Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

5. třída – školní týden 14. 4. – 17. 4. 2020

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva na 
www.matyskova-matematika.cz.

Procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

LUŠTĚNKY –  http://www.rysava.websnadno.cz/

http://www.diktatyapriklady.cz/


Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektronické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.

Prosím o zasílání krátkých zpráv o plnění učiva, úkolech, případných problémech. Posílejte je v úterý a v pátek do 15:00. Díky !!

 • Přírodověda
  • Téma: Lidské tělo – vylučovací soustava, opakování – předchozího učiva
  • Cíle:
  • Učebnice: str. 57 a zápis do sešitu Př. – tabulka Zapamatuj si!, opakování od str. 49 do str. 57
  • Pracovní sešit: str. 33 cv. 11
  • Pracovní list: na e-škole, výuka – domácí úkol – určen k opakování a klasifikaci.
  • Doporučený plán:
   • úterý:
    • učebnice: str. 57, do sešitu Přírodověda – udělej zápis -opiš tabulku Zapamatuj si!!
    • PS: str. 33 cv. 11
   • pátek:
    • Pozor!!! Vypracuj pracovní list, který najdeš na naší e-škole, výuka – úkoly – domácí úkoly. Tento list v pátek vypracuj a vlož jej do úkolů. Pracovní list bude klasifikován.
    • Pracovní list (odt), Pracovní list (pdf)
 • Vlastivěda
  • Vlastivěda – celá třída – út, st
  • Téma: Vláda Habsburků v Čechách
  • Cíle:
   • přečíst si o pobělohorské společnosti
   • seznámit se s tehdejším životem na vesnici, ve městech a se životem šlechty
   • ústně si zopakuj otázky 1 – 5 v uč. str. 9
  • Učebnice: str. 8 – 9, do sešitu Vl. – historie opiš tabulku Zapamatuj si !!

 

 • Anglický jazyk – skupina P. Mrnuštíkové

Milí žáci,

tento týden si procvičíte sloveso ´have got´a slovní zásobu ´family´

  • Ústně: (pouze čtete a říkáte, nic nepíšete)
   • v učebnici na straně 44 / 3 si přečtete bubliny a zkusíte říct podobné informace o sobě
   • v učebnici na straně 45 si pozorně přečtete gramatickou tabulku (modrá) – jak se tvoří otázka slovesa ´have got´ a jak odpovídáme krátkými odpověďmi.
   • !!! Věnujte pozornost 3. os. j.č. he/she/it, kdy používáme tvar HAS GOT !!!
   • potom si zkusíte cvičení 45/4 – utvoříte otázku a odpovíte krátkými odpověďmi z modré tabulky
   • v učebnici na straně 44 si s obrázkem ´Different families´ zkusíte slovní hru. Jeden si bude myslet rodinu, druhý bude hádat. Budete používat otázky a odpovědi se slovesem ´have got´ .
    • Např. Have they got three children? Yes, they have.
    • Have they got a son? Yes, they have.
    • Has the son got violet shorts? No, he hasn´t.
    • Has he got a violet T-shirt? Yes, he has.
    • It´s a family number 6!
  • Písemně:
   • v pracovním sešitě
   • str. 52, cvičení 1 – vybraná slova vrátíš zpátky do bubliny
   • cvičení 2 – věty přepíšeš do záporu
   • Str. 53, cvičení 3 – podle obrázků napíšeš, co má nebo nemá Lucy
   • Str. 53, cvičení 4 – napíšeš, co máš a nemáš ve své aktovce
   • Str. 53, cvičení 5 – napíšeš 4 věty o své rodině, můžeš použít podobné informace jako ve cvičení 52/1
   • vypracuješ přiložený pracovní list

 

SKUPINA p. uč. A. ČAVOJSKÉ

 • Matematika
  • Cíl učiva: Písemné opakování a procvičování – Jednotky hmotnosti a objemu, geometrie – Konstrukce čtverce a obdélníka
  • K připomenutí učiva „jednotky“ budete potřebovat tabulky s názvem Převody jednotek – v mé učebnici str. 80 – jednotky hmotnosti str. 83 – jednotky objemu
  • 14. 4. PS str. 12/1, 2, 6
  • 15. 4. Učebnice str. 80 (nebo 79) př. 3, 5, 7 slovní úloha– školní sešit
  • 16. 4. PS str. 14/1, 2, 5, 7 – dobrovolný (tabulka)
  • 17. 4. Učebnice str. 83 (nebo 82) př. 1, 4 – převody jednotek – škol. sešit str. 84 (nebo 83) tabulka př. 7 – doplň hodnoty na průsvitný papír nebo si tabulku ofoťte, máte-li možnost
  • Geometrie – postup konstrukce čtverce a obdélníka si připomeňte v učebnici na str. 129 (128), je to tam hezky popsáno nebo se podívejte na YouTube, kde jsou pěkná a názorná videa jednotlivých konstrukcí.
  • Po samostudiu vypracujte v PS str. 41 př. 1, 2, 3 (sloupečky NE, pokud je už nemáte).
 • Český jazyk
  • Cíl učiva: stupňování přídavných jmen, čtvrtletní práce
   • 14. 4. učebnice JČ str. 80 (kapitola 6 –Stupňování přídavných jmen), jedná se o lehké učivo
    • přečtěte si text písně, kterou určitě všichni znáte
    • prostudujte si modrý rámeček, kde zjistíte, že čeština zná 3 stupně příd. jmen
    • výsledky samostudia si ověřte ústně na cvičení 3 str. 81 (tabulka s obr. auta)
    • proveďte písemně do sešitu cv. 4 str. 81 (pod tabulkou)
   • 15. 4. učebnice str. 82 (rámeček se třemi domy)
    • rámeček si prostudujte, zjistíte, že některá příd. jm. se stupňují nepravidelně
    • samostudium si ověřte nejprve ústně a potom písemně na cv. 2 str. 82 (pod rámečkem)
   • 16. 4. Čtvrtletní práce – PS str. 54
    • Už jsme se společně posunuli do 3. čtvrtletí, proto je čas prověřit své znalosti. Vyplňte celou stránku. Je tam učivo, které byste měli kromě drobností znát. Druhy zájmen vyhledejte v kapitole Zájmena – v modrých rámečcích (str. 100 v mé učebnici).
    • Navrhuji, abyste vyplněnou stránku 54 ofotili mobilním telefonem a fotku zaslali přes WhatsApp na moje telefonní číslo 602 814 502. Vaše práce zkontroluji a dám vědět, jak jste si vedli. Snad to klapne. Zkusme to.
   • 17. 4. Čtení – Pověsti
    • Vrátíme se v čítance zpět k pověstem. Budete si číst o dávné minulosti v článcích Švédové před Brnem a Psohlavci. V mé učebnici str. 100 – 104.
    • Myslím, že je to hezké čtení, i když doba, ve které se příběhy odehrávají, byla pro lidi hodně zlá a krutá (období třicetileté války a doba nevolnictví-roboty).
    • Naše doba je teď taky zlá i když v úplně jiném významu. Proto se těším, až to všechno skončí a zase se potkáme ve škole. Zdravím všechny, držte se!

