Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

5. třída – školní týden 20. 4. – 24. 4. 2020

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva na 
www.matyskova-matematika.cz.

Procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

LUŠTĚNKY –  http://www.rysava.websnadno.cz/

http://www.diktatyapriklady.cz/


Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektronické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.

Prosím o zasílání krátkých zpráv o plnění učiva, úkolech, případných problémech. Posílejte je v úterý a v pátek do 15:00. Díky !!

 • Přírodověda
  • Téma: Lidské tělo – smysly – zrak a sluch
  • Učebnice: str. 58 – 59,  na str. 59 je zápis do sešitu Př. – opiš tabulku Zapamatuj si !!!
  • Pracovní sešit: str. 34 – 35 všechna cvičení, kromě cv.18
  • Prezentace (ppt)
  • Doporučený plán:
   • úterý:
    • uč. str. 58 – přečti si informace a prohlédni obrázky a nákresy, zkus vyjmenovat části oka
    • vypracuj PS str. 34 cv. 12, cv. 13 – zkus pokus s někým doma, cv. 14, cv.15 – pracuj ve dvojici (s bratrem, sestrou, rodičem)
   • pátek:
    • přečti si na str. 59 o uchu, prohlédni si nákres ucha
    • z učebnice str. 59 opiš tabulku Zapamatuj si!!! do sešitu Př.
    • PS str. 35 cv. 16, 17
 • Vlastivěda
  • Vlastivěda – celá třída – út, st
  • Téma: Vzdělávání v českých zemích
  • Cíle:
   • přečíst si o školách v období vlády Habsburků
   • seznámit se  s Učitelem národů – Kdo to byl?
   • vypracovat zápis do sešitu
   • odpovídat na otázky z učebnice str. 14
  • Učebnice: str. 12 – 14, do sešitu Vl. – historie opiš tabulku ze str. 13 Zapamatuj si !! a zkus nakreslit portrét J. A.Komenského do dolní části sešitu.Na dmsoftware je ve výuce – úkoly – domácí úkoly vložen PL, který do čtvrtka vypracuješ a vložíš do e- školy. PL bude hodnocen.
  • Pracovní list do Vlastivědy – Habsburkové (odt) (pdf)
 • Anglický jazyk – skupina P. Mrnuštíkové
  • Milí žáci,
  • tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze.
  • Můžete si vyzkoušet jednoduchý kvíz.
  • P. Mrnuštíková

