Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

15. – 16. 10. 2020

Vlastivěda

1) Přečíst v učebnici str. 16 – 19, prohlédnout obrázky, přečíst k nim text.

2) Vyhledat tučně vytištěné názvy na mapě v učebnici.

3) Pracovní sešit str. 14 a 15, vyplnit celé strany. Vytvořit krátké zápisy z rámečků na str. 17 a 19 v učebnici dole.

Zatím není třeba přihlašovat se k online výuce z vlastivědy. Zadané učivo je o vyhledávání informací v učebnici, pracovním sešitě, případně na internetu.

Po – 19.10.

– Tvoření slov, odvozování slov příponami a předponami

U str.19 ( přečíst si tabulky postupu k slovotvornému rozboru) U str. 19 / cv 1,2 – ústně podle zadání PS – str. 15 / cv 1,2,3a)

On-line hodina : 1. skupina – 10 – 10,30h , 2. skupina – 11- 11,30h

( Časový rozvrh i rozdělení skupin bude celý týden stejný – viz EŽ )

MA – Souhrnné opakování ze 4. roč.

U str. 24 / cv 17,18 do sešitu M-1 PS str. 12 / cv 44,45 pracuj podle zadání

JA – U str. 17 / 3,4 – ústně, přečti si znovu několikrát rozhovory ( viděli jsme video ve škole) a místo dětí z učebnice použij své jméno a jména příbuzných nebo kamarádů.

PS str. 7 – oranžová větev – doplň období a měsíce.

Úkol na zítřejší on-line hodinu : Naučit se slovíčka U str. 18 – obrázky cv1.( většinu už umíte )

– Horniny vyvřelé a usazené

U str. 16 -17 přečíst si a zapamatovat druhy hornin vyvřelých a usazených ( zápis bude na Teams – kanál Přírodověda – opiš si do PS str. 9 volné řádky)

Út – 20.10.

– Slovotvorný rozbor, opakování: Shoda podmětu s přísudkem

U str. 20 / Ukázka slovotvorného rozboru – pojmy- základové slovo, předpona a přípona Ústně -3a) Str. 20 / cv 4,5 přes fólii

Procvičujeme shodu podmětu s přísudkem on-line.

MA – Souhrnné opakování ze 4. roč. U- str. 24 / cv 16 – matem. rozcvička zpaměti, cv 21, 22 podle zadání do sešitu M-1 PS – str. 12 / cv 46 – zopakuj si převádění jednotek

JA – U str. 19 / cv 5 – přečti nahlas instrukce a řekni, co znamenají v češtině ( Zkus si je zapamatovat). Str. 18 / cv 1 – pracuj ústně podle zadání.

PS – str. 7 / doplň zelenou větev- barva + věc On-line hodina podle rozdělení . ( stejné )

ČT – str. 28/ Slunce na západě – Přečti si a napiš, co znáš o Slunci -hvězdě. (Stručně 2-3 věty do sešitu čtení ).

St – 21.10.

– Základové slovo, slovotvorný základ, slova odvozená

U str. 21 / cv 6 a) b) do sešitu JČ 1

PS – str. 16 / cv 5

Samostatná práce – TEAMS – kanál JČ

MA – Souhrnné opakování ze 4.roč.

U – str. 24 / cv23 mat. rozcvička, str. 25 / cv1- fólie PS – str. 12 / cv 48

– Horniny přeměněné a nerudní suroviny U str. 18 – 19 – přečíst si PS – str. 10 – doplň On – line hodina podle rozdělení.

Čt – 22.10.

– Tvoření slov, opakování – vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

U str. 21 / cv 7 ústně, 8 – urči slovo základové PS – str. 16 / cv 6 , procvičuj doplňování vyjmenovaných slov a příbuzných ( on -line )

JČ on –line hodina podle rozpisu .

MA – Slovní úlohy – Chytrost nejsou žádné čáry

U str. 25 / cv 2,3, 8 pošli řešení na TEAMS nebo jako přílohu na můj pracovní mail. ČT – str. 28 -29 – Atletické závody kolem Slunce – otázky 1,2,3 za článkem – ústně.

Pá – 23.10.

– Tvoření slov pomocí předpon, slovotvorný základ, opakování – skloňování podst. jmen.

U str. – 21 / cv 9 a) – napiš alespoň 2 slovesa s danými předponami . ( Nepiš vypravování).

21 / cv 10 a) napište podle diktátu ( zkus si doma) a b) podle zadání do sešitu JČ 1

Procvičuj určování podst. jmen on-line .

MA – geometrie – Vzájemná poloha přímek – rovnoběžky.

Podívej se na youtube – Matýskova matematika – rýsování rovnoběžek . U str. 112 / cv 5,6 – rýsuj do geometrického sešitu.

PS – str. 39 / cv 1, 2 – procvičujte rýsování rovnoběžek.

JA – Pracuj ústně – U str. 22 – podívej se na obrázek a pojmenuj co nejvíce věcí a osob, které umíš říct anglicky.

U str. 23 / 3,4 přečti otázky a vyber správnou odpověď ( podle obrázku str. 22 ) – ústně

Pracovní list – na Teams.

On-line hodina podle rozdělení .