Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

5. třída – školní týden 25. 5. – 29. 5. 2020

 • Přírodověda
  • Lidské tělo –  shrnutí a závěrečné opakování o těle
  • Učebnice: str. 66 – 67
  • Pracovní sešit: str. 39
 • Vlastivěda
  • Téma: Národní probuzení
  • Učebnice: str. 26 – 28
 • Anglický jazyk – skupina P. Mrnuštíkové
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková 

SKUPINA p. uč. A. ČAVOJSKÉ

SKUPINA p. uč. K. SADÍLKOVÉ

 • Matematika
  • Téma: desetinná čísla
  • Cíle:
   • číst desetinná čísla
   • zapisovat desetinná čísla
   • porovnávat desetinná čísla
   • ukázat na číselné ose desetinné číslo
   • sčítat a odčítat desetinná čísla
   • zaokrouhlovat desetinná čísla
  • Učebnice: str. 102 – 105
   • ústně tato cvičení v pondělí: str. 102  – zelenou tabulku pročíst a cv. 4, cv. 5 – písemně do M/D
   • ústně tato cvičení v úterý: str. 103 – prohlédnout zelenou tabulku a cv. 1, 2, 4
   • ústně tato cvičení ve středu: str. 104 cv.1, 2, 3, 4
   • ústně tato cvičení ve čtvrtek: str. 104 cv. 5, 6
   • ústně tato cvičení v pátek: str. 105 cv. 3, 4, 6
  • Pracovní sešit: str. 28 – 31
   • pondělí: str. 28 – dokončit
   • úterý: str. 29 cv. 7, 8, 9
   • středa: str. 29 cv. 10, str. 30 cv. 1, 2, 3
   • čtvrtek: str. 30 cv. 4, 5, str. 31 cv. 6, 7
   • pátek: str. 31 – dokončit zbytek
 • Český jazyk
  • Téma: zájmena
  • Cíle:
   • osvojit si dělení zájmen
   • určit zájmena
   • skloňovat zájmena
   • doplňovat zájmena
  • Učebnice nová: str. 103 – 109
   • ústně tato cvičení v pondělí: str.103 – modrá tabulka- přečíst a zkusit říct vlastními slovy, cv. 13 a 14,  str. 104 – modrá tabulka, pak cv. 15, 16
   • ústně tato cvičení v úterý: str. 104 – modrá tabulka, cv.17, str. 105 – modrá tabulka  a cv. 1
   • ústně tato cvičení ve středu: str. 106 cv. 3a, 4, 5, str. 107 – modrá tabulka cv. 7, 9
   • ústně tato cvičení ve čtvrtek: str. 108 cv. 11, 12
   • ústně tato cvičení v pátek: str. 109 cv. 15, 16
  • Pracovní sešit: str. 35 -38
   • pondělístr. 35 cv. 1 – zájmena vztažná, str. 36 cv. 1 – zájmena neurčitá
   • úterý: str. 36 cv. 1, 2 – zájmena záporná, str. 37 cv. 1, 2
   • středa: str.37 cv. 3, 4
   • čtvrtek: str. 38 cv. 1, 2.
   • pátek: str. 38 cv. 3, 4
 • Anglický jazyk
  • Plán – angličtina pro obě skupiny, středa a čtvrtek
  • Téma: My week
  • Cíle:
   • osvojit si novou slovní zásobu – činnosti a zvyklosti během dne, části dne
   • popisovat program dne
   • gramatika: slovesa v příromném čase – zaměření na 3. osobu, č. jednotného
  • Učebnice:
   • str. 55 – přečíst úvodní bublinu
   • než budeš pokračovat v učebnici, nauč se nová slovíčka za str. 66 z PS 2. díl, který si vyzvedneš ve škole
   • str. 56 – cv. 1, 3 – ústně
  • Pracovní sešit 2. díl:
   • str. 6 cv. 1, 2, 3
   • str. 9 cv. 4, 5, 6