Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

5. třída – školní týden 1. 6. – 5. 6. 2020

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva na 
www.matyskova-matematika.cz.

Procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

LUŠTĚNKY –  http://www.rysava.websnadno.cz/

http://www.diktatyapriklady.cz/


Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektronické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.

Prosím o zasílání krátkých zpráv o plnění učiva, úkolech, případných problémech. Posílejte je v úterý a v pátek do 15:00. Díky !!

 • Přírodověda
  • Člověk a průmysl
  • Učebnice: str. 68 – 69, zapiš tabulku Zapamatuj si !!! do PS na volné linky str. 40
  • Pracovní sešit: str. 40 – dokončit!!!
 • Vlastivěda
  • Téma: Revoluční rok – 1848
  • Učebnice: str. 29 – 30

SKUPINA p. uč. A. ČAVOJSKÉ

SKUPINA p. uč. K. SADÍLKOVÉ

 • Matematika
  • Téma: Závěrečné opakování aritmetiky, G – osa souměrnosti
  • Učebnice: str. 106 – 108, 131 – 132
   • ústně tato cvičení v pondělí: 131 – 132 – tabulka, cv. 1, 3, 9, 10
   • ústně tato cvičení v úterý: str. 106 cv. 7, 11,
   • ústně tato cvičení ve středu: str. 107 cv. 13, 14
   • ústně tato cvičení ve čtvrtek: str. 107 cv. 16, 17
   • ústně tato cvičení v pátek: str. 108 cv. 19, 20
  • Pracovní sešit: str. 32 – 33, str. 43 – 44
   • pondělí: str. 43 cv. 1, 2, str. 44 cv. 5, 7 – ostatní cvičení dle zájmu
   • úterý: str. 32 – cv. 1, 2, 3, 4
   • středa: str. 32 cv. 5, 6, 7, 8
   • čtvrtek: str. 33 cv. 9, 10, 11
   • pátek: str. 33 – dokončit zbytek
 • Český jazyk
  • Téma: zájmena
  • Cíle:
   • určit druh zájmen
   • ovládat pravopis zájmen
   • napsat dopis podle pravidel
   • třídit číslovky na určité a neurčité
   • naučit se druhy číslovek
  • Učebnice nová: str. 110 – 115
   • ústně tato cvičení v pondělí: str.110 cv. 1, 2
   • ústně tato cvičení v úterý: str. 111 cv. 3, 4, 5
   • ústně tato cvičení ve středu: str. 111 cv. 6, 7
   • ústně tato cvičení ve čtvrtek: str. 112 – 113 přečíst o dopise
   • ústně tato cvičení v pátek: str. 114 –  115 přečíst modré tabulky
  • Pracovní sešit: str. 39 – 40
   • pondělístr. 39 a
   • úterý: str. 39 b
   • středa: str. 39 a,b – dokončit
   • čtvrtek: napiš dopis podle pravidel na téma: Dopis kamarádce/kamarádovi na Slovensko a odešli na sadilkova@zsmasaryk.cz – písemná práce bude hodnocena!!!
   • pátek: str. 40 cv. 1, 2

 

 • Anglický jazyk
  • Plán – angličtina pro obě skupiny, středa a čtvrtek
  • Téma: My week
  • Pozor!!!! Pracuj podle skupiny paní učitelky Mrnuštíkové. Učivo je psáno pro obě skupiny souhlasně. Učivo je sjednoceno!!!
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková