Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin (dojde ke změně)

Vlastivěda

Učivo: ČR pod vlajkou EU

  1. Práce s učebnicí str. 49 – přečíst texty, prohlédnout obrázky  
  2. Pracovní sešit str. 38 – 39 – vyplnit celé strany – jen to, co budou žáci vědět, chybějící údaje doplníme společně

      Online hodina v pátek v 8:50 hodin.

Anglický jazyk

On-line hodiny

  • Slovní zásoba – popis školy, předložky místa
  • Gramatika – opakování: sloveso ´být´, vazba there is / there are, předložky, množné číslo, neurčitý člen a/an
  • Písemné opakování: sloveso ´být´, množné číslo, neurčitý člen, there is/are, předložky

Samostatná práce

  • Procvičování v pracovním sešitě – vysvětlím na on-line hodině
  • Opakování: sloveso ´být´, množné číslo, neurčitý člen, there is/are, předložky – pouze ústně

Pondělí 18.1.

Odkazy na opakování  

Nový rok 2021 (skolakov.eu)

Luštěnky | Domů (websnadno.cz)

opakování: vyjmenovaná slova, podmět a přísudek, koncovky podstatných jmen 

Online K 48/16,18                                               

DÚ K 48/19 POŠLI

M čísla větší než milion

Online K 52/23, PS 27/3,6

DÚ PS 27/2

Úterý 19.1.

opakování: vyjmenovaná slova, podmět a přísudek, koncovky podstatných jmen 

Online PS 41/7,8

DÚ K 48/20 – POŠLI

M čísla větší než milion

Online K 53/4,8, PS 27/1

DÚ PS 27/4,5

DÚ podívej se na video v zadání v M Obsah čtverce (výpočet), Geometrie pro 4.ročník, str. 30, úvod A – YouTube

Středa 20.1.

opakování: vyjmenovaná slova, podmět a přísudek, koncovky podstatných jmen 

Online K 49/22, 24

DÚ K 49/21 napiš 5 řádků POŠLI

M obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku a obsah čtverce a obdélníku

Online K od str.126

Samostatná práce – dokončuj PS str. 26.

online K str.41-43, PS 23-24/1

DÚ 24/2 odpověď si vyhledej na GOOGLE

Čtvrtek 21.1.

opakování: vyjmenovaná slova, podmět a přísudek, koncovky podstatných jmen 

Online K 49/25, PS 41/9

DÚ PS 42/11 POŠLI

M obsah a obvod

Online K od str. 128

DÚ vypočítej obsah těchto útvarů, napiš vzorec a dosaď čísla do vzorce

1) a=78cm  b=54cm         2) c=670mm  d=56cm       3) e=39m       4) f=457cm  g=97cm   POŠLI

Pátek 22.1.

opakování vyjmenovaná slova

Online PS 42/10,13a)

DÚ PS 42/13b, cv.13 a, b POŠLI

M obsah a obvod

Online K 139/1,2

Samostatná práce – dokončuj PS str. 26.