Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin (NOVÝ)

Anglický jazyk

On-line hodiny

  • Gramatika: množné číslo, nepravidelná podstatná jména
  • Opakování slovesa ´být´
  • Procvičování: předložky místa, there is/are

Samostatná práce

  • Nepravidelná podstatná jména – zápis do sešitu Vocabulary
  • Procvičování v pracovním sešitě – vysvětlím na on-line hodině

Vlastivěda: Slovensko

  1. Práce s učebnicí str. 50-51 – přečíst texty, prohlédnout obrázky  
    1. Pracovní sešit str. 40 – vyplnit celou stranu, na volné řádky opsat rámeček ze str. 51 v učebnici 
  2. Online hodina v pátek nebude – pololetní prázdniny.

Pondělí – 25.1.

Jazyk český : Opakování vyjmenovaná slova, práce s textem, jména měst – orientace na mapě ČR.

PS – str.44 / cv Měsíc- úkoly k textu, cv1, 2 – on-line

Str. 43 / cv 13 c)d) – doplň a pošli

Matematika : Písemné násobení, zápis čísel větších než milion.

U – str. 53 / cv 1,2,5,3 – on-line

Str. 53 / cv 7 – zapiš pod sebe do sešitu M2, vypočítej a pošli

Přírodověda : Význam botanických a zoologických zahrad.

U – str. 43 – 44             PS str. 25 ( zápis do PS – PŘ – soubory – opiš )

Úterý – 26.1.

Jazyk český : Opakování vyjmenovaná slova, význam přísloví, doplňování – ě, – je, tvoření přídavných jmen.

PS – str. 43 / cv 13 e)   str. 44 / cv 3    str. 45 / cv 4  – on- line

Str. 45 / cv 5, 6 – doplň a pošli

Matematika : Písemné počítání, zaokrouhlování čísel.

U – str. 54 / cv 10,16 ( folie), 12 do M2, PS – str. 28 / cv Zaokrouhli – desítky, stovky – SP – kontrola – on-line.

Str. 54 / cv 14 – zápis slovní úlohy, cv 15 – 1. sloupec – napiš do M2 a pošli.

Středa – 27.1.

Jazyk český :  Tvoření přídavných jmen, předložky s, se, z, ze, stavba slov.

PS – str. 46a / cv 7,9,10 ,  dobrovolný úkol – hřebenovka cv 8 – on-line

Str. 43 / cv 13 f) g) – doplň a pošli

Matematika :  Písemné sčítání a odčítání, násobení ,  zaokrouhlování.

PS – str. 28 / zaokrouhli na tisíce, desetitisíce.

U – str. 55 / cv 18, 24 ( folie ), cv 19 – zápis do sešitu M1 – on-line

Str. 55 / cv 17 ( Napiš pod sebe, vypočítej, zaokrouhli ne desetitisíce ) pošli

Přírodověda :  Společenstva živých organismů – les, voda, pole, okolí lidských obydlí.

U str. 45 – 46,       PS – str. 26 – 27 on-line

Čtvrtek– 28.1.                                 

Jazyk český :  Opakování vyjmenovaná slova, diktát, sebehodnocení

PS – str. 46b / cv 11, 12, 13 – on-line

Matematika – geometrie : Procvičování výpočtů obvodu a obsahu geometrických tvarů.

U str. 125 / cv 2   str. 126 / cv 3     str. 128/ cv 4     str. 129 / cv 4 – on-line

Čtení –  Nebezpečí lavin – čtení s porozuměním

Str. 67 – 69- číst a odpovědět několika větami : str. 69 / cv 1 – zápis do sešitu čtení

Pátek – 29.1. – Pololetní prázdniny