Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020
Školní týden 9. – 13. 11. 2020
Školní týden 16. – 20. 11. 2020
Školní týden 23. – 27. 11. 2020

Školní týden 30. 11. – 4. 12. 2020

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. B
  • Převádění jednotek obsahu – učebnice str. 99 – 101
  • Pracovní sešit str. 65
  • Převádění jednotek hmotnosti – učebnice str. 96 – 97
  • Pracovní sešit str. 66
  • Shrnutí učiva převodu jednotek délky, obsahu a hmotnosti – prac. sešit str. 67
  • Úlohy z praxe
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Vznik nových slov
   • do sešitu opsat modré rámečky na str. 25 a 26
   • ústně cvičení 1, 2, 3 na str. 25
   • do sešitu vypracovat cv. 1, 2, 3 na str. 26
   • cvičení 4 na str. 26 vypracuj a zašli na Teams Zadání Slovotvorný rozbor do pátku 4. 12. 2020
  2. literatura – Adventní svátky
   • společné čtení v online hodině z knihy Dagmar Šottnerové: Adventní čas
   • Karel Čapek: Velká pohádka doktorská (četba a zápis do čtenářského deníku)
  3. sloh Jazykové prostředky vypravování
   • opsat modrý rámeček ze str. 128 do sešitu ze slohu
   • ústně vypracovat cv. 1 na str. 128 v učebnici
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Zopakujte si učivo Hlístice v tomto doplňování textu: Hlístice
  • V tomto týdnu budeme pokračovat skupinou Plži. Probrali jsme vnější stavbu těla hlemýždě. Podíváme se na vnitřní stavbu a na další zástupce plžů. Učivo je na str. 31 – 32, pročtěte si jej.
  • Zápis k učivu je zde a na MS Teams.
  • Zopakujte si plže v tomto cvičení: Plži  
  • Pro zájemce výukové video týkající se měkkýšů:  Video – měkkýši
 • Fyzika
  • Zápis: Magnetické pole Země (str. 59)
   • Země je obrovský kulový magnet.
   • Kolem Země je magnetické pole.
   • Kompas – směrová růžice – určuje světové strany
   • Busola – určení směru pochodu v neznámém terénu – vojáci, turisté
  • Shrnutí učiva – Magnetické vlastnosti látek
  • Tabulka na st r. 63 – vyřešíme společně
 • Občanská výchova 6. B
  • Online hodina 1. 12.
  • Na začátku hodiny – opakování (výchovná, materiální a citová funkce rodiny)
  • Nové učivo:
   • Ochranná a biologická funkce rodiny
   • Manželství – smlouva, slib, přísaha
   • co je to manželství,
   • případy, ve kterých v ČR nelze uzavřít manželství,
   • monogamie, bigamie, polygamie,
   • registrované partnerství.