Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – rodina, popis osoby
 • Gramatika – sloveso ‘have got’ – otázka
 • Porozumění textu
 • Poslechová cvičení

Samostatná práce

 • Pracovní sešit – procvičování
 • Pracovní list – procvičování slovesa ‘have got’
 • Slovní zásoba – rodina, popis osoby – naučit se

Vlastivěda: Evropa – opakování a doplnění učiva, cestujeme o Evropě

 1. Práce s učebnicí str. 67-71, přečíst texty, prohlédnout obrázky.
 2.  Pracovní sešit str. 48-49 vyplnit celé strany, to co víte.
 3. Připravte si každý krátké povídání (ústně) o místech, která jste navštívili s rodiči při cestování např. o prázdninách.

Pondělí 15.3.

Jazyk český – Skloňování přídavných jmen tvrdých – koncovky.

 • On-line : U str. 72 / cv 6 ( ústně) cv 7 do sešitu JČ 2
 • PS – str.17 / cv 7 , 8
 • DÚ : U str. 71 / cv 4 – napiš do sešitu JČ 2 -pošli

Matematika – Písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání

 • On-line: U str. 67 / cv 16, 18    PS – str.6 / cv 6,7

Přírodověda – Člověk- lidské tělo – krev.

 • Příprava na test: Kostra, části kostry, svaly – druhy,
 • Dýchací soustava- dých. cesty, plíce.
 • Krev – složení, 4 skupiny ( naučit – Zapamatuj si),
 • DÚ : PS – str. 32 / cv 7,8 – pošli

Pracovní čin. – Papírová slepice ( Krokotak)

 • Pomůcky : výkres ( bílý papír), kružítko, fixy, tenký provázek nebo vlnu, nůžky, lepidlo.Postup na on-line

Úterý 16.3.

Jazyk český – Koncovky příd. jmen tvrdých, druhy přídav. Jmen

 • On-line : U str. 72 / cv 8,9     PS – str.17 / cv 6

Matematika –Písemné dělení, násobení, sčítání a odčítání.

 • On-line: U str. 68 / cv 21 ( 1.sloup.) PS -str.9,10
 • DÚ : U str. 68 / cv 21 ( 2. a 3. sl i se zk.)- pošli

Čtení –

 • Kouzelný džbán – str. 76-77
  • Do seš. ČT napiš krátké povídání o životě ve Vietnamu.
  • ( str. 77, hledej na internetu )- pošli .            

Středa 17.3.

Jazyk český – Skloňování příd. jmen měkkých

 • On-line: U str. 73 – vzor jarní ( tabulka) cv 1- seš. JČ2,
 • cv 2 – folie. PS – str. 18 / cv 1,2
 • DÚ : U str. 74 / cv 6  napiš do seš. JČ2 a pošli

Matematika – Písemné počítání v oboru přes milion

 • PS – str. 7 / cv 15      U str. 69 / cv 24 do  seš. M2
 • DÚ : U str. 69 / cv 26 do seš. M 2 – pošli

Přírodověda –

 • Opakovací test, Trávicí soustava.
 • On-line: U– str. 55, PS – str. 33 / cv 9

 Čtvrtek 18.3.

Jazyk český – Přídavná jména měkká – koncovky

 • On -line: U str.74 / cv 3,4   PS str.18 / cv 4, 6

Matematika – Součet,rozdíl, součin, podíl v oboru přes 1 mil.

 • On- line : U str. 68 / cv 19      str. 69 / cv 25, 27 
 • DÚ : U str. 68 / cv 20 do seš. M2 – pošli

Pátek 19.3.

Jazyk český – Přídavná jm. tvrdá a měkká, podmět a přísudek

 • On- line : U str. 74 / cv 5 do JČ 2   PS – str. 18 / cv 3,5

Ma – geometrie – Osová souměrnost

 • On-line : youtube: Matýskova mat.- osová souměrnost.
 • U-str. 122/žlutá tabulka, cv1,3.( folie), PS str.43/cv 1,2,3

TV – posilovací cvičení s ručníkem, hodnocení SP. ( on-line)