Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

15. – 16. 10. 2020

19. – 23. 10. 2020

2. – 6. 11. 2020

9. – 13. 11. 2020

16. – 20. 11. 2020

Rozvrh online hodin

Vlastivěda

Učivo: Česká republika – státní symboly, ústava, rozloha, hranice, obyvatelstvo

1)  Přečíst v učebnici str. 32–35,  prohlédnout obrázky, přečíst k nim text.

2)  Pracovní sešit str. 22-23  vyplnit celé strany – jen to, co budou žáci vědět, chybějící údaje doplníme společně v on-line hodině

Zadané učivo splnit do čtvrtku 26.11. on-line hodina 27.11. v 9.00 hodin.

PO – 23.11.

JČ – Opakování a procvičování učiva – Zdvojené souhlásky

PS – str. 21 / cv. 9- napiš do JČ – 1, cv 10 – doplň společně – on-line ( tvoření dvojic slov )

U str. 30 / cv. 9 – napiš do sešitu JČ 2 a pošli dnes do 18 hodin.

MA – Zaokrouhlování čísel větších než milion, násobilka – procvičování.

U str. 34 / cv 7 – ústně – on-line, cv. 3,4 do sešitu M 2 společně – on-line

PS- str. 17 / cv 1,2 za DÚ

JA – What´s your name ? Identity card, to be – negative

U str. 28 – 29 My identity card – ústně odpovídej na otázky o sobě str.28 / cv1

PS – str. 33 / cv 3 ,    Doplň pracovní list v zadání JA – To be – negative-practise a pošli do 18h.

PŘ – Planety, planetky

U str. 25 – 26 ( otázky z textu budou ústně na on-line ve ST ). Nauč se vyjmenovat planety Sluneční soustavy.

PS – str. 15 / cv 4

On -line hodina JČ / MA ( podle rozdělení )

ÚT – 24.11.

JČ –  Přídavná jména odvozená příponou – ský

U str. 31 – tabulka – přečíst  / cv 1, 2 společně do sešitu JČ 1 – on-line

PS – str. 22 / cv 1,2 společně on-line

MA – Zaokrouhlování čísel větších než milion, násobení a dělení.

U str.34 / cv. 8 napiš do sešitu M 2 a pošli nejpozději do 18h.

PS – str. 17 / cv 3,5 sami

JA – Identity card, to be – question

PS -str. 33 / cv 4 společně on-line, Fill in the identity card cv 1,2

To be – question – zapiš si do sešitu English – najdeš v kanále JA – Soubory. ( Neposílat ! )

On- line hodina JČ / JA ( podle rozdělení )

ST – 25.11.

JČ – Přípony přídavných jmen, podstatná jména – tvoření dvojic.

U str. 32 / cv 3 ústně ( fólie )

U str. 32 / cv 6- napiš do chatu a pošli dnes do 18h.

PS – str.22 / 3 ( kontrola ve ČT on-line)

MA – Zaokrouhlování čísel, pamětné sčítání a odčítání, slovní úlohy.

PS – str. 17 / cv. 4 , 2 sloupečky sčítání a odčítání – on-line ( dokončit doma)

U str. 35 / cv 9,13– on-line

PŘ – Planety Sluneční soustavy

U str. 27 – 28 ( otázky a odpovědi – ústně)

PS str. 15 / cv 5 on-line.         Zápis do PS str. 14 ( horní volné řádky ) najdeš na kanále PŘ – Soubory. Neposílat !

Pošli dnes do 18h úkol : U str. 25 / cv 2 ( žlutý rámeček )- piš přímo do chatu.

On – line hodina MA / PŘ

ČT – 26.11.

JČ – Přípony přídavných jmen, určování podst. jmen a sloves- mluvnické kategorie.

U str. 32 / cv 4 on-line ( ústně – zdůvodni )

U str. 32 / cv 5 napiš do sešitu JČ 1

PS – str. 22 / cv 4 – práce s textem ( určování podst. jm., sloves, hledání chyb v textu ) – on-line

         str. 23 / cv 1 – on-line

MA – Zaokrouhlování, pamětné sčítání a odčítání

U str. 36 / cv 1,2 – on-line

PS – str.18 / cv 6,7– on-line,          PS – str. 18 / cv 8,9,10 pošli dnes do 18.hodin

ČT – Za dveřmi Marsu – U str.32- 33 – Zapiš si do sešitu čtení a odpověz písemně na otázky str. 33/ cv 1,2. Můžeš nakreslit i obrázek (dobrovolně).

On – line hodina JČ / MA ( podle rozdělení )

PÁ – 27.11.

Opakování, psaní předpon, zdvojené souhlásky, přípona -ský.

U str. 33 / cv. 1 ( fólie ) – on-line, cv 2 – ústně – on-line

PS – str. 23 / cv.2 – on-line, 3 – sami za DÚ

Geometrie – Kružnice – rýsování, průměr a poloměr kružnice.

U str. 115 / cv 3, 4,5 – narýsuj do sešitu.

                     cv 6 – ústně podle narýsovaného obrázku v učebnici

PS – str. 43 / cv 7 – dobrovolný úkol

JA – To be ( časování – věty ) , Our hobbies

Překlady vět s využitím slovesa to be ( name, age, country, nationality….).

U str. 30 / cv 1,2, 4 – our hobbies – on-line

PS – str. 35 / cv 3 – DÚ ( Doplň informace podle internetu ) – neposílat!

On – line hodina VL v 9h ( společně ) , on-line hodina JČ / JA ( podle rozdělení )