Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Vlastivěda

Učivo: Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský kraj

1) Přečíst v učebnici str. 20–25,  prohlédnout obrázky, přečíst k nim text.

2) Vyhledat tučně vytištěné názvy na mapě v učebnici.

3) Pracovní sešit str. 16, 17, 18 – vyplnit celé strany. Vytvořit krátké zápisy z  rámečků na str. 21, 23, 25 v učebnici dole. Umíte to, jste šikovní.

     Do pátku 6. 11. by mělo být zadané učivo splněno.

Dotazy a nejasnosti vyřešíme v on-line hodině dne 6. 11. v 8.50 hodin.

PO – 2.11.

 Změny při odvozování slov, vznik slov – předpony a přípony, určování podst. jmen.

U str. 23 / cv 3 ( přes fólii rozděl na slabiky,  cv 4 – napiš slova s předponami a předpony podtrhni barevně – do sešitu JČ 2 – Utvoř věty s těmito slovesy – ústně.

Cv 5 – doplň a napiš do sešitu JČ 2 – úkol pošli nejpozději do ÚT – 3.11.

PS str. 15 / cv 3b – soutěž – napiš co nejvíce sloves s předponou  od-  (2 minuty )

MA – Čísla větší než milion, zápis, orientace na číselné ose, slovní úlohy

U str. 26 / cv. 2,5,7 – ústně        cv 4, 6 do sešitu M 2 ( kontrola na on-line hodině ve ST)

PS -str. 13/ cv 1

JA- My class

U str. 23 / cv 4,5 – podle obrázku na str. 22 ústně odpověz

PS str.68 – dopiš slovíčka do sešitu Dictionary : 1-18, nauč se je zpaměti ( i psát).

PS str. 20 / cv 1 – doplň

PŘ – Nerostné suroviny – dělení, Nerudní suroviny

U str. 19 – přečíst si a zapamatuj si : – dělení nerostných surovin, zástupce nerudních surovin.

PS – str. 9 / cv 2       str. 10 / cv 5 ( kontrola na on-line hodině ve středu 4.11.)

Úkol : na Teams – po hodině PŘ, vypracuj a pošli nejpozději do úterý 3.11.

On-line hodina JČ/MA – podle skupin na Teams

ÚT – 3.11.

JČ – Změny při odvozování slov, slova příbuzná, opakování –  druhy slov.

U str. 22/  přečteme si modrou tabulku- jaké změny při odvozování slov pozorujeme.

Cv1 – společně píšeme a vyznačíme barevně.

Cv 2 – napište do sešitu JČ 2 a)b)

PS str. 16 / cv 3c) za domácí úkol – kontrola ve čtvrtek v on-line hodině,

                     Cv 4 – společně zapisujeme do PS – určování slovních druhů – ústně.

MA – Čísla větší než milion-zápis čísel v desítkové soustavě, opakování – písem. dělení

 U  str. 27/ cv  8, 9,12 ústně,       

                     cv 14,15 –písemně do sešitu M 2- úkol pošli nejpozději do ST – 4.11.

JA – Countries and Nationalities, časování slovesa „to be“.

U str. 26 / cv 1,2, 4,5- země, národnosti-slovní zásoba

    str. 27 / časování slovesa „ to be“( kladná věta)

Zápis do sešitu English.

-Všechny písemné úkoly budou na Teams v sekci ´Zadání´. Písemné úkoly vysvětlím v úterní on-line hodině, nevypracovávejte, prosím, dopředu.

-On -line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams.

ČT – str. 23- Dušičky, Píseň, co mě učil listopad – přečti si a do sešitu čtení zapiš název a nakresli obrázek  na celou stranu sešitu– Jak si představuješ podzimní – listopadovou krajinu. ( V rámci VV mi ukážete ve škole),  na youtube si poslechni stejnojmennou píseň Wabiho Daňka .

On-line hodina JČ / JA podle skupin na Teams

ST – 4.11.

JČ – Odvozování slov pomocí přípon, tvoření vět.

U – str. 23 / cv 6 – ústně tvoříš slova pomocí zadaných přípon, cv7 -ústně podle zadání

                      Cv 8,9 – napiš názvy osob podle zaměstnání nebo činností a míst a barevně

                                     podtrhni přípony.

                      Ofoť a pošli nejpozději do čtvrtku 5.11.

PS – str. 18 / cv 7 – společně doplníme , tvoříme věty ústně.

MA – Čísla větší než milion, zkrácený zápis čísel, matematické operace s čísly-opakování

U str. 28 / cv 16, 17 -tabulka zápisu 10 ciferných čísel- podle řádů – práce s folií ( ústně)

PS – str. 13/ boční sloupeček – procvičování sčítání ,odčítání, násobení, dělení čísel za DÚ (kontrola v další on-line hodině ČT – 5.11.)

U str. 28 / cv18 – Hra na detektiva podle návodu v učebnici ( Žáci zapisují na tabulky )-soutěž

PŘ – Nerostné suroviny – rudy.

U str. 20 – přečíst, zapamatovat si druhy rud.

PS – str. 11/ cv 7, 8, 11 – písemně

Úkol: Otázky k učivu najdeš v Teams po této hodině. Vypracované pošli do čtvrtku 5.11.

On-line hodina PŘ / MA podle skupin na Teams

ČT – 5.11.

JČ – Souhláskové skupiny předpona – kořen slova, základní sklad. dvojice – opakování.

U str. 25 / přečíst modrý rámeček o psaní předpon ve slovech

               Cv1 – doplň a napiš do sešitu JČ 2

               Cv 2 – společná práce  – fólie ( doplň, základní skladební dvojice, slov. druhy )

   PS – str. 17 / cv 1, 2.

  MA – Čísla větší než milion- rozvinutý zápis čísel, sčítání a odčítání zpaměti

U str. 29 / cv 20 ( 1.řádek), 21 – napiš do sešitu M 2,    cv 22 – přes fólie,

                   cv 24 -práce v on-line hodině jinak do sešitu podle zadání

PS str. 13 / cv 2,3  Procvičování v MA 1– zadání na Teams -pošli nejpozději do pátku 6.11.

ČT – str. 42 – Óda na žulu – číst, úkoly za článkem cv1 – ústně, cv2,3 – zjisti na internetu a zapiš do sešitu.

VV- Ilustrace k básni : Píseň, co mě učil listopad – viz čtení- úterý.

On-line hodina JČ / MA podle skupin na Teams.

PÁ – 6.11.

JČ – Slova s předponami, opakování – časování sloves- opakování.

U str. 25 / cv 3 – společná práce – čtení vět, vyhledávání slov s předponami.

           26 / cv 4 a) – pracuj podle zadání

PS str. 18 / cv 6 – společně , cv 4 za Dú – kontrola příští on-line hodinu

MA – geometrie– vzájemná poloha přímek ( rovnoběžky, kolmice)

Pro připomenutí shlédněte na youtube – Matýskova matematika -5.roč. 

Vzájemná poloha přímek – rovnoběžky, různoběžky- kolmice a jejich zápis.

U str. 113 / cv 11 narýsuj do sešitu geometrie

Zopakuj si na str.110 – symboly používané v geometrii ( žlutá tabulka)

PS – str. 40 – vše

JA – What’s your name ?

U str 28 – jméno, věk, národnost – otázky

    str 29 – identity card – rozhovor ( ústně)

  • gramatické cvičení na sloveso „ to be“
  • čtení a porozumění textu ( písemně)

On- line hodina VL, JČ / JA podle skupin na Teams.