Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Opakování slovní zásoby My School, vazby There is/are a předložek v učebnici na str. 38-39
 • Poslechová cvičení – učebnice Unit 1
 • Opakování slovesa ´být´
 • Množné číslo – procvičování

Samostatná práce

 • Písemné opakování – sloveso ´být´ a množné číslo

Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině.

Vlastivěda: Polsko

 1. Práce s učebnicí str. 52-53 – přečíst texty, prohlédnout obrázky
 2.  Pracovní sešit str. 41 – vyplnit celou stranu, na volné řádky opsat rámeček ze str. 53 v učebnici – vyberte hlavně tučně vytištěné informace

Online hodina v pátek 9:00 hod.

Pondělí – 1.2.

Jazyk český – Tvarosloví – určování slovních druhů, doplňující cvičení.

 • U str. 52 – rozdělení slovních druhů/ cv 1 ( ústně )
 • str. 53 / cv 2,3 do JČ 2 , PS – str.47 / cv 2 – on-line
 • U str. 53 / cv 4 a)b)c) do JČ 2 – pošli

Matematika –  Písemné násobení dvojciferným činitelem, zaokrouhl.

 • U str. 56 – postup při písemném násobení, cv1, 3,4
 • Str. 57 / cv 7  – on-line
 • PS – str. 28 / cv 7,8 doplň a pošli

Čtení – str. 66 – Masopust – Zápis do sešitu čtení –

 • Co je to masopust a jak se slaví. Nakresli masku, kterou by sis vzal(a) na  karneval. Pošli do konce týdne.

Přírodověda – ČR – Oblast mírného podnebného pásu – společenstva

 • ( zápis do PS str. 26 najdeš v PŘ – soubory )
 • Společné znaky živočichů – U str. 47 ( přečíst )
 • PS – str. 28 -29 – doplň

Úterý – 2.2.

Jazyk český – Tvarosloví – slovní druhy, předpony a předložky.

 • U str. 53 / cv 5,6 do JČ 2 , PS str. 47 / cv 1 – on-line
 • PS str. 47 / cv 3 – doplň a pošli

Matematika – Písemné násobení dvojciferným činitelem, SÚ

 • U str. 57 / cv 6, 8    PS – str. 28 / cv 9,10 – on-line
 • U str. 56 / cv 5 do M1 – pošli

Středa – 3.2.

Jazyk český – Určování slovních druhů, doplňující cvičení .

 • U str. 54 / cv 7,8,9 do JČ 2 , PS str. 47 / cv 4 – on-line
 • U str. 54 / cv 10 – doplň, urči slovní druhy ( 10 vět )
 • Napiš do JČ 2 a pošli.

Matematika – Písemné násobení, porovnávání, zaokrouhlování

 • U str. 57 / cv 10,11,12   str. 58 / cv 16 ( 4 př.)
 • PS – str. 28 / cv 11 – pošli

Přírodověda –  Člověk – vývoj člověka

 • U str. 48 , PS – str. 30 – on -line
 • Společné znaky s ostatními živočichy
 • ( Zápis najdeš na Teams – PŘ – soubory – napiš ).

Čtvrtek – 4.2.

Jazyk český – Rozbor básně – slovní druhy, doplňující cvičení.

 • U str. 55 / cv 10,   PS str. 47 / cv 5, str. 48 / cv 6 – on-line
 • PS – str. 48 / cv 7 – doplň a pošli. Zkus si doma diktát.

Matematika–geometrie–písemné násobení,obvod a obsah g. tvarů.

 • U str. 58 / cv 19, cv 16 ( posl. sloupec)

Geometrie – opakování vzorců pro obvod a obsah geometr. tvarů.

 • U str. 127 / cv 5   str. 128 / cv 3   str. 129 / cv 5 – on-line
 • U str. 127 / 4b) – vypočítej do sešitu G a pošli

Pátek – 5.2.

Jazyk český – Opakování- doplňující cvičení, spojky a čárky v souvětí.

 • PS – str. 48 / cv 9 ,  U – str. 55 / cv 11 – on-line
 • PS – str. 48 / cv 8 – doplň a pošli ofocené cv 8,9

Matematika -geometrie-písemné nás. 3ciferným čin., obvod a obsah geom. tvarů opakování.

 • U str. 59 – postup při výpočtu písem. nás. 3cifer. čin.               
 • cv 2,3,4.
 • geometrie – Test na výpočet obvodu a obsahu geometr. tvarů.