Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rozvrh online hodin

Anglický jazyk

On-line hodiny

 • Slovní zásoba – rodina
 • Popis obrázku  – vazba There is/are, předložky místa
 • Opakování: sloveso ´být´, množné číslo

Samostatná práce

 • I like / I don’t like – opakování slovní zásoby ´záliby, volný čas´
 • Opakování slovesa ´být´ a množného čísla
 • Procvičování v pracovním sešitě

Vlastivěda: Německo

 1. Práce s učebnicí str. 54-55 – přečíst texty, prohlédnout obrázky
 •  Pracovní sešit str. 42 – vyplnit celou stranu, na volné řádky opsat rámeček ze str. 55 v učebnici – vyberte hlavně tučně vytištěné informace

Online hodina v pátek 9:00 hod.

Pondělí – 8.2.

Jazyk český – Určování slovních druhů, podmět a přísudek.

U str. 56 / cv 12 a) b), 13 , určování podmětu a přísudku

 • on-line.

Poslat – U str. 56 / cv 15 – doplň a napiš do JČ 1

Matematika – Písemné násobení trojciferným číslem, dělení jednocif. dělitelem.

U str. 59 / cv 2 ), 5 dokončíme, procvičujeme do M 1

str.59 / cv 6 (  první 4 příklady)

PS str. 29 / cv 2,3 – on-line

Poslat – PS str. 29 / cv 1

Přírodověda – Člověk – lidské tělo-kostra

U str. 49 – Kostra – dělení , kostra hlavy. – číst, naučit.

PS – str. 31 / cv 1 – doplň.

Čtení –  Založení hradu Veveří – str. 94 – 95, cv 1-ústně, 2,3 do sešitu

Čtení – zapiš a pošli do konce týdne.

Úterý – 9.2.

Jazyk český – Určování slovních druhů, podstatná jména -určování.

U str. 57 / cv 1 – ústně,cv 2 do sešitu JČ 2, určování slovních druhů – on-line.

Poslat – U str. 57 / cv 3 – Přečti si a vypiš 10 pod.jm a urči u nich rod (u M rodu i život.), číslo, pád, vzor.

Matematika – Písem. nás. trojcif.č. , porovnávání, pamětné počítání.

U str. 60/cv 8,10–folie,12–zpaměti, str.61/cv16 do M1

 • on-line

Poslat – PS str. 29 / cv 4

Středa – 10.2.

Jazyk český – Určování podst. jm.- rod, číslo a pád.

U str. 58 / cv 4, 5, 6 – folie – on-line

PS 2.díl- str. 3 / cv 1,2 – on-line

Poslat – PS 2.díl-  str. 3 / cv 3,4

Matematika – Písemné násobení, pamětné dělení, porovnávání

U str. 60 / cv 13, str. 61 / cv 18 – on-line

PS str.30 / cv 5, 2 sloupečky na okraji str.

Poslat – PS str. 30 / cv 7,8

Přírodověda – Lidské tělo- kostra hrudníku, horní a dolní končetiny.

U str.50 – přečíst a zapamatovat.

PS – str. 31 / cv 2 – on-line. Zápis Lidské tělo najdeš

V TEAMS – PŘ – soubory.

Čtvrtek – 11.2.

Jazyk český –  Podst. jm. – určování čísla, pádu, koncovky příčestí min.

U str. 59 / cv 7,8, 9 – pád a číslo podst. jm.-  ústně

PS 2.díl – str. 4 / cv 5,8.

Poslat – PS 2.díl –  str. 4 / cv 6,7.

Matematika – Pamětné počítání, slož. slov. úloha.

U str. 61 / cv 17    PS – str. 30 / cv 9,10, dopočítej str.

 • on-line

 Geometrie -troj.-rovnostranný,rovnoramenný,pravoúhlý.

PS str. 45 – celá- pravoúhlý troj. – konstrukce-on-line

Poslat – str. 46 – konstrukce trojúhelníků.

Pátek – 12.2.

Jazyk český – Podst. jm. – rod, číslo, pád, stavba slova.

U str. 61 / cv 12- ústně, 11 -piš do sešitu JČ 1

PS 2.díl – str. 5 / cv 9, 12 – on-line.

Poslat – PS 2.díl – str.5 / cv 10

Matematika – Složené příklady se závorkou, G- čtverec a uhlopříčky.

PS – str. 47–slož. př.se závorkou–pravidla(krajní sloup.)

Čtverec, konstrukce, uhlopříčky:

Youtube : Konstrukce  čtverce – geometrie- 4.roč.

PS – str. 47/cv 1,2,3     str. 48 / cv 5 – on-line.

Poslat – PS str. 48 / cv 4, 5 – narýsuj a ofoť

Úkol na prázdniny :

Čtení –  na internetu si najdi krátkou pověst o Vratimovu a zapiš do sešitu čtení ( název pověsti a stručný obsah ).