Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodiny

 • Slovní zásoba: země, národnosti (uč. str. 26)
 • Gramatika: sloveso ´být´ – kladná věta (uč. str. 27)
 • Otázky (jméno, věk, národnost, …) – uč. str. 28
 • Rozhovor – identity card (uč. str. 29)
 • Video – procvičování slovní zásoby
 • Všechny aktivity jsou upevňováním učiva z minulého týdne

Písemně – samostatná práce

 • Zápis do sešitu English – osobní zájmena, otázky na základní údaje o sobě
 • Gramatické cvičení – sloveso ´být´
 • Všechny písemné úkoly budou na Teams v sekci ´Zadání´. Písemné úkoly vysvětlímách on-line hodině, nevypracovávejte, prosím, dopředu.
 • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat:
  • kluci: v pondělí 9. listopadu 10.30 – 11. hod. a ve středu 11. listopadu 11.45 – 12.15 hod.
  • holky v pondělí 9. listopadu 11.15 – 11.45 hod. a v úterý 10. listopadu 9.45 – 10.15 hod.

Pondělí

Píšeme celý týden do Jč -1 a do M-1

předpony a přípony

Online K – 26/7a, 26/5

Sami K – 26/4a  POŠLI

M – čísla větší než 1 000 000

Online – K-34/1, 35/4

Sami K-35/3 jen první a druhý sloupeček POŠLI,  35/4 třetí a čtvrtý sloupeček  POŠLI

Sami PS – 15/1,2 POŠLI

Čt – sami str.80-82

Online čtení str.79

Posílej všechny úkoly  najednou  na TEAMS do 20h.

Udělej test z Jč na TEAMS – obecné doplňování i-y

___________________________________________________________________________

Úterý

předpony a přípony

Online – diktát POŠLI

Sami  K – 26/8a podtrhni podmět a přísudek POŠLI

M – zaokrouhlování

Online – K –  35/8

Sami – PS 16/6,7 POŠLI

VLOlomoucký kraj

Sami -přečti si do 9.30h str.18-19

Online práce s textem str.18-19, PS cv.3

PS Olomoucký kraj cv.1

Odpověz na otázky v Teams – obecné Olomoucký kraj

Ústní zkoušení.

Pošli všechny úkoly  najednou  na TEAMS do 20h.

Udělej test z Př na TEAMS – obecné  Přírodověda -opakování /suroviny, energie, vesmír/

Termín splnění 10. listopadu­

________________________________________________________________________________________________________

Středa

Jč –  předpony a přípony

Online – K- 27/9

Sami – 27/11 , PS- 18/5 POŠLI

M – zaokrouhlování

Online – PS 16/9, 17/1

Sami – PS -16/10,11 POŠLI ,  17/2 POŠLI

Vv – nakresli na výkres voskovkami /pastelkami/ planety sluneční soustavy , můžeš se inspirovat v knize Př – POŠLI

– slunce, planety

Online str. 24-25, kontrola úkolů, zkoušení str.21-23

Čt – dočíst kapitolu 9, odpovědět na otázky na TEAMS -obecné

Pošli všechny úkoly  najednou  na TEAMS do 20h.

___________________________________________________________________________

Čtvrtek – dnes nebude online výuka

– K – ústně 27/10,

Písemně K 27/12 jen opiš do Jč -1 POŠLI

PS – 18/6,  18/8 napiš aspoň 5 slov POŠLI

Dobrovolný úkol PS 17/7

M- čísla větší než 1 000 000

PS 16/12, 17/1,3, str.15 celý sloupeček na pravém kraji VŠE POŠLI

Vl- zopakuj si pohoří a nejvyšší vrcholy v ČR podle mapy

Přečti si Moravskoslezský kraj str.20-21 , prohlédni si obrázky

vyhledej si na internetu odpověď na otázku č.3 /dobrovolný úkol/

PS cv. 1 POŠLI

Dobrovolný úkol cv.2

Pošli všechny úkoly  najednou  na TEAMS do 20h.

___________________________________________________________________________

Pátek

Jč- zdvojené souhlásky

Online kniha str.29

Sami K – 30/5,6 POŠLI

M – čísla větší než 1 000 000

Online – K -36/12

Sami –  dopočítej všechna cvičení na str.17  POŠLI

Čt

Online str.86

Nezapomeňte na to, že 15.11. máte odevzdat čtenářský deník. Někteří už odevzdali.

Online str. 26-27

Sami PS Člověk a vesmír str.14 cv. 1,2 udělej podle knihy POŠLI

Dobrovolný úkol cv.3.

Pošli všechny úkoly  najednou  na TEAMS do 20h.