SKUPINA p. uč. A. ČAVOJSKÉ

 • Matematika
  • Cíl učiva: Písemné opakování a procvičování – základní početní operace, aritmetický průměr čísel. Konstrukce čtverce a obdélníku, úhlopříčky
  • 20. 4. PS str. 8/4,  11/10,  12/3,5
  • 21. 4. PS str. 14/3,  4 (k výpočtu správného čísla postupujte odzadu s opačnými početními operacemi – místo násobení bude dělení, místo sečítání bude odčítání a obráceně…), PS str. 15/10,11
  • 22. 4. PS str. 18/3,4,5,6,7
  • 23. 4. PS str. 19/1, 2, 3, 6 (v těchto příkladech budete počítat průměr čísel – s průměrem už jsme pracovali, připomínám, že k výpočtu průměru musíte sečíst všechny dané hodnoty – čísla a jejich součet pak vydělit počtem čísel)                                  
  • 24. 4. Geometrie – postup konstrukce čtverce a obdélníku jsme si připomenuli už minulý týden na str. 129, 130  – nová učebnice, str. 120,121 – stará učebnice nebo  na YouTube, kde jsou pěkná a názorná videa.
   • Vypracujte – PS str. 42/4 – v příkladu se po vás chce, abyste sestrojili 4 obdélníky podle zadaných údajů a pak v nich sestrojili úhlopříčky, což jsou vždy spojnice dvou protějších (protilehlých) vrcholů (bod A s bodem C, bod B s bodem D……) Úhlopříčky vyznačte barevně – podle pravítka. K práci budete potřebovat pravítko s ryskou, seřízené kružítko, ostrou tužku, pastelky….
   • Po splnění úkolu navrhuji, abyste pak ofotili svou práci mobilním telefonem a fotku zaslali přes WhatsApp na moje telefonní číslo 602 814 502. Vaše práce zkontroluji a dám vědět, jak jste si vedli.
   • Je pravděpodobné, že některé z výše uvedených příkladů v PS již máte spočítané, že jsme už dělali spolu ve škole. Nevadí, budete mít méně práce, a tak se můžete věnovat jiným předmětům nebo povinné četbě.
   • To je všechno, zdravím.
 • Český jazyk
  • Cíl učivaProcvičování – slovesa, sloh – recept na jednoduché jídlo
   • 20. 4. Kontrola čtvrtletní práce podle zaslané předlohy
    • Učebnice – nová str. 87/6 a, 88/1 a, (stará str. 83/6 a, 84/1 a), písemně do sešitu, mezi psaním cvičení si udělejte přestávku, nepište je hned za sebou
   • 21. 4. Učebnice – nová str. 86/5 (stará str. 82/5), pouze opis do sešitu, bez chyb!
    • Učebnice – nová str. 89/3 (stará str. 85/3) – tabulka, doplňte chybějící tvary sloves na průsvitný papír, nebo si tabulku zkopírujte, máte-li možnost
   • 22. 4. Sloh – Učebnice – nová str. 91/2 (stará 87/2) – přečíst Recept na pizzu
    • Děcka, v této době asi pomáháte rodičům v kuchyni, takže pro vás nebude problém napsat do slohového sešitu recept na jednoduchý pokrm (pizza už NE!). Nezapomeňte uvést všechny suroviny, které budete potřebovat – tak jak je to v učebnici. Mělo by to být asi tak na 1 stránku v sešitě. Opět navrhuji, abyste pak ofotili svou práci mobilním telefonem a fotku zaslali přes WhatsApp na moje telefonní číslo 602 814 502. Vaše práce zkontroluji a dám vědět, jak jste si vedli. Už se těším na vaše recepty. Já vám potom taky jeden pošlu.
   • 23. 4. PS str. 30/1, 4 – pouze doplňte chybějící písmena 
    • PS str.  32/8  – dokončete věty podle zadání
   • 24. 4Čtení
    • V čítance si přečtěte 2 články (v mé učebnici str. 117-119)- Pověst o Radhošti, Jak jsme pálili čarodějnice – oba články se týkají starých lidových tradic, které nám budou letos odepřeny, tak snad příští rok….. Nezapomeňte na povinnou četbu!
    • To je vše, zdravím.

