Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

5. třída – školní týden 27. 4. – 30. 4. 2020

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva na 
www.matyskova-matematika.cz.

Procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

LUŠTĚNKY –  http://www.rysava.websnadno.cz/

http://www.diktatyapriklady.cz/


Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektronické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.

Prosím o zasílání krátkých zpráv o plnění učiva, úkolech, případných problémech. Posílejte je v úterý a v pátek do 15:00. Díky !!

 • Přírodověda
  • Téma: Lidské tělo – smysly – čich, chuť a hmat
  • Učebnice: str. 60
  • Pracovní sešit: str. 35 – 36 všechna cvičení, kromě cv. 20
  • Prezentace (ppt)
  • úterý:
   • uč. str. 60 – přečti si informace o čichu a pokračuj v PS str. 35 cv. 18,
   • dále pokračuj v uč. str. 60 a přečti si o chuti, prohlédni si nákres chuťových pohárků na jazyku a udělej v PS na str. 36 cv. 19 a cv. 21
   • učebnice str. 60 si přečti o hmatu a vypracuj v PS str. 36, cv. 22, 23
 • Vlastivěda
  • celá třída – út, st
  • Téma: Osvícenství a vláda Marie Terezie
  • Cíle:
   • vysvětlit pojem osvícenství
   • seznámit se s pojmem pragmatická sankce
   • vysvětlit, co je reforma
   • vyjmenovat, které reformy zavedla Marie Terezie
  • Učebnice: str. 15, str. 20 – obraz rodiny císařovny Marie Terezie
   • Po přečtení si zkus odpovědět na otázky ze str. 20, otázka 1, 2 -ústně
 • Anglický jazyk – skupina P. Mrnuštíkové
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková

SKUPINA p. uč. A. ČAVOJSKÉ

 • Matematika
  • Cíl učiva: Písemné opakování a procvičování – základní početní operace, aritmetický průměr čísel, osová souměrnost
  • 27. 4. PS str. 20/1, 22/6, 25/22 (součet = výsledek +, rozdíl = výsledek – )
  • 28. 4. PS str. 25/17,  31/11
  • 29. 4. PS str. 41/ boční sloupečky. Počítejte zpaměti, kalkulačka jen jako kontrola výpočtů!
  • 30. 4. Geometrie – Osová souměrnost
   • Na začátku práce si připomeneme, co je to osová souměrnost – vysvětleno pěkně v učebnici (nová str. 131, stará str. 122). Základem je osa – přímka, která rozděluje nějaký útvar (čtverec, obdélník, kruh …) na 2 stejné poloviny.
   • Po prostudování vypracujte v PS str. 44/5,6,7 – celá strana. Bude vás to bavit, je to spíše o kreslení a představivosti. Postupujte podle zadání.
   • Ve cv. 6 začnete tím, že si uprostřed čtvercové sítě narýsujete osu – přímku a poté vymyslíte a nakreslíte polovinu nějakého  útvaru – domek, hrad, ….Druhou polovinu pak sestrojíte podle té první. Stejně jako jste to dělali ve cv. 5.
   • Určitě se vám to podaří.
   • Po splnění úkolu  ofoťte celou str. 44 a zašlete už obvyklou cestou přes WhatsApp na moje telefonní číslo 602 814 502. Vaše práce zkontroluji a dám vědět, jak jste si vedli.  To je všechno, zdravím.
 • Český jazyk
  • Cíl učivaProcvičování – skloňování přídavných jmen, opis cvičení
   • 27. 4.Učebnice str. 74 /6,  76 /2  obojí písemně do sešitu, kontrolujte podle  modré tabulky nad cvičením
   • 28. 4.Učebnice str. 77/3 písemně, kontrolujte podle modré tabulky nad  cvičením str. 78/1 písemně do sešitu
   • 29. 4.Učebnice str. 76/1 opis do sešitu, potom si ústně splňte body a), b)
   • 30. 4Čtení
    • Čítanku tento týden ponecháme stranou. Blíží se konec měsíce dubna  a vaším úkolem bylo přečíst si libovolnou knihu. Předpokládám, že jste tak učinili. Proveďte tedy zápis o knize, kterou jste přečetli, do velkého Čtenářského deníku tak, jak jsme to dělali společně ve škole. Doplňte obrázkem.
    • Zašlete pak svou práci už známou cestou přes WhatsApp na moje telefonní číslo 602 814 502. Po přečtení dám vědět, jak jste si vedli.
    • To je vše, zdravím a přeji krásné májové dny všem doma.

