Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodiny

 • Slovní zásoba – popis školy, předložky místa
 • Gramatika – vazba there is / there are, předložky, množné číslo
 • Práce s textem – uč. str. 34, porozumění, vyhledávání informací

Písemně – samostatná práce

 • Zápis do sešitu English – vazba there is / there are, předložky místa
 • Zápis do sešitu Vocabulary – slovní zásoba ´škola´
 • Čtení a překlad textu v učebnici str. 34/2 – příprava na práci v on-line hodině – pouze ústně.
 • Písemné úkoly budou na Teams (team English 5.A (PM) v sekci ´Zadání´. Vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:
  • kluci: v pondělí 4. ledna 10:30 – 11:00 hod. a ve středu 6. ledna 11:45-12:15 hod.
  • holky: v pondělí 4. ledna 11:15-11:45 hod. a v úterý 5. ledna 12:00-12:30 hod

Pondělí 4.1.

– online opakování psaní s, z, skupiny bě, pě, vě, mě

Online K-42/9, 10 písemně do sešitu, PS-34/12

Samostatně PS-34/13,  33/5  POŠLI

M – římské číslice K-str.46

Online K-46/2,3,5, PS-25/1

Samostatně PS-25/2                                                                                                                                 

Čt – online čtení  str.156-157

Samostatně -napiš do sešitu čtení, co sis  zapamatoval o poušti a velbloudovi. Nezapomeň napsat nadpis a autora článku. POŠLI

Úterý 5.1.

 Ve čtvrtek bude test z Vl –  ZOPAKUJ SI – vznik Československa, vznik ČR, hory a pohoří, sousední státy ČR,  rozdělení ČR na 3 historické země, vodstvo str.37 povodí, úmoří/oranžový rámeček/ podnebí a počasí str.38/ oranžový rámeček /, umět vyjmenovat 4 nerostné suroviny str. 40,  4 druhy průmyslu, 4 zemědělské plodiny a 4 hospodářská zvířata v ČR

 VL

Online opakování kniha str.32-42

Online PS – průmysl a doprava, nerostné bohatství

Samostatně – zopakuj si pohoří, hory a řeky v ČR, PS– uprostřed doplň slepou mapu ČR vodstvo POŠLI

Jč – děleníslov na konci řádku

Online K-43 /1,2 , PS-36/ 1

Samostatně K-43/4 napiš polovinu do sešitu, PS-36/2 POŠLI

M – římské číslice K – str.47 

Online K -47/7,8,9

Samostatně do sešitu K-48/11, 48/12 a) POŠLI

Středa 6.1.

– opakování: zdvojené souhlásky, předpony, psaní s,z, skupiny bě, pě, vě, mě

Online PS- 35/14,15,16 , 36/5

Samostatně PS str.37 úkoly z textu/ modrý rámeček a úkoly a,b,c,d,e, 37/1 vše POŠLI

Dobrovolný úkol pro bystré hlavičky PS 35/17

M-římské číslice  

Online K- 48/13,14, PS -25/5

Samostatně PS- 25/4 POŠLI

– opakování: podnebné pásy, tropický, subtropický pás

Online K-str. 34-37, PS – str.21 cv.2 tropický a subtropický pás

Samostatně PS- 21 cv.1 doplň tabulku tropický a subtropický pás

Čt-kontrola úkolu v sešitě

Online str.162

Samostatně -přečti si str.158-159, do sešitu odpověz na otázku 159/2,3, napiš nadpis a autora, nakresli barevný obrázek POŠLI

Čtvrtek 7.1.

Jč- opakování: zdvojené souhlásky, předpony, psaní s,z, skupiny bě, pě, vě, mě

Online K-44/1,2,4

Samostatně PS-37/2, 38/3, POŠLI

M-římské číslice K-str. 49

Online K-49/17,18,21

Samostatně K-49/20 jen první sloupeček, 49/22 celé cvičení  – vše POŠLI

Vl

Online test

Online K-str.43-45, PS-hlavní město Praha

Pátek 8.1.

Jč- opakování zdvojené souhlásky, předpony, psaní s,z, skupiny bě, pě, vě, mě                                                                                                              

Online K-44/5 ústně, PS-38/6, 39/7

Samostatně K-44/5 napiš POŠLI

M-římské číslice

Online K-48/15, 49/20 čtení číslic, PS-25/8

Samostatně K-49/23, PS-25/6 POŠLI

PŘ- mírný pás

Online K-str.38-39, PS-22/4, 23/5

Samostatně PS-23/6

Čt- kontrola úkolu v sešitě

Online čtení str. 160, doma dočíst str.161, umět odpovědět na otázky za článkem, kdo si to nezapamatuje, napíše si odpověď do CS

Opakujte si učivo online:  

Předložka s/se, z/ze (websnadno.cz)

Předpona roz-, bez-, zdvojené souhlásky (skolakov.eu)

Pravopisná cvičení (skolakov.eu)

PÍSEMNÉ DĚLENÍ SE ZBYTKEM (websnadno.cz)