SKUPINA p. uč. K. SADÍLKOVÉ

 • Matematika
  • Téma: jednotky objemu, písemné matematické operace
  • Cíle:
   • opakovat jednotky objemu
   • převádět jednotky objemu
   • vypočítat slovní úlohu se smíšenými jednotkami objemu
   • procvičovat písemné matematické operace
  • Učebnice: od str. 83 – do str. 84
  • Pracovní sešit: str. 14 – 15, str. 18
  • Doporučený denní plán:
   • úterý: uč. str. 83 cv. 1, 2, 3, 4, 5 – ústně, Ps – str. 14 cv. 1, 2, 3, 6
   • středa: uč. 84 cv. 6, 7, 9 – ústně, Ps – cv. 5, 7, uč. str. 84 cv. 12 – písemně do M/D
   • čtvrtek: Ps str. 15 cv. 11, 12, 13
   • pátek: Ps str. 15 – boční sloupečky na zaokrouhlování a str. 18 cv. 1, 2
 • Český jazyk
  • Jč/ mluvnice – skupina Sadílková – út, st, čt, pá
  • Téma: Přídavná jména všeobecně a přídavná jména tvrdá – úvod
  • Cíle:
   • určit a třídit přídavná jména podle druhu – tvrdá, měkká, přivlastňovací
   • skloňovat přídavná jména podle vzoru mladý, mladá, mladé, mladí, ….
   • pravopis přídavných jmen tvrdých
  • Učebnice nová: od str. 66 do str. 71, ostatní uč. od nadpisu VI. Přídavná jména –
  • Přídavná jména všeobecně – do strany za tabulkou – 2. Skloňování přídavných jmen tvrdých.
  • Pracovní sešit: str. 15 -16
  • Doporučený denní plán:
   • úterý: uč. str. 66 cv. 2, 3 – ústně, PS str. 15 cv. 1, 2 – písemně
   • středa: uč. str. 67 cv. 5a, 6, 7 – ústně, PS str. 15 cv. 3, 4 – písemně
   • čtvrtek: uč. str. 68 – přečíst modrou tabulku – tři druhy přídavných jmen, cv. 8 – ústně, uč. str. 69 – cv. 10 a – přídavná jména tvrdá – písemně do Jč/D (neurčuj pád, číslo a vzor), PS – str. 16 -cv. 1
   • pátek: uč. str. 70 – ústně nacvičit skloňování vzoru mladý, mladá, mladé, str. 71 cv. 2, 3 -ústně, PS – str. 16 cv. 2, 3
  • Jč/ čtení – skupina Sadílková – čt, pá
  • Téma: Četba knihy dle vlastního výběru
   • Pozor!!! Na naší e- školu (výuka – úkoly – domácí úkoly) bude vložen pracovní list, ve kterém mi odpovíte na tyto otázky. Do pátku PL vyplníte a vložíte mi jej na e- školu, jako přílohu do domácích úkolů. Tento list bude hodnocen.
   • Pracovní list čtení (odt), Pracovní list čtení (pdf)
 • Anglický jazyk
  • Téma: Family
  • Cíle:
   • ovládat slovní zásobu rodina – family
   • používat tvary have got – positive ve větách
   • používat tvary have got negative ve větách
  • Učebnice: str. 42 cv. 2, str. 43 cv. 5, str. 50 cv. 2
  • Pracovní sešit: str. 52 cv. 2, str. 56 cv. 1, 2
  • Doporučený plán:
   • středa:
    •  Ústní procvičování: vyber si 5 členů z vaší rodiny, o každém řekni, v jakém jsi s ním příbuzenském vztahu: např. Honza is my cousin. Jana is my grandma.( podobně jako str. 42 cv. 2 v učebnici)
    • v učebnici na straně 43, cvičení 5 si přečti bublinu o Lucy. Zkus říct podobné informace o sobě.
    • https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkH
    • Písemně: PS str. 52 cv. 2 – použij tabulku have got negative
   • čtvrtek:
    • Ústní procvičování: uč. str. 46 cv. 1, 2, 3 – podle obrázků a tabulek popisuj osoby
    • Písemně: Ps str. 56 cv. 1, 2