Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

5. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020


Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva na 
www.matyskova-matematika.cz.

Procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ


SKUPINA p. uč. A. ČAVOJSKÉ

 • Matematika
  • Cíl učiva: opakování a procvičování základních početních úkonů, písemně
   • 16.3. – PS str. 8/6, str. 9/7,9,11,12,13 + boční sloupečky
   • 17.3. – PS str.10/5, str. 11/7,8,11, + boční sloupečky
   • 18.3. – PS str. 12/4, str. 13/8,10 + slovní úloha 11
   • 19.3. – PS str. 14/6, str. 15/12,13 + boční sloupečky
   • 20.3. – PS str. 16/4,6, str. 17/9,10,12
 • Český jazyk
  • Cíl učiva: procvičování – přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací, písemně
   • 16.3. – PS str. 20/1,2,3,4,5, str. 21/6
   • 17.3. – PS str. 22/1,2,3, str. 23/4,5,6
   • 18.3. – PS str. 24/8,9,10, str. 25a/11
   • 19.3. – PS str. 25a/12 – pokud nevíš, vyhledej na internetu, cv. 13 a,b
   • 20.3. – PS str. 25b/c,d,e
   • Doporučení: ke správnému skloňování přídavných jmen využijte modré tabulky v učebnici JČ na str. 68,70,71,72,73,75,76
   • Čtení: přečíst v čítance články – Odysseus a kyklop Polyfémos, O Šípkové Růženě (v mé učebnici str. 86 – 90) Lovci mamutů – úkol trvalý, dlouhodobý, asi 1 kapitolu denně, slabší čtenáři kolik zvládnou

SKUPINA p. uč. K. SADÍLKOVÉ

 • Matematika
  • Procvičovat jednotky délky v učebnici
  • Procvičovat matematické písemné operace ( sčítání, odčítání, násobení pod sebou, dělení s ocáskem vlastní příklady nebo výběr z učebnice)
  • Učebnice: str. 74- 76, str. 74 – jen ústně, str. 75 ústně, jen cv. 9, 12 písemně do M/D nebo na papír
 • Český jazyk
  • Opakovat slovesa
  • Určit mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas a tvar
  • Časovat slovesa v přítomném čase
  • Učebnice: str. 84 – 86, Jč PS II. str. 26 – 27, str. 28. jen cv. 7