Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 1. – 5. 3. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. A
  • Opakování – dělení desetinného čísla číslem přirozeným – učebnice str. 113
  • Téma: Dělení desetinného čísla číslem desetinným
   • PS str. 85 – 88
 • Matematika 6. B
  • Opakování – dělení desetinného čísla číslem přirozeným – učebnice str. 113/cv. 13
  • Téma: Dělení desetinného čísla číslem desetinným
  • pracovní sešit str. 85 – 87
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách
   • společně v online hodině zopakovat vyjmenovaná slova podle modrého rámečku v učebnici na straně 35
   • vypracovat cv. 1, 3, 4, 5, 6, 7 v učebnici na str. 35-36
   • vypracovat cv. 2, 3, 5, 6 a 7 v pracovním sešitu str. 24-25
   • písemně vypracovat cvičení 8 na straně 36 z učebnice a odevzdat na Teams Zadání Vyjmenovaná slova do pátku 5. 3. 2021
  2. literatura – Zdeněk Burian a Eduard Štorch
   • jako zápis opsat zelené rámečky na str. 46 a 58
   • společné čtení z čítanky na str. 51-61
  3. sloh Popis místnosti
   • společně v online hodině prostudovat prezentaci Popis místnosti
   • společně vypracovat cvičení 1, 2, 4 a 5 v učebnici na str. 131
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
  • Ve středu 3.3. budeme v online hodině psát test na probrané učivo Egypta. Prosím, naučte se.
  • Procvičení na straně 53 – cvičení 2. Odpovědi si zaznač do sešitu a zašli mi je do úterka 2.3. do 18. hodiny do Teamsů do chatu.
  • Dále si procvičte toto cvičení: zde
  • Opiš si shrnutí na straně 53 – dole ten oranžovožlutý rámeček.
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Zopakujte si probrané bezobratlé: Přiřazování pojmů
  • Pokračujeme hmyzem s proměnou nedokonalou, dalšími skupinami jsou saranče, kobylky, strašilky a vši. V učebnici najdete učivo na str. 52.
  • Zápis je opět na MS Teams a zde.
  • Zopakujte si rozdíly mezi sarančaty a kobylkami: Cvičení
  • Podívejte se na video: Saranče
  • Pro zájemce video:  Krtonožka a Saranče a kobylky
 • Fyzika
  • Opakování pojmů z minulé hodiny – bimetalový pásek, dilatační spára – význam
  • Téma: Změna objemu kapalin a plynů – str. 104
   • Podívej se na video a vypiš si z něho informace do sešitu.
  • Téma: Teploměr – str. 106
   • Odpověz na otázky:
    1. Jak můžeme určit teplotu tělesa?
    2. Jak funguje rtuťový teploměr?
    3. Co je jednotkou teploty?
    4. Popiš Celsiovu stupnici.
    5. (Pokus s ochlazením balonku tekutým dusíkem – zmenšení objemu)
 • Rodinná výchova
  • Náplň on-line hodiny: Žebříček hodnot
   1. žebříček hodnot – objasnění pojmu,
   2. diskuse
    • důvody, proč se naše hodnoty v různých etapách života liší,
    • důvody, které mohou vést ke změnám našich hodnot a priorit v životě,
   3. můj vlastní žebříček hodnot.
  • V závěru hodiny budete vytvářet svůj vlastní žebříček hodnot – bude se jednat o práci, která bude hodnocena známkou s váhou 1. Kritéria pro hodnocení Vaší práce Vám budou sdělena v průběhu on-line hodiny.
 • Hudební výchova
  • 6.A
  • 6.B 
 • Informatika
  • 6. A Téma: Internet
  • 6. B Téma: Internet
 • Pracovní činnosti
  • Úkol tohoto týdne najdete v zadání v Teamsech v předmětu Pracovní činnosti.