí 2. listopadu 10.30 – 11. hod. a ve středu 4. listopadu 11.45 – 12.15 hod.
  • holky v pondělí 2. listopadu 11.15 – 11.45 hod. a v úterý 3. listopadu 9.45 – 10.15 hod.

Pondělí 2.11.

Jazyk český  –  píšeme do Jč-2

K –  online23/4,5

samostatně K- 23/3a,  23/ 5  napiš poslední 4 věty /pošli/

Čt – online čtení str. 67

samostatně str. 68-70

Matematika – píšeme do M-2

online K – 30/20,21 , PS 13/3

samostatně K – 30/22,23  

Úterý 3.11.

Jazyk český  –  píšeme do Jč-2

online K – 23/6,7,9

samostatně K – 23/8  /pošli/

Matematika  –  píšeme do M-2

online 30/24, 31/2

samostatně K – 31/4  /pošli/,  PS – 14/4,5

kontrola úkolů

Vlastivěda

online – opakování a zkoušení: Liberecký a Královehradecký kraj, udělej úkol na TEAMS

Středa 4.11.

Jazyk český – píšeme do slohu

online K- str.24 , vyprávění a tvoření osnovy

samostatně napiš vyprávění do sešitu podle osnovy /pošli/

Čt- samostatně str.71-76

Do sešitu čtení napiš název 8.kapitoly a odpověz celou větou na otázky: S kým se sešel Bořík? Kde se sešli a co probírali? Co si dávali dobrého? Na čem se kluci dohodli s holkami ? Odpovědi napiš formou vyprávění./pošli/

Výtvarná výchova -nakresli do sešitu Čt setkání Boříka s Teckertovou na celou stranu.

Matematika-píšeme do M-2 a na folii

online K 32/6,8, PS 14/6

samostatně K -32/9 /pošli/,  PS- 14/7

Přírodověda- přečti si do 9.30h str. 22

online str.22, PS 13/1

Čtvrtek 5.11.

Jazyk český – píšeme do Jč -2

online K- str.25, PS 17/1,2

samostatně K- 25/1 pošli

Matematika – píšeme do M-2

online K- 33/11,12

samostatně K- 33/,13,14, pošli cv.14

Podívej se na video v kanálu M.

Vlastivěda

Přečti si knihu str.16,17 do 9.30.

online str.16-17

samostatně PS- Pardubický kraj , vybarvi mapu a udělej cvičení 1,2,3 /pošli/

Pátek 6.11.

Jazyk český -píšeme do Jč-2

online K-25/2a,b,c

samostatně K – 25/3 , PS -17/4

Čt-samostatně čti str. 77-79

Matematika – geometrie osa úsečky

online K -120/8,9, PS – 37/2

samostatně K-120/10, PS – 37/1/pošli/

Přírodověda

online str.23

samostatně: přečti si z knihy  str. 23, napiš do PS str. 14 co je mléčná dráha a kdo byl I.Newton,           J. Kepler /pošli/