Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – rodina, popis osoby
 • Gramatika – sloveso ´mít´
 • Poslechová cvičení

Samostatná práce

 • Popis osoby – zápis do sešitu English + naučit se
 • Rodina – slovíčka do sešitu Vocabulary + naučit se

Vlastivěda: Rakousko

 1. Práce s učebnicí str. 56-57 – přečíst texty, prohlédnout obrázky
 •  Pracovní sešit str. 43 – vyplnit celou stranu, na volné řádky opsat rámeček ze str. 57 v učebnici – vyberte hlavně tučně vytištěné informace

Online hodina – pátek – 10:00 hod.

HV: Zadání samostatné práce v online hodině – pátek – 10:45 hod.

Pondělí 22.2.

Jazyk český – Podst. jména – určování, shoda přísudku s podmětem

 • On -line: U str. 61 / cv 13 – určuj rod, číslo a pád ( ústně)
 • Napiš v min. čase do sešitu – JČ 1
 • PS str. 6 / cv 14, 15
 • PS – str. 6 / cv 16,17 doplň a pošli

Matematika – Písemné dělení jednocif. dělitelem, písem. násobení č.

 • On-line: U str. 62 / cv 1, 2, 3- sl. úlohy
 • PS str.31 / cv 11, 15, 16

Přírodověda – Zopakuj si společné a rozdílné znaky člověka a

 • živočichů – učebnice str. 48 a PS str. 30,
 • kostra člověka- kostra hlavy ( dělení ), kostra hrudníku,
 • kostra horní a dolní končetiny ( dělení ) –U str.49-50

Výtvarná výchova – Člověk a jeho tělo :  Horní a dolní končetina

 • On-line: Nakresli a popiš horní a dolní končetinu člověka.
 • ( Zadání práce a postup v on-line hodině – 10,50h).

 Úterý 23.2.

Jazyk český – Podst. jm. – skloňování podle vzoru, pády.

 • On-line:  U str. 62 – přehledy vzorů podst. jmen-ústně
 • str. 63/ cv 1a) ( 2 řádky ústně, zbytek do sešitu JČ 1)
 • PS – str.7 / cv 1,2

Matematika-Písemné dělení jednocif. dělitelem, příklady se závorkou.

 • Pojmy dělenec, dělitel, podíl,
 • U str. 63/cv 5,7 ( 8 př. ) cv 10 př. se závorkou do seš. M1
 • PS str. 31 / cv 12
 • DÚ: PS- str. 31 / cv 13,14 vypočítej a pošli

Čtení – O Vyšším Brodě – pověst – str. 95 – 96. Přečti a zapiš

 • Do sešitu čtení a písemně odpověz na 3 otázky za článkem (s pomocí internetu ) – pošli – DÚ.

Středa 24.2.

Jazyk český – Podst. jm. – určování vzoru- koncovky.

 • On -line: U str 63 / cv 3a) b)  ( 4 řádky – do JČ 1)
 • zbytek ústně.
 • PS – str. 7 / cv 1,2
 • DÚ: PS -str. 7/ cv 3,4 doplň a pošli

Matematika –Písemné děl. jednocif.dělit., dělení se zbytkem.

 • DÚ: Ustr.63/ cv 8 ,cv 6- slov.úl.( i zápis do M1)-pošli                 
 • PS 2 – str.3 / cv 1,2, okraj strany –  2 sl. děl.se zbyt.  

Přírodověda – Člověk – Lidské tělo – Svalová soustava.

 • On – line: U str. 51 – číst – druhy svalů
 • PS – str. 31 / 3a) b)

Čtvrtek 25.2.

Jazyk český – Podst. jm. – koncovky podle vzoru, množné číslo.

 • On-line: U str. 63 / cv 4a) fólie, b) do sešitu JČ 1
 • PS – str. 8 / cv 1,2

Matematika – Písemné děl. jednocif. dělit., slov. úloha, dělení se zbyt.

 • On -line: U str. 63 / cv 9, 11
 • PS 2 – str. 3 – dokončit
 • DÚ: PS –  str. 4 / cv 5,6 doplň a pošli

Pátek 26.2.

Jazyk český – Podst. jm. – množné číslo,  koncovky 1. – 4. pádu

 • On-line: U str. 64 / cv 5 ústně ( 1.odstavec )
 • Do sešitu JČ 1 ( 2. odstavec)
 • U str. 64 / cv 7 – tvoříme věty na dvojice slov
 • PS str. 8 / cv 4     str. 9 / cv 3

Matematika – Písem. dělení – zábavné počítání se zvířaty v ZOO

 • On-line: U str. 64 / cv 14 -společně, cv 15,16,13-sami
 • cv 17 – dobrovolný úkol .

K dalšímu procvičování: koncovky  PJ, určování slovních druhů, shoda přísudku s podmětem a také písemné násobení a dělení využijte –

websnadno.cz

skolakov.eu