SKUPINA p. uč. K. SADÍLKOVÉ

 • Matematika
  • Téma: jednotky obsahu, opakování písemných operací, G -výpočet obsahu rovinných útvarů
  • Cíle:
   • seznámit se s jednotkami obsahu – dělali jsme v geometrii
   • převádět jednotky obsahu
   • vypočítat obsah čtverce a obdélníka
   • procvičovat písemné matematické operace
  • Učebnice:od str. 86 – do str. 88
  • Pracovní sešit: od str. 16 – do str. 17, str. 19, str. 47
   • Doporučený denní plán:
    • pondělí: uč. str. 86 – tabulka jednotek a k tomu PS – str. 16 cv. 1uč. str. 86 cv. 3 – ústně, do G. – sešitu uč. str. 86 -cv. 2, 4PS str. 16 cv. 3
    • úterý: uč. str. 86 cv. 5 -ústně – pozor na počet nul v převodu!!!, PS str. 2, 4, 5 -písemně
    • středa: PS str. 16 cv. 6 – rozcvička, uč. str. 87 cv.  6, 7 – ústně (u slovní úlohy výpočet ceny na kalkulačce), PS str. 17 cv. 8, 10
    • čtvrtek: PS -str. 17. cv. 12 – rozcvička, uč. str. 87 cv. 9 – písemně do M/Š, uč. 88 – prostuduj tabulku a doplň do PS str. 16 cv. 1,  PS str. 47 – cv. 1 pouze obsahy=S!!!
    • pátek: PS str. 17 cv. 9 – pouze dělení !!!, PS str. 47 – cv. 2 a 3
 • Český jazyk
  • Jč/ mluvnice – skupina Sadílková – po, út, st, čt, pá
  • Téma: Přídavná jména tvrdá – pravopis koncovek, přídavná jména měkká – úvod
  • Cíle:
   • skloňovat přídavná jména podle vzoru mladý, mladá, mladé, mladí, ….
   • pravopis přídavných jmen tvrdých – koncovky přídavných jmen v pádech
   • skloňovat přídavná jména měkká
  • Učebnice nová: str.70 – str.73
  • Pracovní sešit: str. 17 – 18
  • Doporučený denní plán:
   • pondělíuč. str. 70 – ústně procvičovat skloňování vzoru mladý, mladá, mladé a přidej si k němu vhodné podstatné jméno – např. mladý muž, mladá žena, mladé kuře,…, a přečti si modrou tabulku na str. 71 – nahoře, uč. str. 71 cv. 4 – doplň vynechaná písmena a odůvodni pravopis podle vzoru mladý – do Jč/Š – čtyři řádky ze cvičení, uč. str. 71 cv. 5a – ústně 
   • úterýPS – str. 16 cv. 4 – s bílým, s hloupým,…podívej se na tabulku v uč. str. 70, PS- str. 17 cv. 5
   • středauč. str. 72 – modrá tabulka nahoře o změně hlásek: dra přítel – dra přátelé !!!, uč. str. 72 – cv. 6 – ústně, cv. 7 – písemně do Jč/Š – celé (pokud máš plný sešit, piš na papír a vkládej do sešitu, nebo si zaveď nový)
   • čtvrtekPS – str. 17 cv. 6, uč. str. 72 -cv. 8 – ústně – dítě bez zubů = bezzubé dítě, ….
   • pátekuč. str. 73 – skloňování přídavných jmen měkkých – skloňuj ústně podle vzoru jarní – přidej si k nim vhodná podstatná jména, uč. str. 73 cv. 2 – ústně, PS 18 cv. 2 – písemně
  • Jč/ čtení – skupina Sadílková – čt, pá
  • Téma:Četba knihy dle vlastního výběru
 • Anglický jazyk
  • Téma: Family
  • Cíle:
   • ovládat slovní zásobu rodina – family, znaky osob
   • vyzkoušejte si jednoduchý kvíz
   • používat tvary have got ve větách
   • tvořit otázky have got a krátké odpovědi
  • Učebnice:str. 44 – str. 45
  • Pracovní sešit: str. 52 – str. 53, str. 54
  • Ústně: (pouze čtete a říkáte, nic nepíšete)
   • v učebnici na straně 44 cv. 3 si přečtete bubliny a zkusíte říct podobné informace o sobě
   • učebnici na straně 45 si pozorně přečtete gramatickou tabulku (modrá) – jak se tvoří otázka slovesa ´have got´ a jak odpovídáme krátkými odpověďmi.
   • !!! Věnujte pozornost 3. os. j.č. he/she/it, kdy používáme tvar HAS GOT !!!
   • potom si zkusíte cvičení z učebnice str. 45 cv.4 – utvoříte otázku a odpovíte krátkými odpověďmi z modré tabulky.
   • v učebnici na straně 44 si s obrázkem ´Different families´ zkusíte slovní hru. Jeden si bude myslet rodinu, druhý bude hádat. Budete používat otázky a odpovědi se slovesem ´have got´ .
   • Např.
    • Have they got three children? Yes, they have.
    • Have they got a son? Yes, they have.
    • Has the son got violet shorts? No, he hasn´t.
    • Has he got a violet T-shirt? Yes, he has.
    • It´s a family number 6!
  • Písemně: pracovní sešit
   • str. 52, cvičení  2 – věty přepíšeš do záporu
   • str. 53, cvičení 3 – podle obrázků napíšeš, co má nebo nemá Lucy
   • str. 53, cvičení 4 – napíšeš, co máš a nemáš ve své aktovce
   • str. 53, cvičení 5 – napíšeš 4 věty o své rodině, můžeš použít podobné informace jako ve cvičení 52 cvičení 1
   • str. 54 cvičení 6 – vyber správnou odpověď k otázce
  • Náboženství