Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin (nový)

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – rodina, popis osoby
 • Gramatika – sloveso ´mít´
 • Poslechová cvičení

Samostatná práce

 • Popis osoby – zápis do sešitu English + naučit se
 • Rodina – slovíčka do sešitu Vocabulary + naučit se
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 5.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:
  • kluci: v pondělí 22. února 10:30 – 11:00 hod. a v úterý 23. února 12:00-12:30 hod.
  • holky: v pondělí 8. února 11:15-11:45 hod. a ve středu 24. února 11:45-12:15 hod.

Pondělí 22.2.

Informatika online 12:00 – 12:30

připrav si kartičky s čísly,online podstatná jména, mluvnické kategorie, K str. 57, určování pádů

JČ:DÚ PS 7/3,4 POŠLI do ZADÁNÍ

Online procvičováníPády podstatných jmen (skolakov.eu)

M online opakování osa úsečky Rýsování (sestrojení středu úsečky pomocí kružítka), Geometrie pro 5.roč., str. 14, cv. 2a – YouTube

Grafický součet úseček, Geometrie pro 4.ročník, str. 37, úvod A – YouTube

Kstr.120/10e), 121 PS 37/3, 38/2

M:DÚ K narýsuj 120/10a)c),  POŠLI do ZADÁNÍ

ČT K str. 60

ČT:DÚ přečti si str.60, odpověz na otázky v ZADÁNÍ – POŠLI

HV česká hymna

Úterý 23.2.

online procvičování mluvnické kategorie podst. jmen, K str. 58, PS 8/1,2

JČ:DÚ POŠLI do ZADÁNÍ výsledek  2. Urči u podstatných jmen – rod, číslo, pád, vzor.  (websnadno.cz)                                                          

M online rovnoběžky a kolmice, K str.121, Rýsování rovnoběžek pomocí trojúhelníku a pravítka, Geometrie pro 4.ročník, str. 13, úvod A – YouTube

Online PS 39/1

M:DÚ PS 39/2,3 POŠLI do ZADÁNÍ

 VL online státy a hlavní města Evropy-orientace podle mapy, PS str.53

VL:DÚ PS 54/1,3 kontrola v hodině

Středa 24.2.

podstatná jména online K str.59

JČ:DÚ PS 8/3,4 POŠLI do ZADÁNÍ

M online PS 40/4,5, K 121/6

M:DÚ K 122/7a) POŠLI do ZADÁNÍ

ČT K str. 61-63

ČT:DÚ přečti si str. 61-63, odpověz na otázky v ZADÁNÍ – POŠLI

VV nakresli obrázek na téma Svět očima dětí / nakresli pastelkami nebo namaluj barvami jak vidíš dnešní svět / obrázek  pošli do ZADÁNÍ do pátku 26.2.

online opakování učiva podnebné pásy, přizpůsobivost rostlin a živočichů, zoologické zahrady, společenství lesa, pole, společné znaky živočichů, test online.

K str.48 vývoj člověka           

PŘ:DÚ Podívej se doma na video Kosterní soustava – YouTube napiš do ZADÁNÍ, co sis zapamatoval

Čtvrtek 25.2.

podstatná jména online K str.60

JČ:DÚ napiš do sešitu K 61/13a) POŠLI do ZADÁNÍ

M opakování písemné dělení a násobení K str. 64

M:DÚ PS 2.díl 3/ 1,2 POŠLI do ZADÁNÍ

VL online státy a hlavní města Evropy-orientace podle mapy-zkoušení, PS 57/10

Pátek 26.2.

online K str.61, PS 9/1,2

JČ:DÚ PS 9/3 neposílej

M online K 64/12,10, PS 2.díl str.3

M:DÚ PS 2.díl 3/3,4 POŠLI do ZADÁNÍ

ČT K str. 64

DÚ nauč se zpaměti recitovat báseň do úterý 2. 3.

VL online státy a hlavní města Evropy-orientace podle mapy, zkoušení, K str.72-73, PS str.55,

VL:DÚ PS 56/6,7 POŠLI do ZADÁNÍ