SKUPINA p. uč. K. SADÍLKOVÉ

 • Matematika
  • Učebnice: od str. 133– do str. 139 (některá cvičení jsem už dělali )
  • Pracovní sešit: od str. 45 do str. 49 (některá cvičení jsem už dělali )
   • Doporučený denní plán:
    • pondělí: uč. str. 133 – tabulka Připoměň si! k opakování a cv. 1, 3, 5 – ústněPS – str. 45  cv. 1, 2, 3, 4 – bez bočních sloupců, cv. 2 a 3 nez grafického součtu úseček
    • úterý: uč. str. 134 – tabulka k připomenutí, cv. 5 – ústně a zpaměti bez kalkulačky!, PS str. 46 cv. 5 – už máme hotovo ze školy, kdo nemá – dopíše!, cv. 7, 8 – obvody čtverce
    • středa: uč. str. 135 – tabulka k připomenutí, cv. 2, 3 -ústně, PS – str.46 cv. 6, 9, 10
    • čtvrtek: uč. str. 138 – už jsem dělali ve škole, kdo si nevzpomíná, procvičí si znova, str. 139 – cv. 1 – ústně, cv. 3 jsem dělali – kdo si nevzpomíná, procvičí znova, PS – str. 48 cv. 5, 6, 7, 8 – něco už jsme ve škole dělali, zkontroluj nebo dopiš!!! PS str. 40 cv. 11.
 • Český jazyk
  • Jč/ mluvnice – skupina Sadílková – po, út, st, čt, pá
  • Téma: přídavná jména měkká – pravopis koncovek, přídavná jména přivlastňovací -úvod
  • Cíle:
   • skloňovat přídavná jména měkká
   • psát správně koncovky přídavných jmen měkkých
   • skloňovat vzory přivlasňovacích přídavných jmen – otcův, matčin, otcova, matčina, otcovo, matčino – v jednotném čísle
  • Učebnice nová: od str.73 – do str.75 včetně
  • Pracovní sešit:od str. 18 – do str. 19 včetně
  • Doporučený denní plán:
   • pondělí: začni v uč. str. 73 – skloňování přídavných jmen měkkých – skloňuj ústně podle vzoru jarní – přidej si k nim vhodná podstatná jména, pak uč. str. 74 – přečti si modrou tabulku – v koncovkách přídavných jmen podle vzoru jarní píšeme vždy měkké í, uč. str. 74 cv. 3 – ústně a cv. 4 písemně do Jč/ŠPS -str. 18 cv. 1.
   • úterý: uč. 74 cv. 5a – ústně, PS str. 18 cv. 3, 4.
   • středa: PS str. 19 cv. 6 – písemně, uč. str. 74 – cv. 6 – 3 řádky písemně do Jč/D, dokončení cvičení ústně.
   • čtvrtek: PS str. 19 cv. 5 – písemně do Jč/Š, uč- str.75 nacvičit tabulku skloňování přídavných jmen přivlastňovacích – vzory otcův a matčin, uč. str. 75 cv. 1 – ústně.
  • Jč/ čtení – skupina Sadílková – čt, pá
  • Téma: Četba knihy dle vlastního výběru

  Anglický jazyk

  • Téma: Family
  • Cíle:
   • ovládat slovní zásobu rodina – family, znaky osob
   • používat tvary have got ve větách
   • tvořit otázky have got a krátké odpovědi
   • vypracuj test v odkazu (aktivní od pondělí 8:00 do čtvrtku 23:30)
   • vypracuj pracovní list (pdf) na dmsoftware
  • Učebnice: str. 47 – str. 48
  • Pracovní sešit: str. 56 cv. 2– str. 57 cv. 3, slovíčka str. 73
   • pondělí: uč. str. 47 cv. 5 – přečíst a přeložit věty – ústně, str. 48 cv.1 – přečti boční popisek a zkus říkat podobné věty o tvých členech rodiny – slovíčka v PS str. 73.
   • PS str. 56 cv. 2, str. 57 cv. 3
   • středa: zkus si tento test a napiš mi na e- školu, jak se ti tento test dařil (aktivní od pondělí 8:00 do čtvrtku 23:30)
   • čtvrtek: Na dmsoftware je ve výuce -úkoly – domácí úkoly vložen
   • pracovní list (pdf), který do pátku vypracuješ a vložíš do e- školy. PL bude hodnocen.