Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 1. – 5. 2. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. A
  • Téma: Nejmenší společný násobek
  • Str. 115 – 118 – hledání nejmenšího společného násobku, slovní úlohy – PS
  • Str. 71 – 73 – vybrané příklady z učebnice
  • Postup – video
 • Matematika 6. B
  • Téma: Nejmenší společný násobek
  • Příklady v pracovním sešitě na str. 114/cv. 2
  • Příklady v prac. sešitě na str. 115 – 117, str. 118 pro zájemce
  • slovní úlohy z učebnice na str. 72 a 73
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice –  Doplňování -ě-, -ně- do slov (procvičování)
   • vypracovat cvičení 4, 5, 6 a 7 v pracovním sešitě na str.22
   • vypracovat cvičení 4 na straně 32 v učebnici a poslat na Teams Zadání Doplňování -ě-/ -ně- do pátku 5. 2. 2021
  2. literatura – Karel Jaromír Erben
   • prostudovat prezentaci Karel Jaromír Erben (uložena na Teams Soubory), jako zápis do sešitu z literatury opsat z prezentace str. č 1, 4, 5 a 6
   • společně v online hodině vypracovat pracovní list Karel Jaromír Erben: Pohádky (uložen na Teams Soubory)
  3. sloh – Osnova popisu předmětu
   • podle cvičení 2 na straně 130 zapíšeme osnovu popisu předmětu do sešitu
   • vypracovat cvičení 1, 4 a 7 na str. 130
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Zopakujeme učivo Pavoukovci formou online kvízu. Najdete jej v zadání ve čtvrtek 4. 2. Vypracujte jej a odešlete během tohoto dne.
  • Další skupinou členovců jsou vzdušnicovci. Nejprve probereme stonožky a mnohonožky. Stavbu těla hmyzu si popíšeme na včele medonosné. V učebnici je učivo na str. 46–47.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams. Opět si jej můžete vytisknout a nalepit do sešitu. Obrázek včely kreslit nemusíte.
  • Přehrajte si krátké video, kde jsou shrnuty informace o hmyzu: Hmyz
  • V tomto cvičení si zopakujte stavbu těla včely: Stavba včely
  • Pokud si chcete učivo rozšířit, pusťte si toto výukové video: Chvostoskoci a hmyz
 • Fyzika
  • Téma: Jednotky času, příklady
  • Do sešitu si opiš zápis: odkaz (lomítko piš jako zlomkovou čáru)
  • Spočítej příklady 3, 4, 5, 6 na str. 96
 • Občanská výchova
  • Náplň on-line hodiny
  • V minulé hodině jsme se věnovali tělesným změnám v období puberty, které jsme zakončili zajímavým videem „Zázrak života“(doufám😊), které nám zprostředkovalo, jak vzniká nový život.
  • V naší online hodině zakončíme téma puberty. Budeme se věnovat:
   • psychickým změnám v pubertě,
   • diskusi o těchto změnách, o tom, jak je vnímáte vy sami, rovněž bude prostor na Vaše dotazy.