Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

5. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020

 


Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva na 
www.matyskova-matematika.cz.

Procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ

LUŠTĚNKY –  http://www.rysava.websnadno.cz/

http://www.diktatyapriklady.cz/


Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektronické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.

Prosím o zasílání krátkých zpráv o plnění učiva, úkolech, případných problémech. Posílejte je v úterý a v pátek do 15:00. Díky !!

 • Přírodověda
  • Téma : Trávicí soustava
  • Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektornické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.
 • Vlastivěda
 • Anglický jazyk – skupina P. Mrnuštíkové
  • Ústně: (tato cvičení si pouze říkejte, odpovědi nikam nepište)         
   • v učebnici na straně 42, cvičení 2 si přečti článek o rodině. Podívej se na obrázky a zkus říci, kdo je autorem toho článku.
   • vyber si 5 členů z vaší rodiny. O každém řekni, v jakém jsi s ním příbuzenském vztahu: např. Honza is my cousin. Jana is my grandma.
   • v učebnici na straně 43, cvičení 5 si přečti bublinu o Lucy. Zkus říct podobné informace o sobě.
   • https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
  • Písemně:(tato cvičení vypracuj v pracovním sešitě)

 

SKUPINA p. uč. A. ČAVOJSKÉ

 • Matematika
  • Cíl učiva:  Písemné opakování a procvičování – Jednotky délky a času. Úsečky.
  • K připomenutí učiva „jednotky“ budete potřebovat tabulky s názvem
  •  30. 3. PS str. 8/1,2,4 – slovní úloha př. 3 dobrovolná
  •  31. 3. Učebnice str. 74 (nebo 73) /2,4 – převeď a napiš písemně do školního sešitu
  • 1. 4. PS str. 10/1,2,3, – slovní úloha př. 4 dobrovolná
  • 2. 4. Učebnice str. 77 (nebo 76)/1,4 – převeď a napiš písemně do školního sešitu
  • 3. 4. Geometrie – učebnice str. 120 (nebo 119), cv. 11 – „Úkoly k obrázku“
  • Ať se vám práce daří. Zdravím všechny.
 • Český jazyk
  • Cíl učiva: písemné procvičování, opakování – Slovesa
  • https://www.youtube.com/watch?v=EeligH__miE
  • 30. 3.  PS str. 26/1a – sloves bude celkem 8,  1b – přídavných jmen bude 16 
   • PS str. 26/2  – vyplnit tabulku      
  • 31. 3. PS str. 26/3 – aspoň 3 – 5 sloves na každý řádek (podle vzoru), PS str. 27/1 – pouze doplnit chybějící písmena
  • 1. 4. PS str. 27/2 – doplnit tabulku
   • PS str. 27/3 – přečtěte si nejprve cvičení celé a pak doplňujte, některá slovesa jsou jasná a nejdou zaměnit, odškrtávejte si je
  • 2. 4. – PS str. 28/4 – místo diktátu opište cvičení do školního sešitu (bez chyb)
   • PS str. 28/5 – doplňte z nabídky vhodné slovo, máte jen uvedené 4 možnosti, žádné jiné nevymýšlejte
  • 3. 4. – PS str. 28/ 6 – vše  závorce v čase minulém
   • PS str. 28/7 – připomínám, že čas známe přítomný, minulý a budoucí
  • Čtení:  přečíst v čítance články –  O Vyšším Brodě, Pověst o pražském Golemovi (v mé učebnici str. 95 – 98). Slabší  čtenáři – čtení nahlas.
  • Určitě jste si všimli, že jste se od pohádek, které jsme četli spolu ve škole dostali k pověstem. Pověsti jsou vyprávění, podobná pohádkám, která mohou být částečně pravdivá a popisují různé historické  události .
  • Na závěr mám pro vás dobrou zprávu . Můžete přestat číst Lovce mamutů. Vím, že se s touto knihou trápíte a že vás nebaví. Kdo přečetl celé – chválím. Až se potkáme ve škole, uděláme si společně zápis o této knize do Čtenářského deníku. Číst ale musíte! Najděte si proto nějakou knihu dle vlastního výběru a přečtěte si ji. Termín splnění do konce měsíce dubna.
  • Jste šikovní, umíte to!  Všechny vás moc zdravím.

SKUPINA p. uč. K. SADÍLKOVÉ

 • Matematika
  • Téma: jednotky hmotnosti – prohloubíme si převody jednotek a zopakujeme písemné a pamětní matematické operace.
  • Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektronické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.
 • Český jazyk
  • Téma: slovesa – stále budeme opakovat a pracovat se slovesy.
   • Opakovat pravopis shody podmětu s přísudkem ( např. děti plaval-, maminky zpíval-, psi štěkal-) – dokončení učiva z minulého týdne – jen krátké shrnutí.
   • https://www.youtube.com/watch?v=EeligH__miE
   • Časovat slovesa v budoucím čase – přesun z minulého týdne na tento týden!!!
   • Souhrnně opakovat vše o slovesech.
   • Učebnice: str. 90 – 91 nová, jiné uč. od nadpisu Čas budoucí, str. 96 – jiné uč. od nadpisu Tvary rozkazovacího způsobu, str.  99 – jiné uč. od nadpisu Opakování sloves.
   • Jč Ps II.: str. 31 – 32b.
  • Čtení – (mimočítanková četba, denně jednu kapitolu), Eduard Štorch: Lovci mamutů – v tomto týdnu ukončena v té části, kde jste dočetli. Pokračujete knihou dle vlastní volby.
  • Na webových stránkách školy v sekci výuka pondělí – pátek a na elektronické škole budete mít upřesněn postup a denní dávku pro každý den.
 • Anglický jazyk