Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020
Školní týden 9. – 13. 11. 2020
Školní týden 16. – 20. 11. 2020
Školní týden 23. – 27. 11. 2020

Školní týden 7. – 11. 12. 2020

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. A
  • Násobení desetinných čísel desetinným číslem str. od str. 68
  • Násobení desetinného čísla přirozeným číslem
  • Násobení desetinného čísla desetinným číslem
  • Zápis čísel pod sebe, určení počtu des. míst v součinu
  • Procvičování, slovní úlohy PS po str. 72
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
  • Učivo: Podstatná jména konkrétní, abstraktní, vlastní jména, množné číslo podstatných jmen
  • MluvnicePS – str. 29/7, 9, 30/11 (pondělí), str. 30/12, 13    (úterý)                                                                          
   učebnice, str. 42/2 – písemně do sešitu (středa), předtím nastudovat texty v modrých rámečcích, str. 42
  • Sloh – učebnice str. 127/18 – společně v on line hodině popis předmětu, písemně do sešitu,  samostatně (čtvrtek)
  • Čteníčítanka str. 49, přečíst článek, kontrola přečtených článků formou testu – práce s čítankou, vyhledávání informací (pátek)
  • Tento týden on-line hodiny každý den, sledujte aktuální rozvrh na stránkách školy. Kontrola splněných úkolů z předchozích dnů.
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Pokračujeme učivem měkkýši. Další skupinou jsou mlži.
  • Mlže najdete v učebnici na str. 33, pročtěte si je. Prohlédněte si obrázek 52 – Stavba těla škeble rybniční.
  • V online hodině probereme stavbu jejich těla, dále se pak seznámíte se zástupci této skupiny.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • V online hodině si také učivo procvičíme v interaktivním pracovním sešitě.
  • Vyberte tvrzení, která se týkají mlžů: Cvičení 
  • Pro zájemce výukové video:  Mlži
 • Fyzika
 • Občanská výchova 6. A